ppt - PCSS, Platon U4

advertisement
Wprowadzenie do usługi
Warsztaty dla użytkowników
Usługi Powszechnej Archiwizacji
Maciej Brzeźniak,
Gracjan Jankowski, PCSS
Agenda
•
•
•
•
Kim jesteśmy?
Zagrożenia dla danych
Dlaczego PLATON-U4?
Architektura systemu
PLATON-U4: Kim jesteśmy?

KMD – Krajowy Magazyn Danych
– projekt rozwojowy (2007-2009)
w ramach którego powstało oprogramowanie

PLATON-U4 – „Usługa powszechnej
archiwizacji” – wdrożenie oprogramowania
KMD dla użytkowników EDUkacyjnych (2010)

Konsorcjum:










PCSS
CYFRONET AGH
TASK
WCSS
ICM UW
BiaMAN
LubMAN
LodMAN
Politechnika Częstochowska
Politechnika Świętokrzyska
Poznań
Kraków
Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Białystok
Lublin
Łódź
Częstochowa
Kielce
Dane jako wartość

Dane są bardzo wartościowe:



• Danych jest coraz więcej!
Bezcenne zbiory cyfrowe
Wyniki kosztownych badań
Prywatne dokumenty
=
=> Konieczne jest dobre
zabezpieczanie danych:

Dobre = odporne na zagrożenia,
którym podlegają dane
Bezpieczeństwo fizyczne danych
=> Warto przechowywać dane w co najmniej 1 dodatkowej lokalizacji...
Integralność logiczna danych
Poufność danych
Długoterminowe przechowywanie danych

Ograniczona trwałość nośników
Dysk twardy – 5-10 lat
(w zależności od obciążenia)
Pamięć flash – 10 lat

Migracja między technologiami
CD/DVD – praktycznie 5-10 lat
Taśma LTO – 15-30 lat
(5000 montowań)
Problemy z danymi
• Przyczyny:
– Brak doświadczenia i know-how w
instytucjach
– Brak personelu
– Brak sprzętu i oprogramowania
– Wysokie koszty przechowywania
danych
• Rozwiązanie:
– Outsourcing: PLATON-U4
Dane
Usługa PLATON-U4
Dlaczego PLATON-U4?

Koszty składowania w PLATON-U4:

Do lipca 2017 za darmo:



Dane
Usługa PLATON-U4
Po 2017 roku:


Użytkownicy akademiccy
Oraz jednostki zdefiniowane w regulaminie

n.p. biblioteki, administracja publiczna
Utrzymanie usługi w ramach kosztów własnych / działalności statutowej konsorcujm
Inne czynniki:

Nie jesteśmy instytucją anonimową...



Partnerzy projektu są znani w środowisku akademickim/ naukowym
Umowa podpisywana pomiędzy konkretnym ośrodkiem KDM/MAN i klientem
Działamy w Polsce:


w polskiej sieci naukowej i w sieciach miejskich
w ramach polskiego prawa
Dlaczego PLATON-U4?

Wygoda i łatwość użycia:


automatyczna replikacji danych oraz wykorzystanie
zaawansowanych systemów przechowywania:
macierze dyskowe, serwery plików oraz biblioteki taśmowe;
Bezpieczeństwo:


Dane
Trwałość danych:


dostęp do danych poprzez protokoły
SFTP, WebDAV i GridFTP
oraz logiczny system plików;
izolacja danych różnych użytkowników, kontrola dostępu
oraz szyfrowanie danych podczas transmisji.
Niezawodność i dostępność:

wiele węzłów dostępowych i przechowywania danych
rozmieszczonych w 10 miastach Polski;
Usługa PLATON-U4
Architektura
Baza użytkowników
UMS
MASZYNA
UŻYTKOWNIKA
Węzeł dostępowy
AN
Meta-katalogi
MC
Węzeł przechowywania
SN
Węzeł przechowywania
SN
WROCŁAW
GDAŃSK
Węzeł przechowywania
SN
POZNAŃ
Wprowadzenie do usługi
Warsztaty
promocyjne dla użytkowników
Usługi Powszechnej Archiwizacji
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
PYTANIA?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards