Mitochondria i chloroplasty – organelle w których

advertisement
Mitochondria i chloroplasty –
organelle w których zachodzi
przetwarzanie energii
Mitochondria i chloroplasty to duże struktury
widoczne w mikroskopie świetlnym
Mitochondria – występują we wszystkich
komórkach eukariotycznych
Chloroplasty – występują tylko w komórkach
roślin i fotosyntezujących protistów
Ich funkcja w komórce to przetwarzanie
energii:
ENERGIA CHEMICZNA
ENERGIA BIOLOGICZNA
Funkcja będzie więc warunkować ich specyficzną budowę
W oby przypadkach etapem pośrednim podczas przetwarzania
energii jest powstanie różnicy stężeń protonów H+ po dwóch
stronach błony.
Dlatego te dwie organelle będą do siebie podobne
Mitochondria
W różnych komórkach mogą przybierać odmienne
kształty.
W jednej komórce np. Wątroby znajduje się
od 1000 – do 2000 mitochondrii co stanowi 1/5
całej objętości komórki
Chloroplasty
Należą do grupy obłonionych organelli
nazywanych plastydami
Plastydy roślinne powstają z niewielkich
struktur zwanych Proplastydami
Plastydy pełnią różne funkcje np.
• gromadzą substancję zapasowe – skrobię
• Przeprowadzają fotosyntezę - chloroplasty
Podobieństwa
•
•
•
•
Dwie błony o odrębnych właściwościach
(zewnętrzną i wewnętrzną).
Grzebienie mitochondrialne i tylakoidy
chloroplastów.
Matriks mitrochondrialna i stroma
chloroplastów.
Posiadają własne DNA i aparat
samodzielnej syntezy białek (rybosomy).
Skąd pochodzą Mitochondria i
Chloroplasty ?
Skąd pochodzą Mitochondria i
Chloroplasty ?
Naukowcy tłumaczą pochodzenie tych organelli za
pomocą teorii endosymbiozy
Organelle te najprawdopodobniej pochodzą od
żyjących kiedyś samodzielnie bakterii.
Ok. 1,5mld lat temu dostały się do przodka komórki
eukariotycznej nie uległy strawieniu.
Naukowcy sądzą iż najpierw zostały pochłonięte
bakterie które dały początek mitochondrią które
powszechnie występują w komórkach
eukariotycznych. Natomiast połchłonięcie bakterii
fotosyntezującej (przodka dzisiejszych sinic)
musiało nastąpić później ponieważ chloroplasty
nie są powszechne w komórkach eukariotów.
Kolejny dowód to posiadanie własnego DNA i
aparatu do syntezy białek
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards