Diagnostyka dzieci matek zakażonych HIV.

advertisement
Diagnostyka dzieci
matek zakażonych HIV.
S. Dobosz, M. Marczyńska.
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37,
Oddział XI
Diagnostyka
 Pierwsze badania (diagnostyka HIV) – oddział
noworodkowy (do 5-tej doby życia).
Materiał do badań: 1 probówka krwi żylnej 2 - 5 ml (nie może
być krew pępowinowa) sterylnie pobrana, EDTA, transport
do laboratorium w ciągu 24h, temp. pokojowa.
Diagnostyka
 Kolejne badania - ośrodki zajmujące się diagnostyką dzieci
matek HIV(+). Równoległa diagnostyka w kierunku wertykalnych
zakażeń HIV, HCV, HBV.
Materiał do badań:
1 probówka (HIV): 2 - 5 ml krew żylna (nie może być
pępowinowa) sterylnie pobrana, EDTA, transport do laboratorium
w ciągu 24h, temp. pokojowa.
2 probówka (HCV): 4 - 5 ml żylna, sterylnie pobrana
na „skrzep”, transport do laboratorium w ciągu 24h, temp. 4o C.
Diagnostyka
 Matczyne przeciwciała klasy IgG:

przeciwciała anty- HIV  do 18 - 24 m.ż.,

przeciwciała anty- HCV  do 12 m.ż.
 Zakażenie wertykalne  badania
wirusologiczne.
Diagnostyka zakażenia HIV
u dzieci do 18 - 24 m.ż.
 Hodowla wirusa,
 oznaczenie HIV- RNA metodą PCR,
 oznaczenie antygenu p24 HIV,
 ocena wartości limfocytów T CD4+.
Wiek dziecka /
badanie
1 - 5 doba
życia
Badanie
przedmiotowe
۷
10 - 14
doba
życia
۷
30 dni
życia
۷
Neurolog
Morfologia krwi
obwodowej
۷
Antygen p24,
PCR-HIV, hodowla
Wartość limf. T
CD4
۷
2 - 3 mies.
życia
7 mies.
życia
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
۷
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
HCV-RNA
AlAT
۷
Przeciwciała
anty-HCV
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
Przeciwciała
anty-HIV
Antygen HBs
HBV-DNA, HBeAg,
anty-HBc IgM
> 12 mies.
życia
۷
۷
‫٭‬۷
Diagnostyka zakażenia HIV
u dzieci do 18 - 24 m.ż.
 Rozpoznanie zakażenia HIV 
dwukrotne stwierdzenia obecności
wirusa, testem potwierdzenia może być
ocena replikacji HIV (VL HIV- RNA).
Diagnostyka zakażenia HIV
u dzieci do 18 - 24 m.ż.
 Wykluczenie zakażenia HIV 
dwukrotnie negatywne wyniki badań
wirusologicznych > 30 - go dnia życia
(jedną lub więcej z wyżej wymienionych metod).
Diagnostyka zakażenia HIV
u dzieci > 24 m. ż.
 Rozpoznanie zakażenia HIV  dwukrotne
oznaczenie przeciwciał anty-HIV w testach
immunoeznymatycznych
i potwierdzenie wyniku testem
referencyjnym (Western-blot) lub metodami
wirusologicznymi.
Diagnostyka wertykalnego
zakażenia HCV
 Oznaczenie materiału genetycznego
wirusa (HCV-RNA) metodą RT-PCR.
 Rozpoznanie zakażenia HCV  co
najmniej dwukrotna obecność HCV- RNA
w pierwszym roku życia ( jedno > 6 m. ż.)
i/lub obecność przeciwciał anty- HCV
u dziecka >12 m. ż.
Wiek dziecka /
badanie
1 - 5 doba
życia
Badanie
przedmiotowe
۷
10 - 14
doba
życia
۷
30 dni
życia
۷
Neurolog
Morfologia krwi
obwodowej
۷
Antygen p24,
PCR-HIV, hodowla
Wartość limf. T
CD4
۷
2 - 3 mies.
życia
7 mies.
życia
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
۷
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
HCV-RNA
AlAT
۷
Przeciwciała
anty-HCV
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
Przeciwciała
anty-HIV
Antygen HBs
HBV-DNA, HBeAg,
anty-HBc IgM
> 12 mies.
życia
۷
۷
‫٭‬۷
Diagnostyka wertykalnego
zakażenia HCV
 Obserwacja co najmniej 24 miesięczna (do pełnego
wykluczenia zakażenia)  wiremia przejściowa,
okresowa obecność HCV-RNA w surowicy, brak
serokonwersji do anty-HCV.
 Przypadki niejasne diagnostycznie - obserwacja
wieloletnia, kilkakrotne badania anty- HCV
i HCV-RNA w surowicy oraz w mononuklearach
krwi obwodowej (PBMC).
Obserwacje własne
Celem pracy jest:
 ocena częstości transmisji wertykalnej HCV
u dzieci matek zakażonych HIV,
 określenie czynników wpływających na
ryzyko odmatczynego zakażenia HCV.
Pacjenci i metody:
 52 dzieci urodzonych przez 52 matki HIV(+),
od czerwca 2001r do września 2005r.
 Diagnostyka - niezależnie od posiadanej informacji
o zakażeniu HCV u matki.
 Pełny schemat badań - 44 dzieci,
7 wypadło z obserwacji, 1 dziecko < 6 mies. życia.
Pacjenci i metody:
 Analizowano: przebieg ciąży, rodzaj i czas
trwania porodu, stan dziecka po urodzeniu,
wagę urodzeniową, rodzaj profilaktyki
zakażenia wertykalnego HIV u matki i dziecka.
 U 34 kobiet zbadano - poziom wiremii HCV
HCV Monitor (Roche) zakres liniowości pomiaru: 6,0x102 - >7,0x105.
Wyniki:
 Obecność przeciwciał anty- HCV (1m.ż)
stwierdzono u 40/52 dzieci (76,9%) ELISA III generacji (Pointe).
 Obecność materiału genetycznego HCV
stwierdzono u 7/52 (13,4%) Cobas Amplicor HCV v2.0 (Roche).

u jednego - wiremia przejściowa HCV,

6 dzieci - przewlekłe zakażenie HCV.
 Zakażenie HIV rozpoznano u 4 dzieci,
u żadnego nie rozpoznano współzakażenia HCV.
Wyniki:
 U 24/34 kobiet stwierdzono wysoką wiremię HCV
(> 105 kopii/ml).
 Stwierdzono statystycznie istotną zależność
pomiędzy transmisją wertykalną HCV a VL HCV
u matki (2(1)=2,70, p<0,05).
Do transmisji wertykalnej HCV doszło u dzieci matek
z wiremią > 105 kopii/ml.
Wiremia HCV (kopii/ml)
10000000
liczba kopii w ml
1000000
100000
10000
1000
100
10
1
Badano 34 kobiety
Wyniki:
 U 10 kobiet - cięcie cesarskie ze wskazań nagłych
(3 dzieci - zakażonych HCV, 1 – HIV).
 U 6 kobiet – cięcie cesarskie elektywne
(wszystkie dzieci zdrowe).
 U 2 kobiet - poród fizjologiczny przedłużony >4h od
odejścia wód płodowych (1 dziecko zakażone HCV).
Wykazano statystycznie istotną zależność pomiędzy
transmisją HCV a porodem przedłużonym i cięciem
cesarskim ze wskazań nagłych (2(1)=5,01, p<0,05).
Wnioski:
 Wszystkie dzieci matek zakażonych HIV wymagają
diagnostyki w kierunku wertykalnego zakażenia HCV.
 Czynniki ryzyka transmisji wertykalnej HCV:

wysoka wiremia HCV u matki (>105 kopii/ml),

poród fizjologiczny przedłużony >4h od odejścia wód
płodowych,

cięcie cesarskie ze wskazań nagłych.
Diagnostyka wertykalnego
zakażenia HBV.
 Pierwsza doba życia  immunoglobulina
anty-HBs (HBIG) oraz pierwsza dawka
szczepienia przeciwko wzw - B.
 Co najmniej dwukrotne oznaczenie HBsAg
(w 2 i 6 m.ż.).
 HBsAg (+)  HBeAg, anty- HBc IgM,
HBV-DNA, aktywność AlAT.
Wiek dziecka /
badanie
1 - 5 doba
życia
Badanie
przedmiotowe
۷
10 - 14
doba
życia
۷
30 dni
życia
۷
Neurolog
Morfologia krwi
obwodowej
۷
Antygen p24,
PCR-HIV, hodowla
Wartość limf. T
CD4
۷
2 - 3 mies.
życia
7 mies.
życia
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
۷
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
HCV-RNA
AlAT
۷
Przeciwciała
anty-HCV
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
Przeciwciała
anty-HIV
Antygen HBs
HBV-DNA, HBeAg,
anty-HBc IgM
> 12 mies.
życia
۷
۷
‫٭‬۷
Wiek dziecka /
badanie
1 - 5 doba
życia
Badanie
przedmiotowe
۷
10 - 14
doba
życia
۷
30 dni
życia
۷
Neurolog
Morfologia krwi
obwodowej
۷
Antygen p24,
PCR-HIV, hodowla
Wartość limf. T
CD4
۷
2 - 3 mies.
życia
7 mies.
życia
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
۷
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
HCV-RNA
AlAT
۷
Przeciwciała
anty-HCV
۷
‫٭‬۷
‫٭‬۷
Przeciwciała
anty-HIV
Antygen HBs
HBV-DNA, HBeAg,
anty-HBc IgM
> 12 mies.
życia
۷
۷
‫٭‬۷
Download