PLATON U4 Usługi archiwizacji

advertisement
Usługa powszechnej
archiwizacji
PLATON-U4
PLATON-U4: Cele i założenia

Cel nadrzędny:
Pomoc użytkownikom instytucjom
w ZABEZPIECZENIU ich danych
=> „Usługa Powszechnej Archiwizacji”


Cele szczegółowe:





Zabezpieczenie fizyczne danych
Zapewnienie i kontrola
integralności logicznej danych
Poufność danych
Długoterminowe przechowywanie
i udostępnianie wykonanych kopii
Dostarczenie narzędzi wspierających
wykonywanie kopii danych
PLATON-U4: Zastosowania: co, dla kogo

Co:


Długoterminowa archiwizacja danych
Kopie zapasowe


Przechowywanie 2-go poziomu!! (ang. Secondary Storage)
Zakładamy, że użytkownicy mają lokalne systemy przechowywania
Użytkownik

LOKALNY
SYSTEM
PRZECHOWYWANIA
Sieć
PIONIER
Dla kogo:


Instytucje edukacyjne
Pracownicy uczelni, naukowcy, studenci
Usługa PLATON-U4
KOPIA ARCHIWALNA/ZAPASOWA
PLATON-U4: Przykładowe cechy usługi

Zabezpieczenie fizyczne danych:


Replikacja geograficzna
Rozproszona infrastruktura:



12,5 PB pamięci taśmowych – w 5 lokalizacjach – automatyczne biblioteki taśmowe
2 PB pamięci dyskowych – w 10 lokalizacjach – macierze dyskowe i serwery plików
70 serwerów, sieci SAN (ang. Storage Area Network) i 10Gbit Ethernet
PLATON-U4: replikacja
Użytkownik
Dane
użytkownika
Usługa PLATON-U4
REPLIKACJA
Replika 1
Centrum
Danych 1
Replika 2
Centrum
Danych 2
Replika 3
Centrum
Danych 3
PLATON-U4: replikacja
Użytkownik
Dane
użytkownika
Usługa PLATON-U4
Dane dostępne!
ODTWARZANIE
Replika 1
Centrum
Danych 1
Replika 2
Centrum
Danych 2
Replika 3
Centrum
Danych 3
PLATON-U4: Kim jesteśmy

PLATON-U4:
KMD – Krajowy Magazyn Danych

– projekt rozwojowy (2007-2009)
w ramach którego powstało oprogramowanie
PLATON-U4 – „Usługa powszechnej
archiwizacji” – wdrożenie oprogramowania KMD

dla użytkowników EDUkacyjnych (2010)

Konsorcjum i lokalizacje:
PCSS
CYFRONET AGH
TASK
WCSS
ICM UW
BiaMAN
LubMAN
LodMAN
PCz
PŚ











Kontakt:


kmd.pcss.pl
www.platon.pionier.net.pl/online/archiwizacja.php
Cechy usługi

Zabezpieczenie fizyczne danych:

Bezpieczne centra danych
Serwerownia w PCSS
Wiele linii zasilania
Redundantna klimatyzacja
System wczesnego
ostrzegania
Monitoring wizyjny
Cechy usługi

Zapewnienie i kontrola
integralności logicznej danych:


Wyliczanie skrótów kryptograficznych
danych umieszczanych i składowanych
Poufność danych:

Dane szyfrowane w drodze do systemu:


Wsparcie dla SSH, HTTPS
Dane szyfrowane wewnątrz systemu:
• Łącza zabezpieczone kryptograficznie
• Sprzętowe szyfrowanie
w technologii taśmowej LTO4 / LTO5

Kontrola dostępu
Cechy usługi

Długoterminowe przechowywanie

Automatyczna kontrola i „odświeżanie”
mediów:






Disk-scrubbing w macierzach dyskowych
Technologia S.M.A.R.T.
Kontrolne odczytywanie taśm
Automatyczne przepisywanie danych
pomiędzy taśmami – oprogramowanie
zarządzające np. Tivoli Storage Manager
43981352983132...
Kontrola skrótów kryptograficznych
danych – cyklicznie lub na żądanie (plany)
Porównywanie replik (plany)
?
=
Cechy usługi

Długoterminowe przechowywanie

Migracja między technologiami dyskowymi -> outsourcing
Dysk twardy
3,5”
IBM 350
(1956)
SSD
Cechy usługi

Długoterminowe przechowywanie

Migracji między technologiami taśmowymi -> outsourcing
...
...
...
IBM 3480
(1984)
...
DLT
LTO4/5
(1985/86)
do 70 GB/taśmę
(2007/2010)
do 1,6 TB taśmę
Cechy usługi

Dostarczenie narzędzi wspierających wykonywanie kopii:

Szablony wdrożeń dla popularnego oprogramowania
do wykonywania kopii zapasowych i archiwalnych m.in. open source

Tzw. appliance kopiująco-archiwizujące dla dużych instytucji (plany)

Aplikacja – zaawansowany klient kopii zapasowych / archiwizacji
Plany
• 3Q2009-2Q2010: testy usługi:
– wewnętrzne – w ramach konsorcjum KMD
– zewnętrzne – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!
• 2Q2010: Zakupy i instalacja sprzętu
• 3-4Q2010: Wdrożenie usługi powszechnej
archiwizacji
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards