Pontyfikat Jana Pawła II w skrócie

advertisement
 22 października 1978r. - uroczysta inauguracja pontyfikatu, podczas której papież
Polak mówi „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”
 24 stycznia 1979r. - papież przyjmuje na audiencji Andrieja Gromykę, radzieckiego
ministra spraw zagranicznych, którego zadaniem jest przekonać się, jakie są zamiary
polskiego zwierzchnika Kościoła
 25 stycznia 1979r. - Jan Paweł II rozpoczyna pierwszą zagraniczną podróż (do
Dominikany i Meksyku)
 15 marca 1979r. - Watykan ogłasza pierwszą encyklikę Jana Pawła II – „Redemptor
Hominis” (Odkupiciel człowieka) -– mówiącą o problemach, z jakimi przyjdzie się
w przyszłości borykać Kościołowi
 2 czerwca 1979r. - rozpoczyna się pierwsza papieska pielgrzymka do ojczyzny
 30 czerwca 1979r. - papież mianuje nowych kardynałów
 30 maja 1980r. - papież wyrusza w podróż do Francji
 30 listopada 1980r. - druga encyklika papieska „Dives in Misericordia” (Bogaty
w miłosierdzie)
 16 grudnia 1980r. - Jan Paweł II pisze list do Leonida Breżniewa w obronie polskiej
"Solidarności"
 13 maja 1981r. - zamach na Ojca Świętego
 28 maja 1981r. - umiera prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński
 7 lipca 1981r. - papież mianuje arcybiskupa Józefa Glempa prymasem Polski
 15 września 1981r. – trzecia encyklika - „Laborem Exercens” - mówiąca o godności
ludzkiej pracy
 25 listopada 1981r. - Jan Paweł II mianuje kardynała Josepha Ratzingera prefektem
Kongregacji Nauki Wiary
 6 kwietnia 1982r. - w liście do generała Wojciecha Jaruzelskiego papież zwraca się
o poszanowanie praw człowieka i narodu
 28 września 1982r. - na prywatnej audiencji papież przyjmuje Dalajlamę (duchowego
przywódcę Tybetu)
 2 lutego 1983r. - wśród nowo mianowanych kardynałów jest prymas Polski
arcybiskup Józef Glemp
 16 czerwca 1983r. - zaczyna się druga pielgrzymka Ojca Świętego do Polski
 27 grudnia 1983r. - papież składa wizytę we włoskim więzieniu człowiekowi, który do
niego strzelał 13 maja 1981r. - Mehmetowi Ali Agcy
 30 marca 1985r. - na I Światowe Spotkanie Młodzieży w Rzymie przyjechało ok. 250
tys. ludzi z ponad 70 krajów
 2 czerwca 1985r. - czwarta encyklika „Slavorum Apostoli” o procesie chrystianizacji
Słowian
 13 kwietnia 1986r. - Ojciec Święty przekracza progi rzymskiej Synagogi Większej,
a w przemówieniu nazywa Żydów „braćmi”
 18 maja 1986r. - papież podpisuje swoją piątą encyklikę - „Dominum et Vivificantem”
- o Duchu Świętym
 18 listopada 1986r. - papież wyrusza w swoją najdłuższą pielgrzymkę; potrwa do
1 grudnia, a w tym czasie Jan Paweł II odwiedzi Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nową
Zelandię, Australię i Seszele
 25 marca 1987r. - szósta encyklika „Redemptoris Mater”
 8 czerwca 1987r. - rozpoczyna się trzecia pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny
 30 grudnia 1987r. - siódma encyklika - „Sollicitudo Rei Socialis”
 17 lipca 1989r. - Polska oficjalnie nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Watykanem
 1 grudnia 1989r. - papież przyjmuje na audiencji Michaiła Gorbaczowa; trzy miesiące
później ZSRR nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską
 7 grudnia 1990r. - ósma encyklika – „Redemptoris Missio” - mówi o misyjnej roli
Kościoła
 1 maja 1991r. - dziewiąta encyklika – „Centesimus Annus” - o konsekwencjach
upadku komunizmu
 1 czerwca 1991r. - rozpoczyna się czwarta pielgrzymka Ojca Świętego do Polski
 13 sierpnia 1991r. - Ojciec Święty znów na kilka dni odwiedza Polskę (druga część
tegorocznej pielgrzymki do Ojczyzny) - jej celem jest spotkanie z młodzieżą na Jasnej
Górze
 15 lipca 1992r. - Jan Paweł II poddany zostaje operacji usunięcia fragmentu jelita
grubego z guzem
 31 października 1992r. - papież rehabilituje Galileusza, stwierdza, że Kościół
niesłusznie go potępił
 7 grudnia 1992r. - ogłoszenie pierwszego od ponad 400 lat Katechizmu Kościoła
Katolickiego
 4 września 1993r. - rozpoczyna się pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii
 5 października 1993r. - ukazuje się dziesiąta encyklika - „Veritatis Splendor” (Blask
prawdy) - papież broni norm moralnych
 19 października 1994r. - ukazuje się nowa książka Jana Pawła II - „Przekroczyć próg
nadziei”
 26 grudnia 1994r. - amerykański tygodnik „Time” ogłasza Jana Pawła II Człowiekiem
Roku
 15 stycznia 1995r. - na mszę w Manilii przybywa 5-milionowy tłum, jest to
największe zgromadzenie w dziejach ludzkości
 25 marca 1995r. - papież ogłasza jedenastą encyklikę „Evangelium Vitae”- o wartości
i nienaruszalności życia ludzkiego
 13 maja 2000r. - Jan Paweł II wyjawia 3 część tajemnicy fatimskiej, która zdaniem
Watykanu, mówi o zamachu na papieża
 15 sierpnia 2000r. - ponad 2 miliony wiernych uczestniczą w XV Dniach Młodzieży
w Rzymie
 4 maja 2001r. - pielgrzymka do Grecji, Syrii i na Maltę
 21 czerwca 2001r. - początek podróży na Ukrainę
 16 czerwca 2002r. - kanonizacja Ojca Pio (to właśnie z tym świętym zakonnikiem
łączyła Karola Wojtyłę tajemnicza więź)
 16 sierpnia 2002r. - Jan Paweł II przyjeżdża z pielgrzymką do Polski; dzień później
podczas mszy w Łagiewnikach zawierza świat Bożemu Miłosierdziu
 6 czerwca 2003r. - Jan Paweł II wyrusza w swoją setną pielgrzymkę - tym razem
jedzie do Chorwacji
 14 sierpnia 2004r. - papież odwiedza Lourdes
 19 października 2004r. - beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
 31 stycznia 2005r. - pogarsza się stan zdrowia Ojca Świętego
 1 luty 2005r. - papież z ostrym zapaleniem krtanii tchawicy trafia do kliniki Gemelii
 10 luty 2005r. - Jan Paweł II opuszcza szpital
 24 lutego 2005r. - wracają problemy z oddychaniem i papież ponownie trafia do
kliniki; tu zostaje poddany tracheotomii
 13 marca 2005r. - Ojciec Święty powraca do Watykanu
 31 marca 2005r. - infekcja dróg moczowych wywołuje wysoką gorączkę, która
doprowadza do zakażenia krwi i zawału serca, ale papież nie chce już być
przewieziony do szpitala
 1 kwietnia 2005r. - stan Jana Pawła II jest bardzo poważny
 2 kwietnia 2005r. - o godz. 21:37 Ojciec Święty Jan Paweł II umiera. Jego najbliżsi
współpracownicy usłyszeli chwilę przed śmiercią z ust Jana Pawła II słowa:
„Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję"
Karolina Płonka
Download