Biedronki

advertisement
LUTOWA
TEMATYKA
BIEDRONEK:
1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE
2. KARNAWAŁ
3. W DAWNYCH CZASACH
4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO




















Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozumienie znaczenie pojęć: teatr cieni, karnawał, prehistoria, skamielina, dinozaury, jaskiniowcy, archeolog,
kosmos, planety, gwiazdy. Czytanie globalne wyrazów: ekran, balon, mamut, rakieta.
Rozpoznawanie i nazywanie liter: e, E; b, B; m, M; r, R. Odwzorowywanie liter: e, E; b, B; m, M; r, R.
Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie; wie, co to jest przedwiośnie.
Wskazywanie strony prawej i lewej; lewą rękę oznacza za pomocą frotki.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Posługiwanie się dominem, sprawne przeliczanie ilości oczek na ściankach.
Posługiwanie się cyframi: 1, 2, 3, 4, 5. Rozpoznawanie i nazywanie cyfry 6. Odwzorowywanie cyfry 6 .
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Kolorowanie rysunków konturowych.
Rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
Kreślenie wzorów literopodobnych.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami:
najpierw, potem, na końcu.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
Uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych podczas balu karnawałowego.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards