plakat - Collegium Polonicum

advertisement
Środa, 5 kwietnia 2017
10:00
Przyjazd i rejestracja uczestników
11:00-11:30
Beata Mikołajczyk
Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Dyrektor
Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum, Słubice
Krzysztof Wojciechowski
Dyrektor administracyjny Collegium Polonicum, Słubice
Powitanie uczestników
ks. bp płk Mirosław Wola
Parafia Ewangelicko-Augsburska, Gorzów Wlkp.
Wprowadzenie w tematykę sympozjum
ks. Justus Werdin Frankfurt (Oder)
Znaczenie jubileuszu Reformacji na polsko-niemieckim pograniczu
Grażyna Barbara Szewczyk Katowice
Polski protestantyzm po 1945. Miejsca pamięci i współczesna kultura
ewangelicka
Obiad
Rita Röhr Berlin
Próba wytrzymałości w roku 1939. Rozpad Kościoła EwangelickoAugsburskiego wskutek nacjonalizmu i instrumentalizacji
Olgierd Kiec Zielona Góra
Johannes Staemmler, niemiecki duchowny na polsko-niemieckim pograniczu
Andreas Billert Frankfurt (Oder)
Konwersje w ,,staropruskiej” rodzinie na pograniczu polsko-niemieckim
(XVIII-XX w.)
Przerwa kawowa
Aleksander Draguła Lubsko
Słownictwo religijne w przekładzie Nowego Testamentu Mikulasza Jakubicy
– między zależnością a innowacją
Aleksandra Chylewska-Tölle Słubice
,,Ewangelikiem być w Polsce niełatwo”. Wyznania luterańskiego sceptyka
ks. Tadeusz Kuźmicki Paradyż
Polsko-niemieckie małżeństwa mieszane jako ,,duchowe laboratorium
jedności”
Kolacja
Prezentacja filmu ,,Jakob Böhme życie i twórczość” (reż. Łukasz Chwałko)
Rozmowa z reżyserem.
Prowadzenie: Agnieszka Zgrzywa Słubice
11:30-12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
Sympozjum
Protestantyzm w dialogu
polsko-niemieckim.
Aspekty pogranicza
15:30-16:00
16:00-17:30
17:45-18:45
19:00
5-6 kwietnia 2017 r.
Collegium Polonicum, Słubice
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
Czwartek, 6 kwietnia 2017
09:30-11:00
11:00-11:30
11:30-13:00
13:00
13:15
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.
Elżbieta Kucharska-Dreiss Wrocław
Recepcja niemieckiej protestanckiej myśli homiletycznej w polskiej katolickiej
literaturze przedmiotu – na wybranych przykładach
ks. Andrzej Draguła Szczecin
Tadeusza Różewicza inspiracje teologiczne: Jakub Böhme i Dietrich
Bonhoeffer
Torsten Voß Innsbruck
Międzykonfesyjność, odmienność kulturowa czy asymilacja estetycznoreligijna? Katolicki pisarz Adelbert von Chamisso w protestanckich Prusach
Przerwa kawowa
Marta Małkus Wschowa
Wschowski Syjon - zapomniane centrum luteranizmu w Polsce. Wspólne
polsko-niemieckie odkrywania znaczenia Wschowy w dziejach Reformacji
w Europie
Alexander Tölle Słubice
Między strukturami parafialnymi a przestrzeniami transgranicznymi. Parafie
ewangelickie w polsko-niemieckich miastach ,,dwóch powiązań kościelnych”
ks. Tobias Kirchhof Frankfurt (Oder)
ks. Rafał Mocny Słubice
Duszpasterstwo akademickie na pograniczu miejscem doświadczenia
dialogu ekumenicznego
Zakończenie sympozjum
Obiad
Download