miesiąc

advertisement
I rok Biotechnologia Medyczna
WLBiML PUM 2016/2017
WYKŁADY
nr
Data
W1, W2
21.02.2017
W3, W4
28.02.2017
Temat





W5, W6
07.03.2017



W7, W8
14.03.2017
W9, W10
21.03.2017
W11, W12
28.03.2017




W13, W14
04.04.2017


W15, W16
11.04.2017



W17, W18
W19,W20
25.04.2017

09.05.2017


Technika medyczna XXI wieku.
Elektryczność i magnetyzm.
Promieniowanie jonizujące w medycynie i
ochrona radiologiczna.
Badanie czynności bioelektrycznej mózgu.
Biofizyczne podstawy zmysłu słuchu,
audiometria, słuchowe potencjały wywołane.
Techniki ultradźwiękowe – podstawy,
zastosowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
Biofizyka układu krążenia i oddychania.
Przekazywanie informacji w organizmie.
Układy regulacyjne w organizmach żywych,
homeostaza.
Współczesne metody obrazowania I.
Współczesne metody obrazowania II.
Biofizyka procesu widzenia.
Wpływ czynników fizycznych środowiska na
organizmy żywe.
Lasery i ich zastosowania w medycynie.
Współczesne metody terapii stosowane w
onkologii
Podstawy biotermodynamiki.
Właściwości biomechaniczne tkanek i ich rola
w biomechanice.
Wpływ pól elektromagnetycznych na
organizm.
Wykorzystanie fal elektromagnetycznych do
celów diagnostycznych i terapeutycznych w
medycynie.
Biospektroskopia.
Podstawy fizyczne badań EEG, artefakty,
nowoczesne technologie.
Prowadzący
dr H. Domek
dr hab. W. Podraza
dr H. Domek
dr hab. W. Podraza
dr K. Penkala
dr H. Domek
dr H. Domek
dr H. Domek
dr H. Domek
dr hab. W. Podraza
SEMINARIA
Prowadzący
nr
Technologia zimnej plazmy i jej
zastosowania.
dr H. Domek
ZFM sala
seminaryjna
16.05.2017
Lasery i ich zastosowania w medycynie.*
dr H. Domek
ZFM sala
seminaryjna
23.05.2017
Metody badawcze stosowane w biofizyce
molekularnej I.*
dr H. Domek
ZFM sala
seminaryjna
23.05.2017
Metody badawcze stosowane w biofizyce
molekularnej II.*
dr H. Domek
ZFM sala
seminaryjna
30.05.2017
Osiągnięcia nowoczesnej techniki w
medycynie.*
dr H. Domek
ZFM sala
seminaryjna
30.05.2017
Zastosowanie metod impedancyjnych w
medycynie.*
dr H. Domek
ZFM sala
seminaryjna
06.06.2017
Detekcja i dozymetria promieniowania
jonizującego.*
dr hab. W. Podraza
ZFM sala
seminaryjna
06.06.2017
Metody pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, pulsoksymetria.*
dr hab. W. Podraza
ZFM sala
seminaryjna
13.06.2017
Pomiary poziomu glukozy we krwi,
przegląd stosowanych metod
pomiarowych.*
nr
Bm/S1
S1
16.05.2017
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
13.06.2017
Temat
Zaliczenie
dr hab. W. Podraza
dr H. Domek
* prezentacje tematów opracowanych samodzielnie
ZFM sala
seminaryjna
ZFM sala
seminaryjna
TEMATY DO SAMODZIELNEGO OPRACOWANIA
(prezentacje na seminariach)
Temat
temat
seminarium
T1
S2
Zastosowanie laserów w okulistyce.
T2
S2
Zastosowanie laserów w urologii.
T3
S3
T4
S3
T5
S4
T6
S4
T7
S5
Metody spektroskopowe stosowane w biofizyce molekularnej
(spektroskopia fluorescencyjna, EPR, NMR).
Metody spektroskopowe stosowane w biofizyce molekularnej
(spektroskopia IR, spektroskopia Ramana).
Metody elektrofizjologiczne stosowane w biofizyce molekularnej
(voltage clamp, patch clamp).
Metody badawcze stosowane w biofizyce molekularnej (różnicowa
skaningowa kalorymetria, rentgenografia).
Terapia hadronowa.
T8
S5
Nanotechnologia w medycynie, bioimplanty.
T9
S6
T10
S6
Zastosowania metod konduktometrycznych w badaniach
laboratoryjnych.
Zastosowania metod impedymetrycznych w badaniach laboratoryjnych.
T11
S7
T12
S7
T13
S8
Metody pomiaru promieniowania jonizującego (detektory gazowe,
termoluminescencyjne).
Metody pomiaru promieniowania jonizującego (detektory
fotoluminescencyjne, liczniki scyntylacyjne).
Zasada działania ciśnieniomierzy rtęciowych.
T14
S8
Zasada działania ciśnieniomierzy automatycznych.
T15
S9
Elektrochemiczne mierniki stężenia glukozy we krwi.
T16
S9
Biosensoryczne mierniki stężenia glukozy we krwi.
T17
S10
Zaliczenie
Każdy student opracowuje i prezentuje dwa tematy w 2 osobowych grupach
oraz przedstawia analizę jednego artykułu anglojęzycznego w 4 -5 osobowych
grupach.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards