Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego.

advertisement
Metody produkcji chłodu przy
pomocy ciepła sieciowego.
Zakopane, 2013
Wzrost powierzchni klimatyzowanych
Prognozy wzrostu zapotrzebowania na chłód
Zakopane, 2013
Adnot J., et al.: Energy Efficiency and Certification of Central Air Conditioners (EECCAC). Final Report,Volume 2, 2003.
2
Zapotrzebowania na energię elektryczną
i ciepło
Energia elektryczna
Ciepło Zakopane, 2013
www.elektroonline.pl ,SPEC Warszawa
3
Zapotrzebowanie na ciepło i chłód
Przebieg rocznego zapotrzebowania na media dla budynku biurowego
800 000 kWh
700 000 kWh
600 000 kWh
500 000 kWh
400 000 kWh
300 000 kWh
200 000 kWh
100 000 kWh
0 kWh
Ciepło C.W.U. I C.O. [kWh]
Zakopane, 2013
4
Zapotrzebowanie na ciepło i chłód
Przebieg rocznego zapotrzebowania na media dla budynku biurowego
800 000 kWh
700 000 kWh
600 000 kWh
500 000 kWh
400 000 kWh
300 000 kWh
200 000 kWh
100 000 kWh
0 kWh
Ciepło C.W.U. I C.O. [kWh]
Zakopane, 2013
Chłód [kWh]
5
Konwencjonalne urządzenia chłodnicze
Agregaty Sprężarkowe
Energia Elektryczna
Zakopane, 2013
www.elektroonline.pl ,SPEC Warszawa
6
Urządzenia Chłodnicze
Agregaty Sprężarkowe
Energia Elektryczna
Zakopane, 2013
www.elektroonline.pl ,SPEC Warszawa
Agregaty Sorpcyjne
Ciepło
7
Produkcja chłodu przy pomocy MSC
Zakopane, 2013
8
Stosowane technologie
Temperatura ciepła z MSC
Gorąca woda 85℃ - 135℃
Woda lodowa
5 ℃ < t < 20 ℃
ABS
Zakopane, 2013
9
Stosowane technologie
Temperatura ciepła z MSC
Gorąca woda 65℃ - 75℃
Gorąca woda 85℃ - 135℃
Woda lodowa
Woda lodowa
7 ℃ < t < 20 ℃
5 ℃ < t < 20 ℃
3ADS
Zakopane, 2013
ABS
10
Chłodziarka Absorpcyjna ABS
Funkcja: chłodzenie
Źródło energii: woda > 85oC
Moc chłodnicza: 350kW - 7000kW
Zakopane, 2013
11
Trójzłożowa chłodziarka Adsorpcyjna ADS
Funkcja: chłodzenie, odsalanie
Źródło energii: Woda > 65oC
Moc chłodnicza: 50kW - 2000kW
Możliwości odsalania 5 – 200 t/d
Zakopane, 2013
12
Roczne zapotrzebowanie na ciepło
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Styczeń
400 000 kWh
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień Październik Listopad
Grudzień
Energia cieplna [kWh]
350 000 kWh
300 000 kWh
250 000 kWh
200 000 kWh
150 000 kWh
Energia cieplna [kWh]
100 000 kWh
50 000 kWh
0 kWh
Zakopane, 2013
13
Roczne zapotrzebowanie na ciepło i
chłód
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Styczeń
450 000 kWh
400 000 kWh
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Energia cieplna [kWh]
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień Październik Listopad
Grudzień
Energia cieplna na potrzeby chłodu [kWh]
Energia cieplna [kWh]
350 000 kWh
300 000 kWh
250 000 kWh
Energia chłodnicza [kWh]
200 000 kWh
150 000 kWh
100 000 kWh
50 000 kWh
Energia cieplna na potrzeby
chłodu [kWh]
0 kWh
Wymagana moc węzła cieplnego
[kWh]
Zakopane, 2013
14
Uwarunkowania stosowania technologii
Sorpcja
+ Proekologiczna technologia.
+ Ograniczenie letnich strat w MSC.
+ Energia napędowa to ciepło dostępne latem.
+ Konkurencyjność cenowa chłodu sieciowego.
+ Możliwość zwiększenia produkcji energii elektrycznej.
+ Preferencyjne uwarunkowania prawne.
Absorpcja
- Zbyt niski parametr ciepła z MSC latem
- Bariera wejścia związana z kosztami podniesienia temp. w MSC
Adsorpcja trójzłożowa
- Brak
Zakopane, 2013
15
Podsumowanie
• Istnieje możliwość zwiększenia podstawowego
zapotrzebowania na ciepło latem.
• Chłód optymalizuje użycie sieci ciepłowniczej latem i
może prowadzić do zwiększenia produkcji energii
elektrycznej przy ograniczeniu strat dostawy ciepła.
• Produkcja chłodu przy pomocy chłodziarek
sorpcyjnych jest uzasadniona ekonomicznie i
środowiskowo przy zachowaniu dostępnej w okresie
letnim temperatury.
Zakopane, 2013
16
Dziękuję za uwagę
Marcin Malicki
[email protected]
Zakopane, 2013
Download