„Zakażenia szpitalne” w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i

advertisement
Szczegółowy rozkład zajęć – „Zakażenia szpitalne”
w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
– I rok Pielęgniarstwo, semestr II
Przedmiot
Wykłady
Semestr II
Zakażenia
szpitalne
-W/30Ćw.
Zaliczenie
semestr II
Ćwiczenia
Zgodnie z harmonogramem zajęć
Sala ćwiczeń Zakład Diagnostyki
Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
Szczegółowy harmonogram ćwiczeń „Mikrobiologia”
w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
– I rok Pielęgniarstwo, semestr II
Data
27.03.2017 gr. 7, 8
29.03.2017 gr. 1, 2a; 2b, 3
30.03.2017 gr. 4, 5a; 5b, 6
3.04.2017 gr. 7, 8
5.04.2017 gr. 1, 2a; 2b, 3
6.04.2017 gr. 4, 5a; 5b, 6
10.04.2017 gr. 7, 8
12.04.2017 gr. 1, 2a; 2b, 3
13.04.2017 gr. 4, 5a; 5b, 6
24.04.2017 gr. 7, 8
26.04.2017 gr. 1, 2a; 2b, 3
27.04.2017 gr. 4, 5a; 5b, 6
8.05.2017 gr. 7, 8
10.05.2017 gr. 1, 2a; 2b, 3; 5b, 6
11.05.2017 gr. 4, 5a
15.05.2017 gr. 5b, 6
17.05.2017 gr. 3, 5a; 4, 1; 2, 7
18.05.2017 gr. 8
22.05.2017 gr. 5b, 6
24.05.2017 gr. 3, 5a; 4, 1; 2, 7
25.05.2017 gr. 8
29.05.2017 gr. 7, 8
31.05.2017 gr. 1, 2a; 2b, 3
1.06.2017 gr. 4, 5a; 5b, 6
Tematy ćwiczeń – semestr II
Definicja i epidemiologia zakażeń szpitalnych. Regulacje prawne
w nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi. Patogeny alarmowe.
Organizacja kontroli zakażeń szpitalnych. Rola pielęgniarki
epidemiologicznej w monitorowaniu zakażeń szpitalnych.
Standardy zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
Najczęstsze zakażenia szpitalne - etiologia. Czynniki wirulencji
drobnoustrojów umożliwiające rozprzestrzenianie w środowisku
szpitalnym. Biofilm. Występowanie określonych zakażeń w
poszczególnych oddziałach.
Bakteriemia, sepsa – czynniki etiologiczne, rodzaj zakażeń i
czynniki predysponujące, zasady pobierania i transportu krwi na
badania mikrobiologiczne. Wirusy przenoszone drogą krwi –
charakterystyka, chorobotwórczość, diagnostyka, leczenie,
profilaktyka.
Zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych – czynniki
etiologiczne, czynniki predysponujące, pobieranie i transport
materiału na badania mikrobiologiczne.
Zakażenia układu oddechowego u pacjentów szpitalnych–
czynniki etiologiczne, czynniki predysponujące, pobieranie i
transport materiału na badania mikrobiologiczne.
Zakażenia miejsca operowanego u pacjentów szpitalnych–
czynniki etiologiczne, czynniki predysponujące, pobieranie i
transport materiału na badania mikrobiologiczne.
5.06.2017 gr. 7, 8
7.06.2017 gr. 1, 2a; 2b, 3
8.06.2017 gr. 4, 5a; 5b, 6
12.06.2017 gr. 7, 8
14.06.2017 gr. 1, 2a; 2b, 3
20.04.2017 gr. 4, 5a; 5b, 6
Termin do ustalenia
Zakażenia pacjentów po przeszczepie. Zakażenia związane z
terapią dożylną.
Antybiotykoterapia w zakażeniach szpitalnych.
Kolokwium
Download