Slide 1 - O Centrum Leczenia Chrapania i Bezdechu

advertisement
Chirurgiczne leczenie chrapania
i bezdechów.
Dlaczego chrapiemy?
Gardło jest jedynym odcinkiem dróg oddechowych, którego ściany
prawie zupełnie są pozbawione podparcia elementów szkieletowych.
* Drogi oddechowe są drożne dzięki napięciu mięśni gardła
* Napięcie mięśni gardła zmniejsza się podczas snu
* Chrapanie powstaje poprzez wibracje tkanek gardła wskutek
zapadanie się jego ścian - częściowej niedrożności dróg
oddechowych
Dlaczego tylko niektórzy chrapią?
Predyspozycje anatomiczne:
• zaburzenia drożności nosa
•długie wąskie podniebienie
• przerost migdałków
• przerośnięty języczek
• przerośnięta podstawa języka
• niedorozwój żuchwy
• długa, wiotka nagłośnia
Miejsca obstrukcji dróg oddechowych.
Dlaczego tylko niektórzy chrapią?
Czynniki nasilające chrapanie
• pozycja ciała – na wznak
• alkohol, leki (nasenne, uspokajające, przeciwhista
• nadwaga
• wiek
• czynniki dziedziczne – zaburzenia napięcia mięśnio
Problemy.
Kilka faktów o chrapaniu
* 30 % i mężczyzn 20 % kobiet
chrapie podczas snu
* W USA dostępnych jest ok. 300
przyrządów redukujących
chrapanie
* Rekord księgi Guinessa - 87
decybeli (kobieta !!!!)
Obturacyjny bezdech senny.
Każdy rodzaj chrapania w mniejszym lub większym
stopniu podwyższa opory dróg oddechowych. Jeżeli
wzrost ten jest na tyle duży, by wyraźnie obniżyć
wartości przepływu powietrza, wówczas mówi się o
zespole wzmożonego oporu dróg oddechowych (UARS,
upper airway resistance syndrome). W przypadkach
skrajnie nasilonych, klasyfikowanych jako obturacyjny
bezdech podczas snu (OSAS, ob-structive sleep apnea
syndrome), dodatkowo pojawiają się epizody całkowitej
niedrożności dróg oddechowych, podczas których
przepływ ten całkowicie ustaje.
Obturacyjny bezdech senny
• Bezdech definiuje się jako zanik przepływu powietrza przez drogi oddechowe, kt
• Wyniki wskazujące na występowanie epizodów bezdechu trwających dłużej niż 1
• Ocenia się, że OSAS występuje u około 2% kobiet i 4% mężczyzn po 30 roku życ
Definicje.
• Średnia liczba bezdechów na godzinę –
RDI (Respiratory Distress Index)
• RDI 0 do 5 - norma
• 5 to 20 – postać lekka
• 20 to 40 – postać średnia
• > 40 - postać ciężka
RDI > 20 wzrasta śmiertelność
Upper Airway Resistance Syndrome
– Podobna patofizjologia jak OSA
– Nie ma bezdechów, stały wysiłek
oddechowy
Obturacyjny bezdech senny
Chrapanie powstaje wskutek
częściowej niedrożności dróg
oddechowych
Bezdech senny wskutek czasowej
całkowitej niedrożności
ezdech senny – konsekwencje
Hypoxia powoduje zaburzenia ciśnienia i rytmu se
Przeciążenie płuc – serce płucne.
Zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu.
Obturacyjny bezdech senny – objawy
• niespokojny, przerywany licznymi wybudzeniami sen
• głośne chrapanie przerywane okresami ciszy
•uczucie stałego zmęczenia i chorobliwej senności
•poranne bóle głowy, zlewne poty nocne
• zaburzenia popędu seksualnego
• trudności w skupieniu uwagi, zaburzenia pamięci i wydłużenie czasu reakcji
•depresja.
Obturacyjny bezdech senny
10 % - śmierć w ciągu następnych 5-ciu
lat jeśli nieleczone
2% populacji
Częstość występowania porównywalna
z cukrzycą
Diagnostyka za pomocą polisomnografii
Opcje leczenia chrapania i bezdechów.
*
*
*
*
Unikanie alkoholu , leków sedatywnych
Leczenie nieżytów nosa
Kontrola wagi ciała
Unikanie spania na wznak
(piłeczka ping-pongowa na plecach)
* Aparaty ortodontyczne
* NCPAP
* Chirurgia
Leczenie niechirurgiczne
Mandibular Advancement Splint
Przesunięcie żuchwy i języka do przodu
Aparat należy używać każdej nocy
Efektywne , lecz niewygodne , wymaga czasu do p
Leczenie niechirurgiczne
Mandibular
Advancement
Splint
Leczenie chirurgiczne
Ocena skuteczności.
• Eliminacja chrapania
• Redukcja RDI o 50%
• Spadek RDI poniżej 20
Leczenie chirurgiczne
Tracheotomia.
Pierwszy zabieg wprowadzony do leczenia
chirurgicznego OSAS.
Bardzo dobre rezultaty nawet w ciężkich
postaciach OSAS
Znaczne obniżenie komfortu życia pacjenta
Adenotonsillectomia
Tonsillectomia
Bardzo efektywna u dzieci u których
chrapanie jest najczęściej spowodowana
przerośniętymi migdałkami
podniebiennymi i/ lub gardłowym
W wybranych przypadkach ze znacznym
przerostem migdałków podniebiennych
bardzo efektywna również u dorosłych
Grupa zabiegów na podniebieniu mięk
Usunięcie nadmiaru tkanek podniebienia miękk
Zwiększenie przestrzeni gardła środkowego
Chirurgia podniebienia miękkiego
Ikematsu 1952 – częściowa palatouvulectomia
Fujita 1981 – UvuloPalatoPharyngoPlastyka (UPPP, UP3)
1993 - Palatoplastyka laserowa (LAUP)
1997 - Radio-frequency Palate stiffening (Somnoplastyka)
i
Uvulo-Palato-Pharyngo-Plasty UPPP,
Opisane po raz pierwszy przez Fujitę w
1981
75% - nie chrapie
15 % - chrapie mniej
10% - bez poprawy
70% skuteczności w lekkich i średnich
postaciach OSAS
W ciężkich postaciach OSAS tylko 10%
Uvulo-Palato-Pharyngo-Plasty UPPP,
Uvulopalatopharyngoplastyka
• Wymaga znieczulenia
ogólnego
• Procedura szpitalna
• UP3 Powikłania
– Mniejsze
• Przemijająca VPI
• Krwawienie <1%
– Większe
• Zwężenie nosogardła
• VPI
Palatopharyngoplastyka
boczna.
• Cahali (2003)
zaproponował
boczną
pharyngoplastykę
dla pacjentów z
„wąskim” gardłem.
Cahali MB. Lateral pharyngoplasty: a
new treatment for obstructive sleep
apnea hypopnea syndrome.
Laryngoscope. 113(11):1961-8, 2003
Nov.
Palatopharyngoplastyka
boczna
Laser Assisted
UvuloPalatopharyngoplaty
LAUP
Uvulopalatoplastyka
laserowa
– Znieczulenie
miejscowe
– Dobre wyniki w
chrapaniu – 80%
pogarszają się z
upływem czasu
– Złe wyniki w ciężkich
postaciach OSAS
Laser Assisted Uvulo-Palato-Plasty LAUP
Różne techniki LAUP (kilka sesji )
Większość z nich wytwarza bolesne
owrzodzenie, który po wygojeniu
usztywnia podniebienia lecz
wygojenie wymaga ok. miesiąca.
LAUP I etapowy – obejmuje wycięcie
języczka oraz wibrującej części
podniebienia miękkiego
.
Laser Assisted Uvulo-Palato-Plasty LAUP
.
Radio-Frequency" Palato-Plasty
• Usztywnienie podniebienia za pomocą
termokoagulacji nazywane także
"Somnoplasty"
• We wrześniu 1997 Stanford University podało
wyniki odnośnie pierwszych 20 pacjentów
• Powodzenie u 60% pacjentów (chrapanie, oraz
lekkie i średnie postacie OSAS, złe wyniki w
ciężkich postaciach OSAS).
• Lokalne znieczulenie
• Metoda zwykle wymaga powtórzeń
Radio-Frequency" Palato-Plasty
• Jest to mało inwazyjny i bezkrwawy zabieg
wykonywany ambulatoryjnie. Dzięki użyciu
bipolarnej elektrody uzyskuje się efekt
koagulacji niskotemperaturowej (około 80° C)
falami wysokiej częstotliwości (radiofrequency)
• Zabieg wykonuje się po wcześniejszym
miejscowym znieczuleniu podniebienia
miękkiego, wprowadzając w nie kilkakrotnie
specjalną końcówkę i pozostawiając ją na kilka
sekund.
Bipolar radiofrequency induced
thermotherapy (RFITT)
Injection - snoreplasty
Sotradecolâ, - sodium tetradecyl sulfate.
Pierwsze wyniki opublikowano we wrześniu 2002.
Wymaga powtórzenia podobnie jak RFITT.
W 25 % przypadków stwierdzano owrzodzenia na p
Mniejsza kontrola niż RFITT i większa bolesność po
cja podstawy języka
Chirurgiczne usunięcie nadmiaru tkanek z użyc
Termokoagulacja RFITT
*
Redukcja podstawy języka.
• Lingualplasty
• Chabolle, et al
• 77% RDI<20, 50%
reduction
• Powikłania 25%krwawienie,
zaburzenia smaku
dysfagia, obrzęk
Hyoidopexia.
• Hyoid Myotomy and
Suspension
– Przesunięcie kości
gnykowej do dołu i
do przodu
– Przesunięcie
podstawy języka
do przodu
– Zwykle jako
uzupełnienie
innych procedur
– Powikłanie:
dysfagia
Bimaxillary Osteotomies
Bardzo dobre rezultaty
nawet w ciężkich
postaciach OSAS
Bardzo rozległy zabieg
Strategia postępowania.
Rozpoznanie choroby
Ocena lokalizacyjna przyczyn choroby
Leczenie chirurgiczne bezpieczniej zaczynać od
procedur najmniej inwazyjnych .
W razie niepowodzenia pozostaje CPAP
Udrożnienie nosa i usztywnienie podniebienia
poprawia tolerancję pacjenta na CPAP
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards