PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W ŚRODOWISKU

advertisement


Do tematyki bezpieczeństwa
wprowadziły dzieci „Zwierzątka ze
Zdrowego Zakątka”, które poprzez
swoje doświadczenia wyjaśniły co
to znaczy być bezpiecznym.
Wszystkie dzieci dobrze zrozumiały
co to znaczy, a przede wszystkim
potrafiły wyjaśnić kiedy czują się
bezpieczne.
Posługując się ilustracjami z
pomieszczeniami domowymi :
kuchnia, łazienka, pokój dzieci
bardzo szybko rozpoznały
zagrożenia, potrafiły je nazwać
oraz zaznaczyć na rysunkach.
Starszaki ze zgromadzonych
opakowań po lekach
utworzyły „Aptekę” kącik do
zabaw.
Wszystkie przedszkolaki
wiedzą, że lekarstwa
dzieciom podają rodzice
oraz, że nie wolno bawić się
prawdziwymi lekami.
DEKALOG
BEZPIECZNEGO
PRZEDSZKOLAKA
Wszystkie przedszkolaki zapoznały się z
dekalogiem,
potrafią
prawidłowo
nazywać i wskazywać zakazy i nakazy
bezpiecznego zachowania w domu i
na placu zabaw. Bardzo dobrze
dzieciom o zasadach zachowania się
przypomina wiersz
„Przedszkolak
bezpieczny w domu”, którego dzieci
szybko się
nauczyły na pamięć.
Przedszkolaki znają zagrożenia płynące
ze świata zewnętrznego poprzez
wspólne zabawy i rozmowy uczą się im
zapobiegać.
Nasze przedszkolaki doskonale znają
numery alarmowe na pogotowie, policję
oraz straż pożarną. Dzieci znają również
numer alarmowy 112. Potrafią wybierać
numery na klawiaturze telefonu
komórkowego, przeprowadziliśmy z
dziećmi próbne rozmowy wzywania
pomocy. Dzieci uczyły się podawania
ważnych informacji przez telefon. Przy tej
okazji dzieci nauczyły się swojego adresu,
wiedzą, że nie wolno przekazywać tych
danych nieznajomym. Wszystkie dzieci
bardzo chętnie kolorowały pojazdy służb
ratunkowych.
Wiersz „Policjant” ukazał dzieciom wiele
aspektów pracy funkcjonariuszy.

W miesiącu maju w naszym
przedszkolu zagościł teatrzyk
kukiełkowy z przedstawieniem
„Ważna sprawa”. W trzech
odsłonach poprzez trzy scenki
dzieci dowiedziały się, że nie
wolno obcych wpuszczać do
domu, nie wolno rozmawiać z
nieznajomymi oraz ,że trzeba znać
zasady zachowania się na ulicy.
Przeprowadzenie quizu po
przeprowadzonej rozmowie z
dziećmi okazało się przyjemną
zabawą dla wszystkich
przedszkolaków. Dzieci doskonale
wiedziały kiedy należy podnieść
lizak czerwony a kiedy zielony,
starsze przedszkolaki same
wymyślały „trudne” zdania aby
sprawdzić wiedzę swoich
kolegów.

Spotkanie z obcym psem często
bywa niemiłym przeżyciem nie
tylko dla dzieci lecz również dla
dorosłych. Dlatego bardzo ważne
jest aby już dzieci nauczyć
odpowiednich zachowań.
Wychodząc naprzeciw
problemowi zaprosiliśmy
policjantów z psami do naszego
przedszkola na przeprowadzenie
pogadanki oraz pokaz
właściwego zachowania się w
trudnej sytuacji. Po takim
spotkaniu przedszkolaki nie miały
najmniejszego problemu z
odtworzeniem pozycji „żółwika”
czy bezpiecznej stojącej. Dzieci
wiedzą, że nie wolno w żaden
sposób zaczepiać obcych psów
bo te pomimo ładnego wyglądu
mogą okazać się agresywne.
Dzieci zapoznały się z zasadami
ruchu drogowego, wiedzą jak
prawidłowo przechodzić przez ulicę
w miejscu gdzie jest sygnalizacja
świetlna oraz jak przechodzimy
przez ulicę bez sygnalizacji. Wszystkie
przedszkolaki znają znaczenie
świateł sygnalizatora, znają wiersze
„Skrzyżowanie” oraz „Przechodzenie
przez ulicę”. Dzieci uczestniczyły w
zabawach ruchowych – prawidłowo
reagowały na zmianę świateł,
naśladowały kierowców, poruszały
pojazdami na makiecie.
Przedszkolaki w swoich grupach
wykonywały prace plastyczne
utrwalające zasady bezpieczeństwa.



Starszaki zapoznały się ze znakami
drogowymi, które najczęściej
mogą spotkać na swojej drodze.
Wszystkie dzieci wiedzą, że przez
ulicę należy przechodzić z
osobami dorosłymi, że trzeba być
ostrożnym i zawsze uważnie się
rozejrzeć. Przepisów ruchu
drogowego muszą przestrzegać
wszyscy tzn. kierowcy oraz piesi.
Starszaki z ogromną ciekawością
oglądały tablice dydaktyczne
przedstawiające ruch drogowy.
„Motylki” również uczestniczyły w
zabawach ruchowych
utrwalających zasady
bezpieczeństwa oraz wykonywały
prace plastyczne.

Do tej tematyki dzieci zostały wprowadzone poprzez świadome
poznawanie swojego ciała. Podczas wcześniejszych warsztatów
dzieci poznały szkielet a dziś poprzez ilustracje i zabawy określały
części swojego ciała. Bardzo nam w tych zabawach pomogła
„Bajka o własnym ciele”, podczas której dzieci swobodnie dotykały
swojego ciała. Wszystkie dzieci są zainteresowane swoim ciałem i
bardzo chętnie uczestniczą we wspólnych zabawach.


Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka w bardzo prosty i przejrzysty sposób
opowiedziały dzieciom czym jest intymna przestrzeń. Starszaki bardzo
zainteresowały się określaniem takiej przestrzeni dla siebie. Niektóre
wypowiedzi dzieci wzbudzały wśród rówieśników wiele kontrowersji. Po
przeprowadzeniu rozmówi ćwiczeń dzieci zrozumiały, że siedzenie przy
jednym stoliku z rówieśnikami oraz w kole na dywanie nie zaburza ich
intymności ale mogą to robić inni zbliżając się do nich i powodując
niechciane zachowania.
Wszystkie dzieci wiedzą kto może wkraczać do ich przestrzeni osobistej, oraz
że każdej innej osobie mogą powiedzieć „nie”, krzyczeć „stop” „odejdź”
jeżeli tego chcą.
W holu przedszkola na tablicy
informacyjnej została
umieszczona prezentacja dla
rodziców aby mogli zapoznać
się z akcją, w której
uczestniczyło nasze
przedszkole.
 Rodzice naszych
wychowanków byli bardzo
zaciekawieni prezentacją,
temat bezpieczeństwa dzieci
zawsze wzbudza ogólne
zainteresowanie.
 Na bieżąco wywieszane były
prace dzieci z realizowanego
materiału.

Akcja „Bezpieczny Przedszkolak w
Środowisku” wzbogaciła dziecięcą
wiedzę, umiejętności a przede
wszystkim obudziła świadomość, iż
świat zewnętrzny jest bezpieczny pod
warunkiem, że sami dbamy o swoje
bezpieczeństwo. My nauczyciele,
wychowawcy w codziennym dniu
dbamy o poczucie bezpieczeństwa
naszych wychowanków. Dziękujemy
za ciekawe materiały, które
wzbogacają nasz warsztat pracy.
mgr Bożena Kopczyńska
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards