Co to jest siła relatywna ? Igrzyska olimpijskie, zawody

advertisement
Co to jest siła relatywna ?
Igrzyska olimpijskie, zawody w najbardziej popularnych dziedzinach sportu. Odnajdujemy
ogromną analogię, tych zawodów, do tego w jaki sposób wybieramy najlepsze akcje oraz
fundusze. Na całym świecie zawodnicy konkurują ze sobą, aby wyłonić zwycięzcę w danej
dziedzinie sportu. Dany zawodnik musi się zmierzyć z innymi, tak samo u nas akcje
porównujemy z pozostałymi akcjami i w ten sposób wyłania się nam zwycięzca.
Aby aktywa uzyskały u nas status złotego medalu, muszą przynosić lepsze rezultaty niż rynek
jako całość, posiadać silny odczyt siły relatywnej oraz znajdować się w pozytywnym trendzie.
Pomyśl o tym przez moment. Tysięcy akcji notowanych na giełdach, porównujemy w taki
sposób, iż w długim procesie wyłania się nam lista zwycięzców, godna, aby trafić do portfela
inwestycyjnego.
Jednym z lepszych sposobów zidentyfikowania odpowiednich akcji do inwestycji jest metoda
badania siły relatywnej oraz analiza trendu, lecz również ta sama metoda skutecznie wykazuje,
których walorów zdecydowanie należy unikać. Mówiąc w skrócie, gdy szukamy okazji, chcemy
być pewni iż akcje, notują lepsze rezultaty od rezultatów giełdy, lepsze wyniki w swoim
sektorze i mają potencjał do wzrostu. Jeśli tego nie ma, szukamy dalej.
Siła relatywna jest pomiarem, mówiącym jak dobrze wypadają dane akcje na tle indeksu
giełdowego. Do naszych analiz używamy indeksu S&P 500 Equal Weighted Index [SPXEWI].
Sygnał generowany przez analizę najczęściej trwa od 18 miesięcy do 2 lat, choć bywają i
przypadki, iż tendencja trwa znacznie dłużej. Jak widzimy pomiary siły relatywnej są bardzo
pomocne przy inwestowaniu długoterminowym, lecz również uzyskujemy informacje
krótkoterminowe. Zbaczmy jak to dokładnie wygląda (wykresy na stronie poniżej).
Siła relatywna akcji do indeksu giełdowego
(Cena akcji/SPXEWI) X 100
Siła relatywna akcji do sektora
(Cena akcji/DWA Sector) X 100
Powyższa kalkulacja sporządzana jest codziennie dla wszystkich aktywów. Codzienny odczyt
siły relatywnej nanoszony jest na wykres punktowo-symboliczny, w ten sposób otrzymujemy
wykres trendu. Sygnał kupna siły relatywnej powstaje, gdy wzrostowa kolumna X, przekroczy
poprzednią kolumnę X. Sygnał sprzedaży siły relatywnej powstaje, gdy spadkowa kolumna O,
przekroczy poprzednia kolumnę O. To jest długoterminowa analiza siły relatywnej i może trwać
lata.
Krótkoterminowa analiza siły relatywnej jest to odczyt w jakiej aktualnie kolumnie znajdują się
dane akcje. Istnieją cztery możliwe kombinacje. Kolumna O – krótkoterminowy trend
spadkowy siły relatywnej. Kolumna X- krótkoterminowy trend wzrostowy siły relatywnej. Na
obrazie poniżej, pokazaliśmy cztery możliwe sytuacja, jakie mogą zaistnieć, na wykresie siły
relatywnej.
Cztery możliwe sytuacje na wykresie siły relatywnej:
Siła relatywna akcji w stosunku do indeksu w sygnale kupna oraz w kolumnie wzrostowej X
Siła relatywna akcji w stosunku do indeksu w sygnale kupna oraz w kolumnie spadkowej O
Siła relatywna akcji w stosunku do indeksu w sygnale sprzedaży oraz rosnącej kolumnie X
Siła relatywna akcji w stosunku do indeksu w sygnale sprzedaży oraz spadkowej kolumnie O
W prezentowanym powyżej objaśnieniu siły relatywnej, został użyty przykład porównywania akcji
względem indeksu giełdowego. Tym sposobem wyłaniamy, które akcje dają lepsze rezultaty od
giełdy jako całości. Tę samą metodę wykorzystujemy porównując i inne instrumenty. Na przykład
akcje Google do akcji Apple, poszczególne akcje do sektora jako całości, srebro do złota itd.. Idea
zawsze jest taka sama: wyłonić zwycięzcę! Rozpoczynając inwestycję w zwycięskie aktywa
wyłonione za pomocą siły relatywnej, mamy tę przewagę, iż trendy siły relatywnej trwają
najczęściej latami!
Na następnej stronie, prezentujemy wykres siły relatywnej akcji Apple do akcji Google. Widzimy,
iż akcje Apple dały nam sygnał kupna względem Google w styczniu 2007. Rezultaty: akcje Apple
dały zarobić od stycznia 2007 do maja 2011: 257,38 %, natomiast na akcjach Google można było
zarobić jedynie 9,37%.
Wykres punktowo-symboliczny siły relatywnej akcji Apple w stosunku do akcji Google
Na wykresie zaznaczony moment wygenerowania sygnału kupna – przekroczenie wzrostowej
kolumny X poziomów poprzedniej kolumny X. Na dole wykresu widoczne są lata: 09 to 2009, 11
to 2011. Na wykresie naniesione są poszczególne miesiące: 1 – styczeń, 2 – luty, oraz miesiące
dwucyfrowe za pomocą liter A – październik, B – listopad, C – grudzień.
Inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w ramach portfeli inwestycyjnych, zarządzanych
przed DIF Broker, zapraszamy do kontaktu: [email protected]
Aby inwestować w DIF Broker w ramach zarządzanych portfelów inwestycyjnych, zapraszamy do
wypełnienia formularza otwarcia konta. Prosimy o wybranie usługi jako Portfel Inwestycyjny
oraz platforma DIF Freedom.
Dif Broker znajduje się pod kontrolą:
– Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, znajdujemy się w kategorii Zagraniczne firmy
inwestycyjne bez oddziału. Nie posiadamy tutaj stałego numeru, gdyż lista jest alfabetyczna.
– Brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego FSA, numer naszej rejestracji 434573.
Działamy zgodnie z wytycznymi MIFID.
Depozyty naszych Klientów są bezpieczne przechowywane oddzielnie od naszego kapitału w
banku, który jest naszym depozytariuszem.
* Powyższe wykres stworzyła firma Dorsey Wright & Associated.
* * Treść powyższych analiz
jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia
wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą
jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.
Anna Dąbrowska
Doradca Klienta/Analityk Rynku
DIF BROKER S.A.
[email protected]
www.difbroker.com
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards