marzec_grupa_0

advertisement
Tematyka kompleksowa na miesiąc marzec dla grupy „0”
1. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
2. Zwierzęta na świecie.
3. Czy żyły dinozaury?
4. Idzie do nas wiosna.
5. Nadeszła wiosna.
(27.02.2017 – 03.03.2017)
(06.03.2017 – 10.03.2017)
(13.03.2017 – 17.03.2017)
(20.03.2017 – 24.03.2017)
(27.03.2017 – 31.03.2017)
Cele ogólne na miesiąc marzec dla grupy „0”



















Przybliżenie wiadomości na temat wybranych planet Układu Słonecznego.
Przybliżenie wiadomości o kosmosie.
Poszerzanie wiadomości o zwierzętach.
Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
Uwrażliwienie na losy zwierząt.
Wzbudzanie zainteresowań historią Ziemi.
Rozwijanie wypowiedzi słownych na temat oglądanych ilustracji.
Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów.
Poznanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
Poznanie zwiastunów wiosny.
Zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
Określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla wczesnej wiosny.
Dostrzeganie zależności temperatury od pory roku.
Poznanie charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych wiosennych kwiatów.
Poznanie i nazywanie podstawowych części roślin.
Zapoznanie z rozwojem roślin i warunkami niezbędnymi do ich rozwoju.
Przybliżenie wiadomości na temat życia ptaków i zwierząt wiosną.
Przewidywane osiągnięcia dzieci w grupie „0” na miesiąc marzec:
Dziecko:
 wymienia planety układu słonecznego,
 wie, że planety krążą wokół słońca,
 zna budowę wybranych zwierząt,
 wymienia kilku przedstawicieli zwierząt chronionych,
 podaje środowiska życia wybranych zwierząt,
 zna przypuszczalne przyczyny wyginięcia dinozaurów,
 wymienia właściwości fizyczne soli i węgla,
 wymienia oznaki zbliżającej się wiosny,
 rozpoznaje i nazywa wczesnowiosenne kwiaty,
 wie, co robią wybrane zwierzęta, gdy zbliża się wiosna,
 rozpoznaje i nazywa litery z, u, c, ł, j małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 dzieli słowa na sylaby i głoski,
 czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami,
 pisze poznane litery,
 rysuje szlaczki,
 tworzy wypowiedź na zaproponowany temat,
 wypowiada się na temat utworów literackich,
 dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,
 wykonuje zaproponowane prace plastyczne,
 chętnie śpiewa poznane piosenki,
 uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
Starszaki śpiewają piosenkę
„Wkrótce wiosna”
Pierwszy obudził się pierwiosnek.
potem chochoły spadły z róż.
Skowronek śpiewem witał wiosnę,
żeby na pole przyszła już.
Bo zima, bo zima każdemu obrzydła!
Niech słońce da jej pstryczka w nos!
Niech wiosnę, niech wiosnę
przyniosą na skrzydłach
bociek, jaskółka, szpak i kos.
Złoto błysnęło na leszczynach,
zapach obudził senny ul.
Wiosenną orkę chcą zaczynać
głodne gawrony z pustych pól.
Bo zima, bo zima…
Starszaki mówią wierszyk
„Przyjście wiosny”
Naplotkowała sosna,
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
- przyjedzie pewnie furą...
jeż się najeżył srodze:
- raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: - Ja nie wierzę
Przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął:
Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
Skąd znowuRzekła sroka Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju
Nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem!
A ja wam tu dowiodę,
Że właśnie samochodem.
Nieprawda, bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Ze płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią:
Witaj wiosno!
Download