Niepełnosprawni są wśród nas - integracyjne przedszkole publiczne

advertisement
„W świecie dinozaurów”
G R U PA „ K O T K I ”
INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE NR 4 W BARTOSZYCACH
Cele ogólne projektu
 wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębiania
wiedzy na temat dinozaurów
 budzenie zainteresowań dzieci otaczającym światem,
prehistorią
 kształcenie mowy komunikatywnej poprzez
wypowiedzi dzieci
 rozwijanie umiejętności współpracy z nauczycielem i
grupą
Cele operacyjne:
Dziecko:

opisuje wygląd dinozaurów na podstawie ilustracji w książkach, albumach

wie ,że dinozaury żyły kiedyś, naprawdę , ale wyginęły

pyta o niezrozumiałe fakty

wzbogaca słownik o nowe wyrazy: paleontolog, wulkan, kometa

wie, że dinozaury to duże i małe gady

określa przyczyny wyginięcia dinozaurów

układa historyjki obrazkowe: "Od jajka do dinozaura", "Jak powstał węgiel?"

zna nazwy niektórych dinozaurów

słucha odgłosów z prehistorycznego lasu "Jurajski park"

potrafi podzielić słowo dinozaur na sylaby

wskazuje pierwszą i ostatnią głoskę w nazwach dinozaurów

potrafi zbudować zdanie w wyrazem dinozaur

koloruje obrazki dinozaurów wg kodu

dostrzega podobieństwo dawnych dinozaurów do przedstawicieli współczesnej fauny

doskonali sprawność manualną poprzez lepienie z masy solnej

wykona szkielet dinozaura z makaronu

opisuje świat, w którym żyły dinozaury,

poznaje i opisuje wygląd dinozaurów, sposób życia, odżywiania

poznaje definicję słowa „paleontolog” i „odkrywki paleontologiczne”,

bierze udział w zabawie odkrywczej ,rozwija zmysł dotyku, wzroku

tworzy świat dinozaurów z różnych materiałów: styropianu, szarego papieru, gazet

łączy różne techniki plastyczne

sprawnie przelicza dinozaury z przekroczeniem progu dziesiątkowego

ustawia dinozaura zgodnie z instrukcją nauczyciela, doskonali orientację w przestrzeni, orientuje się na kartce papieru

klasyfikuje dinozaury wg. koloru, wielkości, podziału na mięsożerne, roślinożerne

potrafi ruchem naśladować sposób zachowania, poruszania dinozaurów
Metody i formy :














rozmowa
obserwacja
opowiadania, wiersze
pokaz
prezentacja multimedialna
film edukacyjny
burza mózgów "Skąd wiadomo, że dinozaury żyły na Ziemi?"
zabawa sensoryczna "Mały świat dinozaurów"
zabawy plastyczne, konstrukcyjne
zabawy matematyczne
zabawy ruchowe
zabawy muzyczne
zabawy słuchowe
drama
Stosowanie różnych technik plastycznych:
rysowanie kredkami, malowanie farbami
Malowanie na dużych arkuszach papieru i
styropianie
Tworzenie „Papierzaków” - wypełnianie kulkami z gazet
papierowych dinozaurów
Lepienie z masy solnej dinozaurów i
skamieniałości
Zabawy matematyczne:
klasyfikowanie, kształtowanie orientacji przestrzennej, przybliżanie dzieciom
sensu mierzenia długości, organizowanie pola spostrzeżeniowego
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem tematyki o dinozaurach m.in. „Walka
dinozaurów mięsożernych z roślinożernymi”, „Złap ogon dinozaura”
Eksperyment badawczy „Od jajka do dinozaura”
Mały świat dinozaurów- zabawa sensoryczna
rozwijająca zmysł dotyku, wzroku
Spotkanie z zaproszonym gościem – p. Agnieszką z
biblioteki
Park Jurajski – konstruowanie z klocków
drewnianych i plastikowych
Prezentacja multimedialna - „ Dinozaury – jak wyglądał świat
zwierząt miliony lat temu”
Kącik interaktywny
Metoda projektów
Metoda projektów jest metodą nauczania, która
daje szanse wyboru aktywności dzieciom na
różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania
nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia
się informacjami z innymi a także uczy pracy
zespołowej i pobudza do myślenia. Jest ona
jedną z najlepszych metod aktywizujących.
Przede wszystkim dzieci uczą się stawiać
pytania, szukać odpowiedzi, podsumowywać i
oceniać własną wiedzę. W poszukiwanie i
zbieranie materiałów do pracy przedszkolaki
angażowały całą rodzinę.
Podsumowanie projektu
Realizując projekt, dzieci
chętnie podejmowały
działania z inicjatywy
własnej i nauczyciela,
nauczyły się zgodnej
współpracy w zespołach,
ponadto nabyły następujące
umiejętności:







znają przyczyny wyginięcia dinozaurów
wymieniają nazwy niektórych dinozaurów
wiedzą ,że dinozaury wykluwały się z jaj
opisze świat, w którym żyły dinozaury,
wiedzą, że dinozaury to gady
opisują wygląd dinozaurów, sposób życia,
odżywiania
znają definicję słowa „paleontolog”


klasyfikują dinozaury na: mięsożerne,
roślinożerne, latające, pływające
naśladują sposób poruszania, zachowania
dinozaurów
Podczas realizacji projektu
współpracowali z nami również
rodzice. Z wielkim
zaangażowaniem włączyli się w
wyposażenie biblioteczki oraz
przygotowanie różnego rodzaju
pomocy do zajęć.
Wiedza jaką zaprezentowały dzieci jest
imponująca!
Warto wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci
rozwijając przy tym ich zainteresowania.
Urządzony kącik aktywności dla
dzieci i rodziców w holu
przedszkola stanowił bogate
podsumowanie wszystkich
podjętych działań przez dzieci.
Kącik służył również podejmowaniu
aktywności rodzinnych, czyli
wspólnym korzystaniu z
udostępnionych przez grupę
rekwizytów i pomocy służących
wielozmysłowemu poznawaniu
świata m.in. zmysłu dotyku
(różnego rodzaju struktury piasku,
kamyków i innych materiałów
odlewy gipsowe, prace dzieci z
masy solnej), wzroku (prace dzieci,
podświetlana grota dinozaurów) i
zapachu (nasączone waciki
aromatami lasu).
Kącik cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci i
rodziców.
Autorki i realizatorki projektu:
Renata Kaczyńska
Beata Stachowska
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w
Bartoszycach
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards