Aktywność fizyczna może zapobiegać uszkodzeniu serca Michał

advertisement
Aktywność fizyczna może zapobiegać
uszkodzeniu serca
Michał Chudzik
https://cardiacrhythmnews.com/physical-activity-may-ward-off-heart-damage/
Aktywność fizyczna, a choroby serca
Aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko chorób serca u osób w średnim
i starszym wieku. Dodatkowo prowadzi do zmniejszenia poziomu uszkodzenia
u osób otyłych.
JACC: Heart Failure
Otyłość
wiąże
strukturalnymi
i
się
ze
funkcjonalnymi
zaburzeniami serca, prowadzącymi
do rozwoju niewydolności serca
(często bez objawów klinicznych)
Przebieg badania
9 427 pacjentów
Aktywność fizyczną mierzono za
pomocą kwestionariusza i
klasyfikowano zgodnie z
aktualnymi wytycznymi :
• „rekomendowane”:
• < 75 min tygodniowo
intensywnego treningu;
• < 150 min tygodniowo
treningu o umiarkowanej i
wysokiej intensywności
• „intermediate”:
• 1-74 min tygodniowo
treningu o wysokiej
intensywności;
• 1-149 min tygodniowo
treningu o umiarkowanej i
wysokiej intensywności
• „niska”:
• Brak ćwiczeń o
umiarkowanej
lub wysokiej
W celu oceny stopień uszkodzenia
serca oceniano
intensywności
stężenie Troponin
T
( w wieku 45-64 lata)
•Bez chorób sercowonaczyniowych
•BMI ≥ 18.5 kg/m2
Rezultaty badania
U 7.2% respondentów zaobserwowano podwyższone stężenia Troponin T.
Co więcej, wśród osób z niższym poziomem aktywności fizycznej
zaobserwowano wyższy poziom troponin.
Większy poziom uszkodzenia serca.
(np. u osób z niską i średnią intensywnością aktywności fizycznej
zaobserwowano wyższe prawdopodobieństwo uszkodzeń serca –
kolejno o 39% i 34% w stosunku do osób spełniających zalecany
poziomy aktywności fizycznej.
Zależność między aktywnością fizyczną, otyłością a markerami sercowymi
Otyłość
 stęż. Troponin T
Znacznie podwyższone ryzyko
niewydolności serca
otyłość;
+
niski poziom aktywności fizycznej
otyłość;
+
zalecany poziom aktywności
fizycznej
Najwyższe
prawdopodobieństwo
 troponin T
Słabsza zależność z
 troponin T
Podsumowanie
Przestrzeganie zalecanej aktywności fizycznej może zmniejszyć
zależność między otyłością, a stopniem uszkodzenia serca.
Znacząca interakcja aktywności fizycznej i otyłości na poziom
Troponiny T może mieć działanie protekcyjne szczególnie w grupie
ryzyka niewydolności serca
Protekcyjne
oddziaływanie
aktywności
fizycznej
przeciwko
subklinicznemu uszkodzeniu mięśnia
sercowego
może zmniejszać ryzyko niewydolności
serca, szczególnie u osób z nadwagą w grupie
wysokiego ryzyka.
Robert Florido, Cardiology, Hopkins Hospital
Download