Od 2001 roku działamy jako ośrodek zajmujący się pacjentami z

advertisement
Od 2001 roku działamy jako ośrodek zajmujący się pacjentami z zaburzeniami pamięci oraz
zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Obejmujemy opieką kilka tysięcy osób.
Nasz zespół tworzą w większości ludzie młodzi, aktywni i kreatywni. Odpowiedzialność
i kompetencja to cechy pracowników szczególnie przez nas pielęgnowane. Wysoką jakość
pracy zawdzięczamy stale aktualizowanej wiedzy medycznej i własnemu doświadczeniu.
W naszych działaniach kładziemy także nacisk na dokładność i terminowość.
Tworzymy ośrodek, w którym każdy pacjent może się czuć bezpiecznie.
Wszystkim instytucjom organizującym opiekę medyczną proponujemy współpracę
w dziedzinie opieki nad pacjentami oraz jej właściwej organizacji. Współpraca ta może
obejmować należytą profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz tworzenie i nadzór nad
systemem opieki dedykowanym pacjentom.
Kolejną propozycją jest współpraca w dziedzinie badań naukowych - zarówno dotyczących
postępu wiedzy teoretycznej, innowacyjności jak i wdrażania nowych leków. Propozycja ta
skierowana jest do instytucji badawczych oraz sponsorów badań lekowych.
Zapraszamy do współpracy.
Kierownik
Centrum Psychoneurologii Sue Ryder
Download