Konferencja INNA NIŻ WSZYSTKIE

advertisement
Konferencja
INNA NIŻ WSZYSTKIE !!!!!
Koledzy z BS-ów mówią do kolegów z BS-ów!
II Seminarium Technologiczne „Głos IT Banków Spółdzielczych”
Rekomendacja D – czy jesteśmy przygotowani do inspekcji?
Kielce 9 czerwca 2015, Hotel Willa Hueta
Prezentacje prelegentów
i streszczenia prelekcji CZ. II
Piotr Orkisz, Bank Spółdzielczy w Kielcach
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Piotr Witczak, Bank Spółdzielczy w Zgierzu
Członek Zarządu ds. Informatyki i Bezpieczeństwa
Tomasz Pałęcki, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
Dyrektor Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa
Mariusz Ziemiańczyk, Pieniński Bank Spółdzielczy w Krościenku
Prezes Zarządu
ciąg dalszy nastąpi...
Piotr Orkisz, Bank Spółdzielczy Kielce
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Pracuje na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Banku Spółdzielczym Kielce.
Prelekcja „Monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej – 'Nagios' i co dalej?”
Wprowadzenie - ogólnie o monitorowaniu z wykorzystaniem systemu „Nagios”
Zakres monitorowania:
- logi systemowe (z Linuxa i Windowsa)
- logi aplikacji
- WMI
- oprogramowanie własne
- przykładowe skrypty
Piotr Witczak, Bank Spółdzielczy w Zgierzu
Członek Zarządu ds. Informatyki i Bezpieczeństwa
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz studiów podyplomowych z informatyki i
Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1991-1993 pracownik naukowy w zakładzie Biofizyki
Akademii Medycznej w Łodzi.
Pracownik firmy Wonlok S.A. a następnie Epsilio S.A., inżynier systemowy oraz Dyrektor ds. jakości
oprogramowania i szkoleń, Dyrektor ds. rozwoju technologii bankowych.
Szef projektów związanych z tworzeniem i wdrożeniem systemów bankowych (systemy korowe,
sprawozdawczość, Home Banking, bankowość internetowa, migracja systemów miedzy platformami
systemowymi) w największych Bankach Spółdzielczych.
Od 2004 doradca Prezesa Banku BPS S.A. p. Pawła Siano. Organizator Wydziału Audytu
Informatycznego w Departamencie Audytu Banku BPS S.A. a następnie jego Naczelnik, autor
metodologii audytów informatycznych w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS, audytor wiodący kilkuset
audytów bezpieczeństwa informacji oraz audytów i kontroli związanych z IT w strukturach Grupy i
Banku BPS.
Członek ISACA Polska, certyfikowany inżynier bezpieczeństwa i BCP. Redaktor portalu bankowości
spółdzielczej BS.net
Prelekcja „System zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa SIEM na przykładzie
systemu OSSIM”
Prelekcja poświęcona będzie omówieniu zakresu funkcjonalnego systemu OSSIM.
Tomasz Pałęcki, Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Dyrektor Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kierunek Zarządzanie i Marketing specjalizacja
Rachunkowość. W Podkarpackim Banku Spółdzielczym pracuje od 2001 roku. W latach 2004-2008 z-ca
Głównego Księgowego, z-ca Dyrektora Departamentu Finansowego, w latach 2009-2013 Dyrektor
Departamentu Obsługi Klienta, od 2013 Dyrektor Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa. Dodatkowo
pełni funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji od roku 2005 oraz Koordynatora PPP od roku
2010.
Realizował projekty: system bankowości elektronicznej, system obsługi kart, obsługa Klienta poprzez
Biuro Obsługi Klienta, nadzór nad sieciami agentów PBS Finanse, PBS Skarbonka.
Prelekcja „ABI a dostawcy, projekty, ciągłość działania, zarządzanie incydentami.”
Tematem prelekcji jest rola ABI w Banku Spółdzielczym a wymogi stawiane m.in. poprzez
Rekomendację D w obszarach zarządzania umowami z dostawcami, nowymi projektami,
ciągłości działania oraz zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa.
Mariusz Ziemiańczyk, Pieniński Bank Spółdzielczy w Krościenku
Prezes Zarządu
Absolwent
Akademii
Górniczo-Hutniczej
wydziału
Zarządzania
i
Marketingu
oraz
Systemów
Informatycznych w Zarządzaniu Produkcją. Przeszedł cykl standardów kwalifikacyjnych w bankowości
polskiej uzyskując dyplomy z wyróżnieniem: Samodzielnego i Dyplomowanego pracownika Bankowego
oraz jako pierwszy w sektorze spółdzielczym, w trybie eksternistycznym zdobył Europejski Certyfikat
Bankowca. Ponadto posiada dyplom Dealera Bankowego.
Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w
Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych
jako referent. Z Bankowością związany od 1999 r. gdzie w Małopolskim
Banku Regionalnym pracował w Departamencie Marketingu, następnie
w Banku Polskiej Spółdzielczości na różnych stanowiskach, by w Domu
Maklerskim Banku BPS objąć stanowisko Z-cy Dyrektora Departamentu
Operacji, a następnie rozpoczął pracę w sektorze komercyjnym – w
Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. jako Dyrektor Departamentu
Rozwoju i Zarządzania Siecią. W 2012 powołany na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego, a od 2013, uzyskując zgodę KNF, został
powołany na stanowisko Prezes Zarządu.
Prelekcja „Kierunki rozwoju bankowości na Świecie, a rola wspomagająca systemów
informatycznych. Miejsce, w którym znajdują się Polskie Banki Spółdzielcze.”
Autor dokonuje analizy sektora bankowego, jego ewolucji, przedstawia aktualne trendy oraz
liderów rozwoju. Istotne staje się przedstawienie aktualnej pozycji sektora spółdzielczego, w
swoistym wyścigu technologicznym oraz pytanie czy chcemy pozostać w miejscu gdzie
aktualnie się znajdujemy, czy mamy ambicje by gonić konkurencję? a być może samemu
wyznaczać nowe standardy?
Koledzy z BS-ów mówią do kolegów z BS-ów!
II Seminarium Technologiczne „Głos IT Banków Spółdzielczych”
Rekomendacja D – czy jesteśmy przygotowani do inspekcji?
Kielce, 9 czerwca 2015, Hotel Willa Hueta




100% prelegentów z Banków Spółdzielczych
ZERO sponsorów
ZERO wykładów reklamowych dostawców
ZERO promocji produktów czy usług
Impreza non-profit – słuchacze pokrywają TYLKO rzeczywiste koszty .
Prelegent, Bank
Tytuł
Stanowisko
Janusz Kurczych
BS Kielce
Rekomendacja D oczami praktyka.
Naczelnik Wydziału Informatyki
Piotr Orkisz
BS Kielce
System monitorowania i co dalej ?
Administrator Bezpieczeństwa
Informacji
Roland Węgrzynowski
BS Barlinek
Doświadczenia Banku Spółdzielczego we wdrożeniu
Rekomendacji D
Kierownik Zespołu Informatyki
Grzegorz Głowacki
BS Brodnica
Monitorowanie infrastruktury z wykorzystaniem rozwiązania op5
monitor.
Dyrektor IT
Robert Pełka
BS Biała Rawska
Avamar - narzędzie do obsługi kopii zapasowych z funkcją deduplikacji
Kierownik Zespołu IT
Mariusz Ziemiańczyk
BS Krościenko
Kierunki rozwoju bankowości na Świecie,
a rola wspomagająca systemów informatycznych. Miejsce, w
którym znajdują się polskie Banki Spółdzielcze.
Prezes Zarządu
Piotr Witczak
BS Zgierz
Systemy zarządzania incydentami
naruszenia bezpieczeństwa SIEM na przykładzie systemu OSSIM
Członek Zarządu
Andrzej Wlezień
Nadsański BS
Jak żyć bez podatności, czyli słów klika o OpenVas.
Kierownik Zespołu IT
Tomasz Pałęcki
BS Sanok
ABI a dostawcy, projekty, ciągłość działania, zarządzanie Dyrektor do spraw kontroli
incydentami
bezpieczeństwa
Piotr Kolano
BS Sanok
Banki Spółdzielcze – stan obecny, perspektywy rozwoju.
Anna Garcarz
BPS (IT-BPS)
Jak bank zrzeszający zrealizował zalecenia
rekomendacji D od strony technologicznej?
Manager Klienta
Wiceprezes Zarządu IT-BPS
IMPREZA NON-PROFIT !

wykładowcy nie otrzymują wynagrodzenia
- Kerberos nie zarabia ani złotówki
Rzeczywisty koszt imprezy (kawa, sala, obiad itp.) jest dzielony równo pomiędzy słuchaczy!
Kerberos gwarantuje, że koszt udziału nie przekroczy 180 zł (zw. z VAT) – a prawdopodobnie będzie niszy.
Download