Test jest przeznaczony dla uczniów uczących się w

advertisement
Test jest przeznaczony dla uczniów uczących się w klasach technikum następujących zawodów :
-kucharz
- technik żywienia i gospodarstwa domowego
Test służy do sprawdzania wiadomości uczniów , powtórzeń działu – podstawy żywienia
dietetycznego – przedmiotu „Podstawy żywienia człowieka”.
D I E T ET Y K A
I Uzupełnij
1. Wymień 3 dowolne modyfikacje diety podstawowej :
- ..................................................................
- .................................................................
- ................................................................
2. Wymień 3 dowolne produkty o wysokiej zawartości cholesterolu :
- ...............................................................
- ...............................................................
- ..............................................................
3. Wymień 3 produkty mleczne zabronione w diecie lekko strawnej:
- .................................................................
- ................................................................
- ................................................................
4. Wymień 3 potrawy lub produkty pobudzające czynność wydzielniczą żołądka :
- ...................................................................
- ..................................................................
- ...................................................................
5. Wymień 3 kasze dozwolone w diecie lekko strawnej :
- ..................................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
6. Wymień 3 lekko strawne potrawy mięsne :
- ....................................................................
- ....................................................................
- ....................................................................
7. Wymien 3 lekko strawne potrawy z jaj :
- ......................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
II Do podanych nawiasów wpisz odpowiednią cyfrę
1. Dostosuj dietę do schorzenia :
a. dieta łatwo strawna
( )
1. niewydolność nerek
b. dieta niskobiałkowa
( )
2.żółtaczka zakaźna
c. dieta wysokobiałkowa
( )
3. choroba wrzodowa dwunastnicy
d. dieta ograniczająca wydzielane
4. gorączka
soku żołądkowego
( )
2. Dostosuj odpowiednie zalecenia żywieniowe do choroby:
a. zapalenie pęcherzyka żółciowego ( )
1.zwiększenie spożycia NNKT
b. miażdżyca
( )
2. ograniczenie spożycia soli kuchennej
c. nadciśnienie tętnicze krwi
( )
3. zwiekszenie spożycia białka
d. zapalenie wątroby
( )
4. ograniczenie spożycia tłuszczu
IV Wybierz prawidłową odpowiedź
1. W którym schorzeniu należy zastosować dietę niskotłuszczową z ograniczeniem błonnika ?
a. w pierwszym okresie po wycięciu pęcherzyka żółciowego
b. otyłość
c. wrzody żołądka
d. zapalenie miąższu wątroby
2. Czy dieta wysokobiałkowa jest potrzebna w schorzeniach wątroby?
a. nie stosuje się
b. stosuje się tylko w okresie wydolności wątroby
c. stosuje się tylko w okresie niewydolności wątroby
d. stosuje się ją w każdym schorzeniu wątroby
3. Które potrawy i produkty szczególnie pobudzają czynność wydzielniczą żołądka ?
a. warzywa
b. kwaśne mleko i twarogi
c. zupy na wywarach kostnych
d. potrawy słodkie , ciasta
4. Jaką ilość białka dziennie powinna dostarczać dieta wysokobiałkowa ?
a. 50 – 70 g
b. 100 – 130 g
c. 10 – 15 g
d. 200 – 250 g
5. W której diecie należy ograniczyć spożycie białka niepełnowartościowego ?
a. dieta wysokobiałkowa
b. dieta niskobiałkowa
c. dieta w miażdżycy
d. dieta w cukrzycy
6. Dieta niskotłuszczowa z ograniczeniem błonnika dostarcza dziennie następującą ilość
tłuszczu:
a. 2 – 5 g
b. 40 – 50 g
c. 70 – 90 g
d. 120 – 150 g
7. Obiad w diecie 1 000 kcal ma następującą kaloryczność:
a. 500 kcal
b. 200 kcal
c. 350 kcal
d. 700 kcal
IV Zalicz powyższe twierdzenia do prawdziwych lub fałszywych
1. Świeże pieczywo jest lekko strawne.
P
F
2. Z tłuszczów spożywanych w diecie niskotłuszczowej najbardziej wskazane jest masło.
P
F
3. W diecie wysokobiałkowej powinno się spożywać sery dojrzewające.
P
F
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ODPOWIEDZI DO TESTU „ DIETETYKA „
I Uzupełnij np.:
1. - obniżenie wartości kalorycznej do 1 000 – 1 500 kcal
- obnizenie zawartości białka w dziennej diecie do 40 g
- zwiększenie ilości białka w diecie do powyżej 100 g
- podawanie produktów i potraw nie obciążających przewodu pokarmowego
2. podroby , jaja , masło , tłuste mięso wieprzowe
3. sery żółte , topione , przekwaszone napoje mleczne
4. wywary mięsne i kostne , ciemne pieczywo , grube kasze , marynaty , potrawy smażone ,
tłuste , zbyt kwaśne , zbyt gorące , zbyt zimne , używki
5. kasza manna , ryż , krakowska , jęczmienna łuskana
6. rosół , potrawka z cielęciny , mięso gotowane cielęce
7. jaja gotowane na miękko , w koszulce , ścięte na parze , po wiedeńsku (w szklance)
II Do podanych nawiasów wpisz odpowiednią cyfrę :
1. (4)
2. (4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
III Wybierz prawidłową odpowiedź
1.a
5. b
2.b
6.b
3.c
7.c
4.b
IV Odpowiedzi – prawda lub fałsz
1.fałsz
2.prawda
3.fałsz
Download