Pobierz dokument

advertisement
Ocena stopnia zakażenia
mikrobiologicznego na podstawie
analiz kwasu mlekowego
Magdalena Kołodziejczyk
Łódź, czerwiec 2015
Aparatura laboratoryjna
Cel:
• zmniejszenie obsady laboratorium w związku z
uproszczeniem wykonywania analiz,
• zakażenie ekstrakcji - zamiast badań z odczynnikiem
Griess- Romija (azotyny) odczynnik niebezpieczny - analiza
z użyciem aparatu,
• prowadzenie
ekstrakcji
(sok
surowy
i
woda
wysłodkowa) na optymalnym poziomie zakażenia (pomiar
kwasu mlekowego),
• zmniejszenie z tytułu zakażenia strat cukru.
Łódź, czerwiec 2015
2
Aparatura laboratoryjna
Analizator mleczanów i glukozy do oceny stopnia zainfekowania procesu
Łódź, czerwiec 2015
3
Aparatura laboratoryjna
• Zakres pomiarowy analizatora mleczanów
• 5- 360 mg/dl(100 cm3)
• 50 – 3600 mg/dm3
Łódź, czerwiec 2015
4
Zakażenie procesu technologicznego
Powodem infekcji mikrobiologicznej procesu ekstrakcji są:
• Drobnoustroje w ziemi, wodzie do mycia buraków dostające
się z krajanką,
• Woda wysłodkowa wprowadzana do ekstraktora,
• Woda świeża wprowadzana do ekstraktora.
• Rodzaj bakterii to bakterie termofilne
Łódź, czerwiec 2015
5
Zakażenie procesu technologicznego
Mikrobiologiczne straty cukru w procesie ekstrakcji:
Przy dobrze prowadzonym procesie odkażania wynoszą 0,02
– 0,03 % nb.
Przy silnym zakażeniu ekstraktora mogą wzrastać od 0,2 –
0,30 % nb.
Zawartość kwasu mlekowego w soku surowym
200 mg/dm3 odpowiada stracie cukru 0,025 % nb.
Łódź, czerwiec 2015
Zakażenie procesu technologicznego
Mikrobiologiczne straty cukru w procesie ekstrakcji:
Przy stężeniu kwasu mlekowego w soku surowym
650 mg/dm3 odpowiada 0,18 % nb. straty cukru
Na 0,7 g kwasu mlekowego bakterie zużywają 1 g cukru.
Łódź, czerwiec 2015
Zakażenie procesu technologicznego
Zawartość kwasu mlekowego przed i po dezynfekcji
ekstraktora
mg/dm3
Woda
wysłodkowa
Sok surowy
Strefa 4
ekstraktora
Przed
300
80
350
Po
80
50
120
Średnio
200
70
Łódź, czerwiec 2015
Zakażenie procesu technologicznego
Metoda oznaczania kwasu mlekowego
Straty cukru w ekstraktorze i melasie w zależności od
poziomu kwasu mlekowego w soku surowym
Stopień
zakażenia
Kwas
mlekowy
mg/dm3
Straty
cukru % nb
ekstraktor
Straty
cukru % nb
melas
Suma % nb
Średni
200
0,064
0,087
0,151
Duży
600
0,192
0,261
0,453
Bardzo duży 900
0,288
0,391
0,679
Łódź, czerwiec 2015
Zakażenie procesu technologicznego
woda poprasowa; mg/dm3
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
ZAKAŻENIE - WODA POPRASOWA
Łódź, czerwiec 2015
normatyw
10
Zakażenie procesu technologicznego
sok surowy, mg/dm3
500
450
400
350
300
250
strata cukru szacunkowo 0,014 % nb
200
150
100
50
0
1
2
ZAKAŻENIE - SOK SUROWY - anal.pełne
Łódź, czerwiec 2015
normatyw
11
Zakażenie procesu technologicznego
600
500
400
ZAKAŻENIE - DYFUZOR I
300
normatyw
200
100
0
1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143454749515355575961636567697173757779
Zakażenie procesu technologicznego
600
500
400
ZAKAŻENIE - DYFUZOR II
300
normatyw
200
100
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Zakażenie procesu technologicznego
1000
900
800
700
600
ZAKAŻENIE - DYFUZOR III
500
normatyw
400
300
200
100
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
103
106
0
Zakażenie procesu technologicznego
• Do dezynfekcji buraków oraz soku surowego i wody
wysłodkowej stosowano dwie substancje pomocnicze, w
których składzie dominującymi związkami są:
• - kwas nadoctowy (dozowano natryskiem na buraki w
zasobniku nad krajalnicami oraz do zaparzalnika przed
dyfuzorem pionowym)
• - sól sodowa kwasy alkilotiokarbaminowego (do wody
wysłodkowej)
Łódź, czerwiec 2015
15
Zakażenie procesu technologicznego
• Sól sodowa kwasu alkilotiokarbaminowego jest jedną z
najbardziej efektywnych substancji bójczych w stosunku do
bakterii występujących w procesie produkcji cukru takich jak
Leuconostoc, Bacillus.
Łódź, czerwiec 2015
16
Zakażenie procesu technologicznego
Kwas nadoctowy, CH3COOOH – organiczny związek
chemiczny z grupy peroksokwasów, nadtlenowa pochodna
kwasu octowego. Jest żrący i ma silne właściwości
utleniające. Stosowany jako środek dezynfekcyjny, wybielacz
oraz utleniacz w preparatyce chemicznej.
Ze względu na powodowanie nieodwracalnych zmian w
komórkach drobnoustrojów stosowany jest w dezynfekcji. Jest
aktywny w stosunku do form wegetatywnych i przetrwalników.
W roztworach wodnych rozkłada się do tlenu i kwasu
octowego
Łódź, czerwiec 2015
17
Zakażenie procesu technologicznego
UWAGI:
Wyniki analiz zawartości mleczanów w ekstraktorze wieżowym BMA były
wyższe w porównaniu do ekstraktorów poziomych DDS 1 i DDS2.
• przypuszcza się , że ze względu na niższą temperaturę prowadzenia
procesu ekstrakcji w dyfuzorze wieżowym (70°C) – istnieją bardziej
sprzyjające warunki rozwoju mikroorganizmów w porównaniu do dyfuzorów
korytowych (rozkład temperatur w komorach od 78 – 76 °),
• utrzymanie temperatury w ekstraktorze wieżowym odbywa się poprzez
cyrkulację soku surowego i wody wysłodkowej w ogrzewaczach płytowych
oraz dodawanie wody świeżej o temperaturze około 65 °C, natomiast do
ekstraktorów korytowych dodawana jest woda wysłodkowa ogrzewana w
wymiennikach oraz woda świeża (o temp.65°C) – dodatkowo podwyższenie
temperatury odbywa się poprzez grzanie komór w dyfuzorach oparami z
wyparki.
Łódź, czerwiec 2015
18
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards