SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 6 – LETNIMI przeprowadzonych

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 6 – LETNIMI
przeprowadzonych dnia 27. II. 2015 r
Prowadząca: Agata Wiącek
TEMAT: „Zgaduj-zgadula” nt. „Wszystko o kosmosie”- rozwiązywanie zagadek i zadań na
temat dotyczący kosmosu i układu słonecznego.
Cele:
-zapoznanie ze zjawiskiem następowania po sobie dnia i nocy oraz ze sposobem
rozwiązywania zadań w zgaduj-zgaduli
-powtórzenie i uściślenie (usystematyzowanie) wiadomości na temat kosmosu i układu
słonecznego, doskonalenie analizy i syntezy głoskowej wyrazów
-wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie, słuchania poleceń o objaśnień nauczyciela
CELE OGÓLNE:
• przybliżenie dzieciom i rozumienie występowania zjawiska dnia i nocy oraz wiedzy, że
„Ziemia krąży wokół Słońca”
• posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, kometa,
rakieta.
CELE OPERACYJNE: (dziecko)
• zna nazwy planet w Układzie Słonecznym
• rozwiązuje zagadki słowne
• wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach, przelicza je
• wie, że „Ziemia krąży wokół Słońca”
• wie i rozumie dlaczego po dniu następuje noc
• wie, że człowiek może podróżować w kosmos
• przedstawia własne pomysły i akceptuje pomysły innych
METODY:
czynna:
• zadań stawianych dziecku,
• kierowanie własną działalnością dziecka;
słowna:
• żywego słowa,
• objaśnienia,
• instrukcja
percepcyjna
• bezpośrednie spostrzeganie i przeżywanie w wyniku obserwacji i bezpośredniego udziału.
FORMY PRACY:
• praca z całą grupą
• praca w zespołach
• praca indywidualna
POMOCE:
Podkład muzyczny CD piosenki „Wyprawa na księżyc”, ilustracje, napisy , rozsypanka
wyrazowa, zagadki, globus, lampka, plansza przedstawiająca układ słoneczny, kolorowa tuba,
żetony do zagadek-księżycowe kamyki, kolorowe krążki-gąbki do zabawy, piankowe
dywaniki, kolorowe koła do zawieszenia na szyi, odznaki „Mały kosmonauta”.
PRZEBIEG:
1. Powitanie piosenką „Wyprawa na księżyc”, a następnie (dzieci stojąc w kole przekazują
sobie księżycowy kamyk)- Księżycowy kamyk puszczam w krąg , niechaj wróci do moich
rąk.
2. Zaproszenie dzieci, aby usiadły w rzędach.
3. Demonstracja modelu układu słonecznego
Rozmowa o kosmosie. Przypomnienie nabytej wiedzy.
- Jak nazywa się ta pomoc naukowa? –model układu słonecznego
-Jak nazywa się miejsce, w którym znajdują się słońce i planety?- kosmos, przestrzeń
kosmiczna, wszechświat
- Czym jest słońce?-gwiazdą
- Co robią planety w stosunku do słońca?- krążą
- Jak nazywa się tor po którym poruszają się planety?- orbity
- Ile planet krąży wokoło słońca? 9 (w tym Pluton to planeta karłowata)
- Czy potraficie podać kolejno nazwy planet w Układzie Słonecznym?
- Którą planetą z kolei od słońca jest ziemia?- trzecią
- Która planeta jest największa, a która najmniejsza?
- W jaki sposób można udać się w kosmos i kto może tego dokonać?
4. TU PRZEPROWADZENIE DOŚWIADCZENIA ZJAWISKA NASTĘPOWANIA PO
SOBIE DNIA I NOCY
Przeprowadzenie doświadczenia, które ma uświadomić dzieciom teorię,
że „Ziemia krąży wokół Słońca” i wyjaśnić – dlaczego po dniu następuje noc?
Na stoliku stoi globus (Ziemia), a obok jest zapalona lampka (Słońce) – światło lampki
skierowane jest na globus. Obracając „Ziemię” wokół własnej osi, wyjaśniam dzieciom
zjawisko występowania dnia i nocy. W trakcie doświadczenia dzieci pokazują miejsca na
„Ziemi”, gdzie jest dzień i gdzie zapada noc.
-Ile czasu zajmuje ziemi okrążenie słońca- 1 rok czyli12 miesięcy, a wokół własnej osi 1 dobę
czyli 24 godziny.
5. Wprowadzenie w temat zajęcia.
Dziś na zajęciach odbędzie się „Zgaduj-zgadula” na temat Wszystko o kosmosie- czyli co
wiecie o kosmosie i podróż po układzie słonecznym.
Podzielicie się na 3 drużyny-planety wg kolorów Czerwoną, Niebieską i Żółtą. Wylosujecie
dla siebie kolor, który będzie kolorem waszej planety-drużyny. Następnie będziecie
odgadywać zagadki, rozwiązywać zadania, quizy i zbierać punkty. Zwycięży drużyna, która
uzyska najwięcej punktów.
WAŻNE! Należy słuchać poleceń nauczyciela, zachowywać się cicho i współpracować ze
sobą. Wybierzecie spośród każdej drużyny kapitana, który zbiera i liczy punkty- księżycowe
kamyki.
Przydzielenie kolorów, wybór kapitanów.
6. ZAGADKI- „Kosmiczne zagadki – rozwiązywanie przez dzieci zagadek słownych.
Dzielenie wyrazów (kosmos, słońce, rakieta,gwiazdy) na głoski, wyróżnianie pierwszych i
ostatnich głosek w tych wyrazach. Po każdej zagadce dzieci cicho się naradzają i podają
nauczycielce odpowiedź przez TUBĘ oraz dostają za dobrą odpowiedź punkt. Po czym
wyszukują odpowiedni obrazek, podpis i zawieszają na tablicy.
-CO TO JEST ZA PRZESTRZEŃ MIĘDZY ZIEMIĄ, KSIĘŻYCEM PLANETAMI ORAZ
MIĘDZY GWIAZDAMI?..................................................... KOSMOS
-ZAWSZE JEST NAD NAMI. TO PŁACZE CZASAMI DESZCZEM, TO ŚMIEJE SIĘ
SŁOŃCEM ALBO GWIAZD TYSIĄCEM………………… NIEBO
-KIEDY PO NIEBIE WĘDRUJE NOCĄ, DOKOŁA NIEGO GWIAZDY MIGOCĄ. RAZ
JEST JAK ROGALIK, RAZ OKRĄGŁY JAK TALERZ. KIEDY SŁOŃCE WSCHODZI,
WNET NA NIEBIE JUŻ GO NIE ZNAJDZIESZ. ………….KSIĘŻYC
-CO TO ZA ZŁOTA ŚWIETLANA KULA, KTÓRA SWYM CIEPŁEM ZIEMIĘ OTULA?
…………………………………………………………………..SŁOŃCE
- BARDZO SZYBKO WZBIJA SIĘ DO GÓRY, W NIEJ KOSMONAUTA OGLĄDA
KSIĘŻYC I CHMURY. ………………………………………..RAKIETA
-CO TO ZA OKRĄGŁA PLANETA, NA KTÓREJ BEZ WODY, TLENU I SŁOŃCA NIE
BYŁOBY ŻYCIA. ………………………………………………ZIEMIA
- W DZIEŃ ICH NIE UJRZYSZ, CHOCIAŻ SĄ NAD NAMI. MOŻNA JE ZOBACZYĆ
NOCĄ I WIECZORAMI. ………………………………………………..GWIAZDY.
7. Przerwa śródlekcyjna.
„Start rakiety w kosmos”. Dzieci naśladują start rakiety, wzbicie-wyskok w górę, wykonują
ćwiczenia oddechowe. Powtórka.
8. PODRÓŻ W KOSMOS. Jesteśmy kosmonautami.
Każda drużyna otrzymuje kopertę z zadaniem do wykonania. W kopercie są pomieszane
nazwy planet Układu Słonecznego. Zadaniem dzieci jest odczytać ich nazwy i ułożyć je w
prawidłowej kolejności, poczynając od Słońca.
9. QUIZ WIEDZY O KOSMOSIE
Nauczycielka zadaje pytanie, a dzieci po naradzeniu się wybierają literkę z właściwą
odpowiedzią i układają na dywaniku. Nauczycielka sprawdza odpowiedzi i przydziela punkty.
> czy Ziemia jest…
a) planetą
b)gwiazdą
c) księżycem
d) ciastkiem z kremem
>Atmosfera to…..
a) powietrze którym oddychamy
mięsna
b) oceany i morza
c) piękny kwiat
d) potrawa
>Czy Mikołaj Kopernik był…..
a) żołnierzem
b) astronomem
c) kucharzem
d) tancerzem
> Jak nazywają się tory po których krążą planety wokół słońca
a) linie
b) drogi
-Podliczenie zdobytych punktów.
c) orbity
d) tory wyścigowe
10. Wykonanie kart pracy dobranych stopniem trudności do możliwości dzieci- objaśnienie
wykonania pracy.
11. Zabawa ruchowa przy „kosmicznej” muzyce Jean-Michel Jarreą.
12. Wręczenie dzieciom odznak „Małego kosmonauty”, podziękowanie za udział w zajęciach.
Download