Zawodowe zakażenia HIV pracowników medycznych w USA w

advertisement
Zawodowe zakażenia HIV pracowników medycznych w USA w latach
1985 – 2013.
W styczniu 2015 r. amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opublikowało
informację o zakażeniach HIV pracowników medycznych nabytych w konsekwencji wykonywanej pracy
zawodowej.
Potwierdzone przypadki zawodowych zakażeń HIV wymagały udokumentowania tego, iż
serokonwersja (pojawienie się przeciwciał anty-HIV) miało związek czasowy z wypadkiem przy pracy, a test
na HIV wykonany u pracownika w dniu wypadku był ujemny. Przypadki prawdopodobne to przypadki, w
których nie udokumentowano zawodowego kontaktu z HIV.
W latach 1985 – 2013 zarejestrowano 58 przypadków potwierdzonych i 150 prawdopodobnych.
Po 1999 r. zdarzył się tylko 1 przypadek potwierdzonego zakażenia – technik laboratoryjny zakłuł
się igłą podczas pracy z hodowlą żywego wirusa). Wśród 58 przypadków większość (49 przypadków) było
następstwem zakłucia, skaleczenia ostrym narzędziem, w 5 – kontaktu zakaźnego materiału z błonami
śluzowymi, w 2 – skaleczenie i kontakt błon śluzowych, w 2 nie ustalono drogi przeniesienia wirusa. W 49
przypadkach materiałem zakaźnym była krew zakażonego HIV pacjenta, w 4 – stężony wirus w
laboratorium, w 1 płyn z widoczną domieszką krwi, w 4 nie podano informacji o materiale zakaźnym.
CDC zaleca stosowanie standardowych środków ostrożności dla unikania ekspozycji pracowników
medycznych na potencjalnie zakaźne płyny ustrojowe, niezależnie od tego, czy wiadomo, że pacjent jest
zakażony HIV, czy też nie ma takich informacji (każdy pacjent powinien być traktowany jako potencjalnie
zakaźny). Używany sprzęt do iniekcji, inne ostre narzędzia powinny być umieszczane w sztywnych
pojemnikach, bez nakładania na igły plastikowych osłonek. Po zakłuciu, skaleczeniu pracownik medyczny
powinien jak najszybciej wymyć skaleczone miejsce wodą i mydłem. Ważne jest także skorzystanie z leków
antyretrowirusowych w profilaktyce poekzpozycyjnej, zgodnie z istniejącymi zaleceniami (w Polsce takie
zalecenia publikuje Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, można je znaleźć na stronie internetowej PTN
AIDS).
Zakażenia zawodowe HIV – USA, 1985 – 2013.
Zawód
pielęgniarki
technicy laboratoryjni
lekarze niezabiegowi
technicy laboratoryjni, nie kliniczni
osoby sprzątające
technicy zabiegowi
pracownicy prosektoriów/balsamiści
opiekuni w hospicjach
terapeuci dróg oddechowych
technicy, dializy
pracownicy stomatologiczni, w tym lekarze dentyści
paramedycy
lekarze zabiegowi
technicy, terapeuci inni
inne
Potwierdzone
(n = 58)
n
%
24
41,4
16
27,6
6
10,3
4
6,9
2
3,4
2
3,4
1
1,7
1
1,7
1
1,7
1
1,7
-
Prawdopodobne
(n = 150)
n
%
37
24,7
21
14,0
13
8,7
14
9,3
2
1,3
2
1,3
16
10,7
2
1,3
3
2,0
6
4,0
13
8,7
6
4,0
9
6,0
6
4,0
Dorota Rogowska-Szadkowska, 5.03.2015 r.
Download