oferta sponsorska - Gdański Archipelag Kultury

advertisement
OFERTA
SPONSORSKA
Gdański Archipelag Kultury (GAK) powołany został w 1967 roku
jako Miejski Dom Kultury. Od ponad 45 lat aktywnie wspiera i kreuje
działania artystyczne na terenie Trójmiasta. Przez ten okres znacznie
zmienił swoje oblicze. Z instytucji mieszczącej się w jednym budynku
rozrósł się w sieć placówek, rozrzuconych po dzielnicach Gdańska,
pracujących w oparciu o indywidualne programy działania dostosowane do lokalnych potrzeb mieszkańców. Poprzez aktywność swoich
oddziałów uczestniczymy w wielu projektach kulturalnych o zasięgu
zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Prowadzimy galerie,
organizujemy liczne koncerty, festiwale, spektakle teatralne.
Współpracujemy z artystami z Gdańska, z Polski i z zagranicy.
Od 28 czerwca 2007 roku Miejski Dom Kultury, Uchwałą Rady
1.
Miasta Gdańska, zmienił nazwę na Gdański Archipelag Kultury.
Gdański Archipelag Kultury
jest instytucją kultury
Miasta Gdańska.
NASZA MISJA TO PRZEDE WSZYSTKIM:
- edukacja kulturalna;
- promocja kultury i wychowanie poprzez sztukę;
- upowszechnianie sztuki współczesnej różnych dziedzin
rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą o sztuce;
- propagowanie wśród mieszkańców Gdańska idei świadomego
2.
Możliwe, że jeszcze Państwo
nie rozpoznają naszej marki.
Kiedy jednak poznają Państwo
nasze działania to okaże się,
że są Państwu znane a być może
nawet braliście w nich udział
już wielokrotnie.
i aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- promocja artystów gdańskich;
- integracja osób niepełnosprawnych w obrębie aktywnego
uczestnictwa w ofercie kulturalnej;
- współpraca kulturalna z innymi instytucjami w mieście,
regionie, kraju i zagranicą.
Stawiane przed nami zadania realizujemy poprzez
działalność oddziałów w dzielnicach Miasta Gdańska.
NAJWIĘKSZE
WYDARZENIA
FESTIWAL GDAŃSK DŹWIGA MUZĘ
to międzynarodowy, jedyny w Polsce i drugi w Europie, Festiwal
w całości poświęcony kulturze tańca i muzyki. Plac Zebrań
Ludowych w centrum Miasta Gdańska, zostaje przekształcony
w miasteczko festiwalowe z trzema strefami tanecznymi, strefą
regeneracji, muzyczną sceną główną, dance parkiem, wypełniając
się kilkutysięcznym tłumem miłośników różnych współczesnych
stylów tanecznych, twórców i fanów street art'u i muzyki z całej
3.
Polski i z zagranicy;
FETA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych.
Festiwal organizowany jest od 1997 r. Pierwsza edycja festiwalu
miała miejsce podczas roku 1000-lecia Gdańska. Festiwal stanowi
przegląd europejskich i światowych teatrów ulicznych. Jest znaną
i cenioną wśród mieszkańców miasta oraz turystów imprezą
kulturalną.
FESTIWAL INSTALACJI LIRYCZNYCH To pomysł na prezentowanie poezji w atrakcyjnej formie.
Teksty wzbogacone są w oprawę plastyczną, muzyczną albo
zaprezentowane w formie happeningu teatralnego;
OBRAZY OGNIEM MALOWANE
Coroczna impreza odbywająca się w dzielnicy Zaspa. Akcja
artystyczna zmieniająca miejsce, gdzie na co dzień sztuka nie istnieje,
4.
w tętniącą żywym ogniem plenerową galerię;
WINDOWISKO Ogólnopolski Teatralny Festiwal Sztuk Autorskich;
STACJA ORUNIA
Cykl imprez pod szyldem Stacja Orunia w Dworku Artura GAK.
W ramach projektu prezentujemy ciekawe zjawiska kulturalne,
przede wszystkim muzyczne (ale nie tylko !). Inicjatywa ta polega
na organizacji szeregu koncertów znanych polskich wykonawców
oraz nowych zespołów wkraczających na muzyczną scenę,
zachowując wysoki poziom artystyczny;
TEATR LEŚNY
cykl koncertów muzyki klasycznej, etnicznej, piosenki poetyckiej
i aktorskiej oraz spektakle teatralne w sezonie letnim w Teatrze
5.
Leśnym przy Jaśkowej Dolinie;
LODOWISKO MIEJSKIE
Ślizgawka na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku to niezwykle
popularny w sezonie zimowym obiekt miejski odwiedzany każdego
roku przez ok. 120 000 osób;
GDAŃSKIE WIDOWISKO NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
Duże muzyczne widowisko na powitanie lata w Gdańsku.
SYLWESTER GDAŃSKI
Sylwestrowe koncerty gwiazd na Targu Węglowym
6.
w Gdańsku połączone z pokazem pirotechnicznym.
WSTĘP
DLA SPONSORA
Sponsorowanie kultury to inwestycja, a w przypadku wydarzeń
organizowanych przez Gdański Archipelag Kultury to zarazem
gwarancja, że wsparcie przeznaczane jest na przedsięwzięcia
najlepsze w swoich kategoriach. Szeroki wachlarz naszej oferty
pozwala odnaleźć najdogodniejsze pole do wsparcia swojej marki
i budowania wizerunku każdej z firm i instytucji, bez względu na
profil działalności. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru sponsora
ze względu na misję GAK.
Zaproponujemy rozwiązania i formy obecności sponsora,
które uwzględnią Państwa oczekiwania, odpowiedzą na potrzeby
rynkowe, wesprą realizację Państwa strategii marketingowej
7.
i promocyjnej.
Dysponujemy licznymi, skutecznymi narzędziami
promocyjnymi i reklamowymi. Sponsorom - w zakresie
adekwatnym do zaangażowania finansowego - zapewniamy
obecność w kampaniach promocyjnych imprez a także podczas
naszych wydarzeń. Proponujemy też ciekawe formy niestandardowej promocji, dostosowane do specyfiki i potrzeb naszych
sponsorów.
Wśród świadczeń proponujemy między innymi: przyznanie
odpowiedniego tytułu sponsora (sponsor, sponsor główny,
strategiczny, tytularny, mecenas) z prawem wykorzystania go
do własnych celów reklamowych. Możemy zapewnić Państwu m.in.
obecność na drukowanych materiałach promocyjnych, na naszych
stronach internetowych, w spotach promocyjnych, ogłoszeniach
prasowych, w kampanii medialnej w radiu. W zależności od
charakteru sponsorowanego przedsięwzięcia, umożliwiamy
dystrybucję ulotek, ustawienie stoiska promocyjnego,
zorganizowanie samplingu, a także pomagamy w zorganizowaniu
8.
dodatkowych form obecności sponsora na terenie wydarzenia.
Istnieje możliwość dokumentacji
świadczeń zrealizowanych na
rzecz sponsora w specjalnym
szczegółowym raporcie
sponsorskim, który przekażemy
po zakończeniu współpracy.
NASZA OFERTA
W oparciu o nasz profil działalności chcemy zaproponować
Państwu trzy główne kategorie oferty. Jesteśmy otwarci na
dostosowanie oferty w odpowiedzi na Państwa potrzeby.
Wszystkie szczegóły współpracy ustalamy zawsze indywidualnie
w oparciu o rozmowy z Państwem. Zakres współpracy będzie
PAKIET
ODDZIAŁY GAK
każdorazowo regulowała umowa sponsorska/partnerska.
PAKIET MUZYKA
9.
PAKIET
TEATRALNY
PAKIET
ODDZIAŁY GAK
PAKIET Z MYŚLĄ O DŁUŻSZEJ WSPÓŁPRACY.
W tym pakiecie oferujemy Państwu to co mamy najlepsze czyli
artystyczne i ruchowe w tak różnych dziedzinach jak ceramika,
naszą bieżącą działalność w 10 oddziałach. Oddziały mieszczą
malarstwo, gra na instrumentach ale również teatr, gimnastyka
się w 8 lokalizacjach, w tak różnych dzielnicach Gdańska jak:
artystyczna, taniec w tym hip hop, dancehall i wiele innych.
Orunia, Wrzeszcz, Suchanino, Zaspa, Brzeźno, Letniewo, Wyspa
Wszystko to odbywa się pod okiem profesjonalnych instruk-
Sobieszewska i Stogi. W skład oferty wchodzi również Lodowis-
torów.
ko Miejskie działające w sezonie zimowym na Placu Zebrań
10.
Ludowych w Gdańsku, które odwiedza rokrocznie ponad 120 Nasze oddziały żyją każdego dnia i są odwiedzane przez setki
tys. osób. Nasze oddziały to oferta skierowana do dzieci,
mieszkańców Gdańska i Trójmiasta. Liczną grupę odwiedzają-
młodzieży i dorosłych. Każdego miesiąca organizujemy około
cych stanowią rodzice z dziećmi ale również np. seniorzy.
40 wydarzeń. Wśród nich znajdują się m.in. koncerty (głównie
W ramach tego pakietu oferujemy Państwu przede wszystkim
takie nurty jak jazz, folk czy rock), spektakle teatralne, warsz-
przestrzeń do prezentacji oferty w oddziałach (np. roll up,
taty i wystawy. Dodatkowo każdy nasz oddział jest odwiedzany
plakaty, ulotki itp.). Zapewniamy miejsce na informację o
codziennie przez uczestników zajęć stałych. Posiadamy
Państwu w licznie wydawanych materiałach promocyjnych
szeroką ofertę zajęć adresowaną do różnych grup wiekowych.
dotyczących wydarzeń i zajęć stałych.
Uczestnicy naszych zajęć mogą doskonalić swoje umiejętności
GŁÓWNE ATUTY PAKIETU:
- różnorodna oferta skierowana do wszystkich grup wiekowych
- zaufanie odbiorcy do oferty kulturalnej prezentowanej
w naszych oddziałach, przywiązanie do miejsca
- licznie wydawane materiały promocyjne
- możliwość organizacji dodatkowych wydarzeń w oparciu
o potrzeby sponsora
11.
PAKIET MUZYKA
W PAKIECIE MUZYKA CHCEMY ZAPROPONOWAĆ
MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PRZY DUŻYCH
WYDARZENIACH MUZYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GAK.
GDAŃSK DŹWIGA MUZĘ
różnorodność, innowacyjność w sposobach ekspresji oraz
to międzynarodowy, jedyny w Polsce i drugi w Europie, festiwal
kreatywność w działaniu. Magię tego wydarzenia i miejsca
w całości poświęcony kulturze tańca i muzyki. W okresie wakacy-
tworzą młodzi ludzie, emanujący niezwykłą energią i radością,
jnym Plac Zebrań Ludowych w centrum Miasta Gdańska, zostaje
płynącą z autentycznej pasji jaką jest dla nich taniec i muzyka.
przekształcony w miasteczko festiwalowe z trzema strefami
Wśród wielu koncertów zawsze znajduje się czołówka wyko-
tanecznymi, strefą regeneracji, muzyczną sceną główną, dance
nawców z Polski oraz gwiazdy zagraniczne.
parkiem, wypełniając się kilkutysięcznym tłumem miłośników
różnych współczesnych stylów tanecznych, twórców i fanów street
DRUGIE WYDARZENIE TO CYKL KONCERTÓW
W TEATRZE LEŚNYM WE WRZESZCZU.
art'u i muzyki z całej Polski i z zagranicy.
Cykl koncertów prezentujących oblicza muzyki od klasyki
i muzyki współczesnej po rozrywkową, ze szczególnym
12.
Festiwal Gdańsk Dźwiga Muzę to wydarzenie interdyscyplinarne,
uwzględnieniem jazzu, przedstawiany publiczności w otoczeniu
łączące w sobie taniec, nierozerwalnie związaną z nim muzykę i idee
Teatru Leśnego w Jaśkowej Dolinie (amfiteatr o wspaniałej
leżące u podsta w street artu (sztuki ulicy), nieograniczającego się do
akustyce, otoczony lasem bukowym, w centrum miasta).
jednej formy wyrazu, a kładącego nacisk na otwartość, dostępność,
Istniejący od 1911 r. amfiteatr przywrócono artystom i publice,
dzięki staraniom społeczności i władz Gdańska w 2001 roku.
Miejsce, wspaniałe dla popularyzacji muzyki i teatru jest dobrze
skomunikowane, dostępne dla osób niepełnosprawnych i może
przyjąć ok. 900 osób, co sprawia, że w koncertach uczestniczy
wielopokoleniowa publiczność z różnych środowisk. Koncerty
są małymi festiwalami tematycznymi (muzyka chóralna, klasyka
i muzyka współczesna, blues, piosenka, muzyka inspirowana
folklorem, jazz). Organizatorzy stale poszukują nowych,
ciekawych zjawisk muzycznych, łączących różne style muzyczne lub interdyscyplinarnych, aby ukazać bogactwo muzyki
polskiej i ciekawe prądy w muzyce zagranicznej.
GŁÓWNE ATUTY PAKIETU:
- kilkunastotysięczna widownia
- niepowtarzalny charakter imprez
- duża kampania medialna towarzysząca wydarzeniom
- rozpoznawalność w Trójmieście, w Polsce i Europie.
- czołówka gwiazd muzyki występująca na wydarzeniach
13.
o różnorodnym profilu artystycznym
PAKIET TEATRALNY
OBEJMUJE NAJWIĘKSZE WYDARZENIA TEATRALNE
ORGANIZOWANE PRZEZ GDAŃSKI ARCHIPELAG
KULTURY.
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW
PLENEROWYCH I ULICZNYCH FETA
FETA jest jednym z największych i najbardziej znaczących
plenerowych festiwali teatralnych w Polsce i tej części Europy,
umożliwiającym mieszkańcom Gdańska i turystom poznanie
najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym
teatrze plenerowym i teatrze tańca, zarówno polskim, jak
i światowym. Prezentuje widzom w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie wykształcenia wartościową ofertę teatralną,
bogatą w oryginalne środki ekspresji artystycznej, komentującą
współczesną rzeczywistość. Wydarzenie oferuje każdemu
14.
łatwy dostęp do międzynarodowej sztuki i przyczynia się
do zwiększenia udziału społeczeństwa w kulturze.
LICZBYFESTIWALU FETA:
4
50
25
50 000
FESTIWAL TRWA CZTERY DNI
SPEKTAKLI
TEATRÓW Z KILKUNASTU PAŃSTW EUROPU I ŚWIATA
15.
WIDZÓW W TRAKCIE TRWANIA FESTIWALU
WINDOWISKO
GŁÓWNE ATUTY PAKIETU:
Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji
- duża rozpoznawalność wydarzeń
Kolejne ważne wydarzenie teatralne o nieco bardziej
- wysoki poziom artystyczny prezentowanych spektakli teatralnych
kameralnym charakterze.
- liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane festiwalom oraz uznanie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdzone
dotacjami na wydarzenia
To festiwal teatralny, którego priorytetem jest promocja najwartościowszych nurtów polskiego teatru autorskiego, opartego na
własnych tekstach dramatycznych twórców spektakli lub autorskich
i nowatorskich adaptacjach dzieł niescenicznych takich jak proza,
publicystyka, poezja z kręgu klasyki polskiej i międzynarodowej
oraz tekstów współczesnych. To jeden z niewielu polskich festiwali teatralnych mający na celu
prezentację i promocję współczesnej, ukazującej różnorodność
tożsamości kulturowej młodej dramaturgii powstającej po 1989
roku. Jedyny promujący twórczość autorską. Spektakle prezentowane podczas festiwalu są wyselekcjonowane przez profesjonalne
16.
jury składające się z wybitnych przedstawicieli twórców teatru. - obecność w mediach w tym ogólnopolskich
KONTAKT
Gdański Archipelag Kultury
80-026 Gdańsk, ul. Dworcowa 9
tel. +48 58 306 66 76
www.gak.gda.pl
Sławomir Nichczyński
Osoba odpowiedzialna
za kontakt dotyczący oferty
tel. 693 001 850
17.
[email protected]
Download