Piosenka „ Jesień

advertisement
TEMATYKA KOMPLEKSOWA I NAJWAŻNIEJSZE
OSIĄGNIECIA DZIECI NA MIESIĄC LISTOPAD
Tydzień I
„Jesienne nastroje”
1.
2.
3.
4.
5.
Odgłosy padającego deszczu.
Wędrówki kropli wody.
Jesienna pogoda.
Zagadki o jesieni.
Co można robić w czasie jesiennej szarugi.
Treści programowe:
Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania
− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
Poznajemy przyrodę
Jesień
− obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych,
np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
− wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
- wyjaśnienie zjawiska krążenia wody w przyrodzie.
Dziecko:
• rozpoznaje i nazywa literę i: małą i wielką, drukowaną
i pisaną
• pisze litery i, I
• wymienia wybrane właściwości fizyczne wody
• uczestniczy w zabawach
i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych,
z elementami podskoku, równowagi
• wie, na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie
• maluje oraz przykleja pokruszone, suszone liście różnych drzew,
• określa, co pływa, a co tonie w wodzie
• śpiewa piosenkę Jesień – jesieniucha
• tworzy jesienną muzykę według podanego kodu,
• wyznacza część wspólną zbiorów
• rozwiązuje zagadki
• wymienia nazwę aktualnego miesiąca
• określa barwy powstałe z mieszania kolorów podstawowych
• maluje jesienne drzewa z zastosowaniem techniki mokre w mokrym
Tydzień II
„W świecie teatru”
1.
2.
3.
4.
5.
Królewskie korony.
Z wizytą w teatrze.
Chcemy być aktorami.
Poznajemy zapis cyfrowy liczby 4.
Nasze występy.
Treści programowe:
Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania
− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
− tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie.
W świecie sztuki. Teatr Udział w przedstawieniach teatralnych
− oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w teatrze
poznanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
− dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia
− przygotowanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielenie ról, przygotowanie scenografii
i akcesoriów.
Dziecko:
• rozpoznaje i nazywa literę t: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• pisze litery t, T
• współtworzy kącik teatralny,
• wie, jakie święto obchodzimy 11 listopada,
• właściwie zachowuje się w teatrze
• wie, na czym polega praca: aktora, reżysera, scenografa
• mówi zdanie z odpowiednią intonacją i z odpowiednim natężeniem głosu
• wykonuje różne rekwizyty
• rozpoznaje i nazywa cyfrę 4
• wspólnie z innymi wykonuje afisz teatralny
• prezentuje wybrane utwory literackie z podziałem na role
• rysuje szlaczki
Tydzień III
„Znamy te baśnie”
1.
2.
3.
4.
5.
W świecie baśni.
Wiemy jak powstaje książka.
Dbamy o książki.
Baśniowe figury geometryczne.
Czy można zgubić imię?
Treści programowe:
Interesujemy się książką
Wzbudzanie zainteresowania literaturą
− słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
• odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
• recytowanie, indywidualne i zespołowe, długich wierszy.
Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania
− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
− tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie
− czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
Dziecko:
• rozpoznaje i nazywa literę d: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• pisze litery d, D
• wymienia bohaterów znanych baśni
• uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, głowy, tułowia, z elementami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
równowagi, podskoków, czworakowania
wymienia etapy powstawania książki
wspólnie z innymi wykonuje
książeczkę z ilustracjami do wybranej baśni
wykonuje zakładkę do książki
określa linię melodyczną piosenki Miś Uszatek
podaje różne znaczenia tych samych słów
rozpoznaje i nazywa prostokąt
układa sylwety baśniowych postaci, wykorzystując figury geometryczne
nazywa czynności postaci z obrazków
układa swoje imię z liter – bez wzoru
dzieli słowa na sylaby i na głoski
układa określoną liczbę zdań
na temat danej postaci
Tydzień IV
„Tutaj rosły paprocie”
1.
2.
3.
4.
5.
Kiedy żyły dinozaury?
Dlaczego dinozaury wyginęły?
Węgiel i sól.
Pięć dinozaurów.
Węglowa rodzina.
Treści programowe:
Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania
− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie − czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
Poznajemy przyrodę
Zima
− poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości
− poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących
w tamtym okresie.
Dziecko:
• rozpoznaje i nazywa literę k: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• czyta sylaby, proste wyrazy
• pisze poznane litery
• rozpoznaje na obrazkach dinozaury, podaje wybrane ich nazwy
• lepi figurki dinozaurów z plasteliny
• uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elementami czworakowania, równowagi
wie, w jaki sposób powstał węgiel
wymienia przypuszczalne przyczyny wyginięcia dinozaurów
opowiada historyjkę
tworzy rysunek (dinozaur) na bazie elipsy
akompaniuje na kołatce
wymienia wybrane właściwości fizyczne soli i węgla kamiennego
układa zdania ze słowami związanymi z kopalnią, górnikiem
rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 5
wykonuje karty matematyczne i bawi się nimi
wymienia produkty powstałe z węgla
wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem węgla drzewnego
Nasze piosenki:
Piosenka „ Jesień - jesieniucha”
Ale plucha cha cha plucha cha cha
Ale dmucha, cha,cha, dmucha, cha,cha,
Niech tam leje, niech tam wieje,
Ja się bawię, ja się śmieję! x2
Żółta grucha cha, cha
Grucha cha, cha.
Hop do brzucha cha, cha
Brzucha cha, cha.
Niech tam leje, niech tam wieje.
Ja się bawię, ja się śmieję.
x2
Dla mnie jesień
to jest mucha cha, cha.
Jesień, jesień –
jesieniucha cha, cha.
Niech tam leje, niech tam wieje.
Ja się bawię, ja się śmieję.
x2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards