Starosta Pruszkowski ul. Drzymały 30 tel.: (+48 22) 738-14

advertisement
Starosta Pruszkowski
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel.: (+48 22) 738-14-00
fax.:(+48 22) 728-92-47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267.),
zawiadamia się,
że na wniosek Pana Bartłomieja Małetka, upoważnionego do występowania w imieniu Gminy
Brwinów z/s przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, w związku z przebudową drogi gminnej Brwinów
– Parzniew (Brwinów - obręb 16, działki nr: 437, 51/2, 63/2, 231/2, 232/1, 232/2; Parzniew - obręb 17,
działki nr: 175/5, 175/3) w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od Brwinowa
do Parzniewa (ul. Pruszkowska w Brwinowie oraz ul. Rzeczna w Parzniewie) zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Brwinów pozwolenia wodnoprawnego
na:
1. Przebudowę rowu melioracyjnegoZW-13 w km 0+675,00 w zakresie zabudowyprzepustemz rur
żelbetowychze skośnym zakończeniemo następujących parametrach:
 średnica  = 1000 mm
 długość L = 8,0 m
 współrzędne geograficzne:
o wlot: N: 52˚08’51.28” E: 20˚44’16.25”
o wylot: N: 52˚08’51.50” E: 20˚44’16.07”
 rzędna wlotu/wylotu: 94,45 m n.p.m./94,53 m n.p.m.
2. Przebudowę rowu melioracyjnego ZW-13/2w km 0+030,00 w zakresie zabudowyprzepustemz
rur żelbetowycho następujących parametrach:
 średnica  = 800 mm
 długość L = 9,5 m
 współrzędne geograficzne:
o wlot: N: 52˚08’56.25” E: 20˚44’29.27”
o wylot: N: 52˚08’56.51” E: 20˚44’29.51”
 rzędna wlotu/wylotu: 94,18 m n.p.m./94,28 m n.p.m.
3. Przebudowę rowu melioracyjnego ZW-13/1w km 0+030,00 w zakresie zabudowyprzepustemz
rur żelbetowycho następujących parametrach:
 średnica  = 1000mm
 długość L = 8,5 m
 współrzędne geograficzne:
o wlot: N: 52˚08’58.48” E: 20˚44’36. 56”
o wylot: N: 52˚08’58.76” E: 20˚44’36.73”
 rzędna wlotu/wylotu: 94,06 m n.p.m./94,13 m n.p.m.
4. Przebudowę
rowu
melioracyjnego
ZW-14w
km
0+045,00
w
zakresie
zabudowyprzepustempodwójnymz rur żelbetowychze skośnym zakończeniemo następujących
parametrach:
 średnica  = 800 mm x 2
 długość L = 10,0 m x 2
 współrzędne geograficzne:
o wlot: N: 52˚09’00.12” E: 20˚44’44.19”
o wylot: N: 52˚09’00.39” E: 20˚44’44.42”
 rzędna wlotu/wylotu: 94,00 m n.p.m./94,10 m n.p.m.
5. Przebudowę rowu przydrożnego polegającą na:
 likwidacji rowu na odcinku długości 152,0 m;
 przebudowie na rów kryty z rur wielofunkcyjnych, perforowanych, dwuściennych,
w miejscu istniejącego rowu przydrożnego, na łącznej długości 63,5 m:
o średnica  = 400 mm
o współrzędne geograficzne:
wlot: N: 52˚08’44.19” E: 20˚43’51.65”
wylot: N: 52˚08’47.70” E: 20˚44’30.00”
6. Przebudowę istniejącego odcinka rurociągu drenarskiego polegającą na wymianie przewodu
drenarskiego(wykonanego w ramach zadania inwestycyjnego „Parzniew II” w latach 1977-80,
znajdującego się w pasie ciągu pieszo – rowerowego), na rury lite PVC śr. 110 wraz z wymianą
wylotu do rowu na element prefabrykowany betonowy (współrzędne geograficzne wylotu drenu
N: 52˚09’00.49” E: 20˚44’44.68”).
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards