SPZOZEPII/23/31/14 Kościan , 06.11.2014 r. Zamawiający

advertisement
SPZOZEPII/23/31/14
Kościan , 06.11.2014 r.
Zamawiający :
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej
w Kościanie
64-000 Kościan
Ul. Szpitalna 7
Fax : 0-65 512 -07 -07
dotyczy : – Dostawy leków
Do zainteresowanych
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 23 pozycja 5 produktu
leczniczego Nephrotect 10% 500ml – roztwór aminokwasów przeznaczony do żywienia
pozajelitowego chorych z zaburzeniami czynności nerek?
Odp. Nie.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 23 pozycja 10 diety Diben w
opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0
kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym
kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy,
olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej
zawartości
węglowodanów(skrobia,
fruktoza)
(9,25g/100ml)
błonnik(wysoka
zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345
mosmol/l?
Odp. Nie.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 20 diety Fresubin
Energy Drink 200ml o smaku waniliowym - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml),
bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej
rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier
trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l?
Odp. Nie.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 22 diety Fresubin
1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego
bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko
mleka(kazeina i serwatka)(6,0g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3
kwasy
tłuszczowe
olej
rybi
EPA,DHA)
(4,1g/100ml)
węglowodany(maltodekstryny)(15,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotykinulina, celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l?
Odp. Nie.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 23 diety Fresubin
Original Fibre w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego,
normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika
(prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko
mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy
tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml)
o osmolarności 285 mosmol/l?
Odp. Nie.
1
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 24 diety Fresubin
Original w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna
(1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze
(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi
EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności
220 mosmol/l?
Odp. Nie.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 25 diety Fresubin
Original w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna
(1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze
(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi
EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności
220 mosmol/l?
Odp.Nie.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 26 diety Survimed
OPD w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa,
normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana
w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne
aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT):
MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml),
węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa
zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
Odp. Nie.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 27 diety Survimed
OPD w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa,
normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana
w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne
aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT):
MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml),
węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa
zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?
Odp. Nie.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 36 diety Supportan
w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5
kcal/ml), bogatobiałkowa, bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej
zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko (kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml),
tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego): olej sza¬franowy, olej
słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska zawartość):
maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk), dekstryny
pszenicy(1,2g/100ml) o osmolarności 340 mOsm/l?
Odp. Nie.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycja 38 diety Fresubin
HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego
bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko
mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3
2
kwasy
tłuszczowe
olej
rybi
EPA,DHA)(5,8g/100ml),
węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l?
Odp. Nie.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 23 pozycji 1,2,5,10,20,22-30,3638 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a
co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odp. Nie.
13. Dotyczy pakietu 25 pozycji 1. Czy w związku z zaprzestaniem produkcji preparatu
Aminosteril KE 10% zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji preparatu
Vamin18 zawierającego zestaw 18 aminokwasów (całkowita zawartość aminokwasów:
114g/l, zawartość aminokwasów egzogennych 51,6 g/l w tym: cysteina i tyrozyna) bez
elektrolitów, w opakowaniu butelka szklana 500ml?
Odp. Podać ostatnią cenę.
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 pozycja 3 preparatu Woda
do irygacji 1000 ml w butelce zakręcanej?
Odp. Wymagany worek.
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 pozycja 14 produktu
leczniczego Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze
izotonicznych elektrolitów 500ml?
Odp. Tak.
16. Czy Zamawiający w pakiecie 26 pozycja 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 2
komorowego Aminomix 1 Novum zawierającego 100g aminokwasów, 16,0g azotu, 400g
glukozy, o energii pozabiałkowej 1600 kcal, osmolarność 1779 mOsm/l pojemność 2000ml?
Odp. Nie.
17. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3
komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub
centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot
5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?
Odp. Wymagane podanie obwodowe oraz pojemność 1250 ml.
18. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3
komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub
centralnie, zawierającego aminokwasy 45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g,
azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1920ml?
Odp. Wymagane podanie obwodowe oraz pojemność 1875 ml.
19. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3
komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego
aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię
niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml?
Odp. Wymagana pojemność 1250 ml.
20. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3
komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego
3
aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g, emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię
niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml?
Odp. wymagana pojemność 1875 ml.
21. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3
komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g
azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju
sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii
pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493ml?
Odp. Wymagana pojemność 625 ml.
22. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3
komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g
azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju
sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii
pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?
Odp. Wymagana pojemność 1250 ml.
23. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 28 oraz 29 wyrazi zgodę na zaoferowanie
produktu leczniczego Fluconazole w bezpiecznym opakowaniu stojącym z dwoma portami
różnej wielkości?
Odp. Tak.
24. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu
leczniczego Natrium Chloratum 0,9% 500 ml w bezpiecznym opakowaniu stojącym z
dwoma portami różnej wielkości?
Odp. Wymagane porty dostosowane do ECOFLAC MIX i MINI – SPAIK.
25. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 45 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3
komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną,
12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30%
oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o
energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?
Odp. wymagana pojemność 1875 ml.
26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26 pozycja 47 produktu
leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek
500ml?
Odp. Wymagane stężenie 4%.
27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 26 pozycji 11,13-16,26-30,3843,45,47 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości
Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odp. Nie.
28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 27 pozycja 4 produktu
leczniczego Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze
zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek
freeflex 500ml?
Odp. Wymagane opakowanie stojące z dwoma równymi portami
4
29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 27 pozycja 3 produktu
leczniczego Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze
izotonicznych elektrolitów 500ml?
Odp. J/w.
30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 27 pozycji 3 oraz 4, co pozwoli na
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie
uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odp. Nie.
31. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a
ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?
Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odp. Tak.
32. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w
przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek,
ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odp. Ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
33. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku
opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to
czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i
brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odp. Podać za sztukę z dokładnością do 2 miejsc(cena w jest określana z dokładnością do 1
grosza.
34. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia
występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.amp-strz)?
Odp. Tak.
35. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go
zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku
czy nie wyceniać go wcale?
Odp. Wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.
36. Proszę o dopuszczenie wyceny w pakiecie 8 poz. 1 preparatu o nazwie handlowej Uman Big
180j.m./ml. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.
Odp. Nie dopuszcza.
37. Proszę o wydzielenie z pakietu 13 poz. 110. Umożliwi to przystąpienie większej liczbie
oferentów.
Odp. Nie .
38. Dotyczy pakietu 13 poz. 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same
5
właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.?
Odp. Tak.
39. Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie lub wykreślenie z pakietu 20
poz. 10 oraz z pakietu 21 poz. 43 i 44.
Odp. Nie.
40. Dotyczy pakietu 28 poz. 10. Proszę sprecyzowanie, czy należy wycenić Glycerinum 85%
czy 86%.
Odp. 86 %
41. Dotyczy pakietu 2 poz. 8. Ze względu na zmiany wielkości opakowania na 800g, proszę
o dopuszczenie opakowania z taką gramaturą, oraz określenie liczby opakowań, jaka należy
wycenić.
Odp. 20opakowań.
42. Proszę o wydzielenie z pakietu 4 poz. 5 i 6, co pozwoli na przystąpienie do nowo
utworzonego pakietu większej ilości Oferentów, a co za tym idzie, uzyskanie niższej
cenowo oferty.
Odp. Nie.
43. Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 54 dopuszcza możliwość wyceny 7 opakowań
produktu Floractin, 20 kaps (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103), który zawiera
najlepiej przebadany szczep bakterii (ponad 500 badań klinicznych), wysoką dawkę (aż 6
mld) w jednej kapsułce, dzięki czemu wystarczy jedna kapsułka dziennie, nie wymaga
przechowywania w lodówce, można stosować równocześnie z antybiotykiem? Floractin jest
jednym z nielicznych preparatów probiotycznych obecnych na rynku, który można stosować
u niemowląt od pierwszych dni życia.
Odp. Nie.
Dotyczy pakietu 13 poz. 82 Macrogolum. Proszę o dopuszczenie wyceny 50 opakowań a
200ml.
Odp. Dopuszczam.
44. Proszę o wydzielenie z pakietu 5 poz. 1. Umożliwi to złożenie większej liczby ofert.
Odp. Nie.
45. Dotyczy pakietu 13 poz. 1. Proszę o doprecyzowanie, czy należy wycenić paski Accu-Chek
Active czy Go?
Odp. Active
46. Dotyczy pakietu 13 poz. 89. Proszę o doprecyzowanie, czy należy wycenić preparat
Glyceroli trinitras w dawce 10mg/10 czy 10mg/5ml.
Odp. 10mg/5ml.
47. Dotyczy pakietu 3 poz. 98. Ze względu na rejestrację preparatu w opakowaniu 150ml,
proszę o zgodę na wycenę 480 opak. a 150 ml.
Odp. Pakiet nr 3 zawiera 14 pozycji
48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 13 poz. 98 preparatu o nazwie
handlowej Enema 150 ml w ilości 480 opak.
Odp. Tak.
6
49. W przypadku zgody na powyższe pytanie, proszę o dopuszczenie wyceny w opakowaniu x
50 butelek. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę.
Odp. Tak.
50. Dotyczy pakietu 13 poz. 119. Ponieważ preparat TUBERCULIN PPD RT23 jest dostępny
tylko w opakowaniu x 10 fiol., proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić.
Odp. 1 opakowanie x 10 fiolek.
51. Dotyczy pakietu 18 poz. 4. Ze względu na zakończenie produkcji preparatu Ranitidinum w
dawce 50mg/2ml, proszę o dopuszczenie wyceny leku w dawce 50mg/5ml.
Odp. Dopuszcza wycenę leku w dawce 50mg/5ml.
52. Czy w pakiecie 20 poz. 13 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego
w opakowaniu x 20poj.?
Odp. Tak.
53. Czy w pakiecie 20 poz. 23 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu Vecuronium w dawce
4mg?
Odp. Tak.
54. Czy w pakiecie 21 poz. 1-3 należy wycenić lek Amoxicillinum w dawce 457mg/ 5ml?
Odp. Tak.
55. Czy w pakiecie 21 poz. 8 Zmawiający miał na myśli preparat Amikacinum w dawce
1000mg / 4ml?
Odp. Dotyczy AZITHROMYCAUM 500 mg
56. Dotyczy pakietu 21 poz. 52. Proszę określić wielkość worka (100ml czy 300ml) oraz czy
należy wycenić 1 opak. x 1 worek czy x 10 worków.
Odp. Doyuczy leku PIPERACILIAUM + TAZOBACTANUM
57. Dotyczy pakietu 23 poz.13. Ze względu na zakończenie produkcji zgłębnika Flocare
w rozmiarze Ch10/130, proszę o dopuszczenie wyceny tylko rozmiaru Ch10/110.
Odp. Dopuszczam
58. Dotyczy pakietu 23 poz. 19. Ze względu na konfekcjonowanie preparatu Infatrini 100ml w
opakowaniu zbiorczym x 24szt, proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić.
Odp. 24
59. Czy w pakiecie 13 poz. 109 należy wycenić preparat Tardyferon (Ferrous sulphate) czy
Tardyferon-Fol (Ferrous sulphate + Folic acid)?
Odp. Wycenić preparat Tardyferon (Ferrous sulphate
60. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje:
- w pakiecie 11 poz. 4 wyceny 30 opakowań po 10 amp. czy 50 amp.
Odp. Po 10 amp.
- w pakiecie 13 poz. 44 wyceny 90 opakowań po 5 amp. czy 50 amp.
Odp. Po 5 amp.
- w pakiecie 23 poz. 30 wyceny 2 amp. czy 2 opakowań po 10 amp.
Odp. 2 opakowania po 10 amp.
7
61. Dotyczy pakietu 24 poz. 3. Proszę określić wielkość opakowania.
Odp. 120 ml.
62. Dotyczy pakietu 24 poz. 9. Proszę o sprecyzowanie, czy należy wycenić Hydroxyzini
hydrochloridum syrop w dawce 2mg/1ml czy 1,6mg/1ml.
Odp. 2mg/1ml
63. Dotyczy pakietu 24 poz. 16 Mediderm. Czy można wycenić preparat w postaci emulsji do
kąpieli?
Odp. Tak.
64. W pakiecie 24 brakuje pozycji 36. Czy jest to tylko błąd w numerowaniu?
Odp. Tak.
65. Czy w pakiecie 28 poz. 13 Zamawiający wyrazi zgodne na wycenę 5 opak. a 100g?
Odp. Tak.
66. Czy w pakiecie 35 poz. 21 Zamawiający dopuści preparat Filgrastimum w dawce 48 mln
j.m./0,8ml. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę.
Odp. Tak.
67. Czy w pakiecie 35 poz. 24 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w postaci tabletek?
Odp. Tak.
68. Dotyczy pakietu 35 poz. 25. Ponieważ preparat Pyrantelum jest dostępny tylko w
opakowaniu 15 ml, czy należy wycenić 5 opak. a 15 ml?
Odp. 5 opak. a 15 ml.
69. Dotyczy pakietu 13 poz. 48. Czy Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w postaci
kremu?
Odp. w postaci kremu.
70. Dotyczy pakietu 2 poz.8 Czy zamawiający dopuszcza wycenę produktu konfekcjonowanego
w opakowaniu 800 g ?Produkt ten nie jest już produkowany w opakowaniach 350 g.
Odp. Tak z przeliczeniem do setnej części opakowania.
71. Dotyczy pakietu 45 Czy Zamawiający miał na myśli produkt leczniczy o nazwie
międzynarodowej Tocilizumab?
Odp. Tak.
72. Dotyczy pakietu 32 po. 1 (Sevofluranum płyn 250 ml-40 butelek) Czy Zamawiający
wymaga dostawy preparatu w butelkach wyposażonych w fabrycznie zamontowany adapter
na butelce, szczelny system napełniania parownika pozwalający na bezpośrednie połączenie
butelki z parownikiem bez użycia zewnętrznych adapterów.
Odp. Nie.
73. Do treści §2 ust.12 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką
wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
74.
8
Do §6 ust.1 projektu umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu
dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru
poprzez pozostawienie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonego w
terminie zamówienia dziennie, bez górnego limitu w wysokości 80 zł dziennie?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
75. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i
braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to
groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego
produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §9
ust.2 ppkt h) projektu umowy)? Nadmieniamy jednocześnie, iż poziom marż stosowany przy
wycenie leków w ofertach przetargowych sięga zaledwie kilku procent co w praktyce
oznacza, iż dostarczenie zamiennika w cenie przetargowej, którego cena rzeczywista jest
wyższa co najmniej 5%, powoduje znaczącą stratę dla wykonawcy zamówienia
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 )
ZAMAWIAJĄCY
9
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards