Dane osobowe – zadanie, wersja 1 | karta pracy

advertisement
Dane osobowe – zadanie, wersja 1 | karta pracy
Przeczytajcie definicję danych osobowych z ustawy. Poniżej znajdziecie listę różnych danych;
zastanówcie się, kiedy będą one danymi osobowymi. Jakie inne powiązane informacje powinniśmy
posiadać, żeby na podstawie ich wszystkich móc określić tożsamość osoby?
• Do każdej danej dopiszcie dodatkowe informacje albo okoliczności, które sprawią, że dane
te będzie można uznać za dane osobowe.
Jeśli macie wątpliwości, zadajcie sobie pytanie, czy to możliwe, że te dane mogą wskazywać na
dwie osoby. Jeśli tak, oznacza to, że nie są to dane osobowe.
Zwróćcie uwagę na ustęp 3 artykułu 6. W jakiej sytuacji zidentyfikowanie osoby na podstawie tej
danej będzie bardzo kosztowe i będzie wymagało czasu? A kiedy będzie łatwe?
Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych
1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio
lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka
specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,
kulturowe lub społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to
nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Lista:
wysokość wynagrodzenia
inne dane / okoliczności:
numer PESEL
inne dane / okoliczności:
adres zamieszkania wraz z imieniem i nazwiskiem
inne dane / okoliczności:
używany system operacyjny wraz z imieniem i nazwiskiem
inne dane / okoliczności:
wzrost i kolor włosów
inne dane / okoliczności:
imię i nazwisko
inne dane / okoliczności:
Lekcja: Ochrona danych osobowych | edukacjamedialna.edu pl
Dane osobowe – zadanie, wersja 2 | karta pracy
Przeczytajcie definicję danych osobowych z ustawy. Poniżej znajdziecie listę różnych danych;
zastanówcie się, kiedy będą one danymi osobowymi. Jakie inne powiązane informacje powinniśmy
posiadać, żeby na podstawie ich wszystkich móc określić tożsamość osoby?
• Do każdej danej dopiszcie dodatkowe informacje albo okoliczności, które sprawią, że dane
te będzie można uznać za dane osobowe.
Jeśli macie wątpliwości, zadajcie sobie pytanie, czy to możliwe, że te dane mogą wskazywać na
dwie osoby. Jeśli tak, oznacza to, że nie są to dane osobowe.
Zwróćcie uwagę na ustęp 3 artykułu 6. W jakiej sytuacji zidentyfikowanie osoby na podstawie tej
danej będzie bardzo kosztowe i będzie wymagało czasu? A kiedy będzie łatwe?
Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych
1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio
lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka
specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,
kulturowe lub społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to
nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Lista:
DNA
inne dane / okoliczności:
linie papilarne
inne dane / okoliczności:
adres mailowy [email protected]
inne dane / okoliczności:
adres mailowy [email protected] (Kombinat to firma)
inne dane / okoliczności:
miejsce pracy wraz z imieniem i nazwiskiem
inne dane / okoliczności:
DNA i adres zamieszkania
inne dane / okoliczności:
Lekcja: Ochrona danych osobowych | edukacjamedialna.edu pl
Dane osobowe – zadanie, wersja 3 | karta pracy
Przeczytajcie definicję danych osobowych z ustawy. Poniżej znajdziecie listę różnych danych;
zastanówcie się, kiedy będą one danymi osobowymi. Jakie inne powiązane informacje powinniśmy
posiadać, żeby na podstawie ich wszystkich móc określić tożsamość osoby?
• Do każdej danej dopiszcie dodatkowe informacje albo okoliczności, które sprawią, że dane
te będzie można uznać za dane osobowe.
Jeśli macie wątpliwości, zadajcie sobie pytanie, czy to możliwe, że te dane mogą wskazywać na
dwie osoby. Jeśli tak, oznacza to, że nie są to dane osobowe.
Zwróćcie uwagę na ustęp 3 artykułu 6. W jakiej sytuacji zidentyfikowanie osoby na podstawie tej
danej będzie bardzo kosztowe i będzie wymagało czasu? A kiedy będzie łatwe?
Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych
1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio
lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka
specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,
kulturowe lub społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to
nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Lista:
adres zamieszkania
inne dane / okoliczności:
używany system operacyjny i miejsce zamieszkania
inne dane / okoliczności:
adres mailowy [email protected]
inne dane / okoliczności:
kolor włosów, wzrost, miejsce pracy, wiek
inne dane / okoliczności:
numer telefonu
inne dane / okoliczności:
PESEL
inne dane / okoliczności:
Lekcja: Ochrona danych osobowych | edukacjamedialna.edu pl
Download