profesjonalne nawozy do dokarmiania dolistnego

advertisement
MADE IN GERMANY
PROFESJONALNE NAWOZY
DO DOKARMIANIA DOLISTNEGO
UPRAW SADOWNICZYCH
MADE IN GERMANY
Nawożenie dolistne...
profesjonalne nawozy
do dokarmiania dolistnego
Nawożenie dolistne .......................................................................... 1
Działanie biostymulujące ................................................................ 5
Dlaczego Wuxal? ............................................................................... 6
Skład nawozów Wuxal ..................................................................... 8
Mieszanie nawozów Wuxal ........................................................... 10
Nawozy Wuxal w uprawie jabłoni ................................................ 12
...to najlepsza metoda dostarczenia składników pokarmowych do liści
czy owoców. Dzięki nawożeniu pozakorzeniowemu możemy szybko wprowadzić
potrzebne składniki pokarmowe do nadziemnych części roślin, co jest szczególnie ważne,
kiedy pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy jest utrudnione (np.
w przypadkach niekorzystnych warunków glebowych lub pogodowych).
Nawożenie dolistne jest także istotne, kiedy należy przeciwdziałać deficytowi składników
pokarmowych w tych stadiach rozwojowych roślin, w których zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe jest zwiększone, albo po prostu wtedy, kiedy dany składnik słabo przemieszcza
się od systemu korzeniowego do części nadziemnych.
Nawożenie dolistne ma także dobroczynny wpływ na pobieranie składników pokarmowych
przez system korzeniowy rośliny. Wytłumaczyć to można wzrostem szybkości fotosyntezy
po zastosowaniu dolistnych nawozów zawierających N, K lub Fe, Zn, Mn i Mg. Większa ilość
produktów fotosyntezy wpływa na wzrost i rozwój korzeni, co podnosi efektywność pobierania
jonów składników pokarmowych.
Pamiętamy przy tym, że nawożenie dolistne nie zastępuje nawożenia doglebowego, ale je
uzupełnia.
Nawozy Wuxal w uprawie truskawki .......................................... 16
Nawozy Wuxal w uprawie porzeczki .......................................... 17
Nawozy Wuxal w uprawie borówki wysokiej .......................... 18
Nawozy Wuxal w uprawie aronii ................................................. 19
Nawozy Wuxal w uprawie maliny ............................................... 20
Nawozy Wuxal w uprawie winorośli ........................................... 21
Wuxal P45 ........................................................................................... 22
Wuxal K40 ........................................................................................... 24
Gama nawozów Wuxal ................................................................... 26
Produkcja nawozów Wuxal ........................................................... 28
⊖
roślina
bez nawożenia
dolistnego
⊕
roślina
z nawożeniem
dolistnym
nawożenie dolistne
Nawozy Wuxal w uprawie czereśni, wiśni i śliwy ................... 14
1
MADE IN GERMANY
Nawożenie dolistne...
Wpływ nawożenia na zdrowotność roślin
stres biotyczny i abiotyczny
Rośliny dobrze odżywione, czyli te, którym poprzez odpowiednie nawożenie dostarczono
niezbędne składniki pokarmowe, mają większą naturalną odporność na stres i porażenia
chorobami czy insektami w stosunku do roślin cierpiących na niedobory składników
pokarmowych. Jabłka, truskawki oraz inne owoce są bardziej odporne na zgniliznę
owoców powodowaną przez grzyby z rodzaju Botrytis i Monilia, gdy owocom dostarczony
jest wapń i odpowiednie mikroelementy.
Nawożenie dolistne jest obecnie istotnym elementem nowoczesnej
produkcji roślinnej na całym świecie.
⇓kutykula
2
miękisz
palisadowy
⊖
roślina
bez nawożenia
dolistnego
⊕
roślina
z nawożeniem
dolistnym
miękisz
gąbczasty
nawożenie dolistne
nawożenie dolistne
epiderma
epiderma
aparat szparkowy ⇑
⇑kutykula
Pobieranie składnika pokarmowego przez liść
oraz mechanizm jego transportu
Składnik pokarmowy, zanim ulegnie asymilacji, musi najpierw zostać wchłonięty przez tkankę
liścia lub owocu. Można wyróżnić kilka podstawowych etapów jego pobierania:
1. Penetracja kutykuli (pierwszej oraz największej bariery).
2. Penetracja epidermy.
3. Penetracja ścian i błon komórkowych w epidermie.
4. Pobieranie składnika pokarmowego do komórek.
5. Rozprowadzenie składnika w roślinie, uzależnione od jego mobilności.
3
Nawożenie dolistne...
Niedobór
wapnia
jest
przyczyną
gorzkiej
plamistości
Złe warunki,
uszkodzenia,
opryski pestycydowe itp.
zmniejszają
przyswajanie
składników
pokarmowych
Działanie
biostymulujące...
...poprzez aktywatory reakcji biologicznych, które mogą zmodyfikować metabolizm rośliny tak,
że staje się ona lepiej przystosowana do warunków środowiska.
Niektóre z substancji aktywujących mogą podnieść odporność rośliny na choroby i stres
środowiskowy, a przez to polepszyć jej wzrost i rozwój. Działanie o charakterze biostymulującym
może korzystnie wpływać na wykształcenie lepszego systemu korzeniowego, lepszą
efektywność chlorofilu, szybszą regenerację uszkodzonej rośliny, szybsze kiełkowanie czy
lepsze przyjmowanie się rozsady. Te wszystkie czynniki mają oczywiście bezpośredni wpływ
na zdrowotność roślin, a co za tym idzie, na jakość i wielkość plonu.
Objawy
niedoboru
magnezu
na liściach
wiśni
Niedobór
jednego
składnika
ogranicza
wysokość
plonów
(minimum
Liebiga)
Dostępność
składników
pokarmowych
uzależniona
jest od pH
gleby
Nadmierne
zbicie gleby
jest
powodem
niedoboru
tlenu
4
może wynikać z zawartości w nich naturalnych regulatorów wzrostu. Nawozy biostymulujące
w większości są produktami naturalnymi, mogą być stosowane nalistnie lub do systemu
korzeniowego rośliny.
działanie biostymulujące
nawożenie dolistne
Korzystny wpływ nawozów o działaniu biostymulującym na rośliny
5
Kiedy nawożenie dolistne jest konieczne?
Jest konieczne szczególnie przy:
wystąpieniu niedoboru składników pokarmowych i mikroelementów
nieodpowiednim pH gleby
niedostatecznym rozprowadzeniu składników w roślinie (np. wapnia w owocach)
wystąpieniu stresu fizjologicznego
niezbilansowanym zaopatrzeniu gleby w składniki pokarmowe
niedostatecznym natlenieniu gleby na skutek jej zbicia
tych stadiach rozwoju rośliny, kiedy zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
jest duże, a ich pobieranie przez korzenie niewystarczające
potrzebie zapewnienia zachowania zdrowych, spełniających wszystkie
funkcje życiowe liści
•
•
•
•
•
•
•
•
MADE IN GERMANY
Dlaczego Wuxal?
środki
buforujące
...ponieważ zawiesinowe nawozy Wuxal zawierają maksymalną ilość
składników pokarmowych zawartą w minimalnej objętości produktu.
Wpływa to znacząco na obniżenie kosztów transportu i magazynowania.
humektanty
środki
chelatujące
zdolność
mieszania
skuteczność i bezpieczeństwo
• wysoką
stosowania
środki
zwiększające
przyczepność
surfaktanty
składniki
dlaczego Wuxal
optymalizujące pH roztworu)
6
lepsze
przyswajanie
składników
pokarmowych
dzięki
chelatom
szybko dostępne dla rośliny składniki
• pokarmowe,
w pełni rozpuszczalne
stabilność mikroelementów dzięki
• chelatyzacji
EDTA
z większością pestycydów
•
pokarmowe
zwykły
nawóz płynny
nawóz zawiesinowy
Wuxal
7
wartość
początkowa
pH
Antyodparowywacze
łatwość dozowania
i użycia
niezwykle niską zawartość
• biuretu
i chlorku
składniki
pokarmowe
...ponieważ nawozy Wuxal zawierają także dodatkowe związki
polepszające pobieranie składników pokarmowych, a przez to
efektywność stosowania:
wysoką przyswajalność
mikroelementów przez rośliny
niezależnie od twardości wody
użytej do przygotowania roztworu
(efekt superchelatyzacji, czyli
nadmiaru kwasu EDTA)
zdolność jednorodnego
• mieszania
się
woda
antyodparowywacze
silny efekt buforowania
• (wiele
produktów ma właściwości
•
woda
dlaczego Wuxal
...ponieważ specjalnie
opracowana i dopracowana,
nowoczesna technologia
produkcji nawozów Wuxal
pozwala wytworzyć
produkty dające użytkownikom
bardzo wiele potwierdzonych,
różnorakich korzyści:
wartość
początkowa
pH
stężenie (%) nawozu Wuxal Top P w roztworze do opryskiwania
Chronią mikrokropelki
przed wyparowywaniem, zanim osiągną
one powierzchnię liści.
Zapewniają właściwe
pobieranie i wyższą
skuteczność zabiegu.
Środki zwiększające
przyczepność
Powodują optymalne
przyleganie roztworu
i zapobiegają zmyciu
środka z powierzchni
podczas deszczu lub
zraszania roślin.
Straty nawozu są
wtedy ograniczone
do minimum.
Surfaktanty
Humektanty
Zapewniają równomierny rozkład cieczy.
Dzięki lepszemu
pokryciu liści następuje
lepsze pobieranie
i wyższa skuteczność
stosowania, jak
również większe
bezpieczeństwo
stosowania.
Reaktywują
wyschnięty preparat
na powierzchni liści.
Poprzez to czas
wchłaniania jest
dłuższy
i przyswajanie jest
lepsze.
MADE IN GERMANY
Skład nawozów Wuxal
Składy nawozów wyrażone są w % objętościowych. Mikroelementy chelatowane EDTA.
rodzaj
pH
gęstość
N
P205
K 20
CaO
MgO
S
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn
nawozy płynne
nawóz płynny
gęstość
właściwa
1,1-1,2 g/cm3
Wuxal® Top 36
azotowy
5,5-6,5
1,34
36,20*1
—
—
—
4,00
0,13
0,0130 0,2600 0,0260 1,3400 0,0013 0,0130
®
Wuxal Top N
uniwersalny
6,6-7,0
1,18
14,10
4,70
7,10
—
—
—
0,0118 0,0047 0,0236 0,0142 0,0012 0,0047
®
Wuxal Top P
fosforowy
5,8
1,28
6,40
25,50
6,40
—
—
—
0,0128 0,0051 0,0255 0,0153 0,0013 0,0051
Wuxal® Top K
potasowy
6,9
1,25
6,25
10,00
15,00
—
—
—
0,0125 0,0050 0,0250 0,0150 0,0013 0,0050
Wuxal® Aminocal
wapniowy
4,0
1,35
—
—
—
20,20
—
—
—
—
—
0,6800
—
0,6800
Wuxal® Sulphur
siarkowy
6,7
1,32
15,00
—
—
—
—
52,5
0,01
0,004
0,02
0,012
0,001
0,004
nawozy zawiesinowe
Wuxal® K40
potasowy
7,0
1,57
4,70
—
40,0
—
3,14
15,7
0,,031
0,0785
0,157
0,0785 0,0015
0,785
Wuxal P45
fosforowy
6,0
1,45
15,00
45,00
—
—
—
—
0,029
0,0725
0,145
0,0725 0,0014
1,5
Wuxal Grano
azotowy
6,5
1,46
15,00
—
—
—
2,00
25
—
0,3
—
Wuxal® Boron
borowy
6,8
1,37
11,00
13,70
—
—
—
—
9,590
0,0690 0,1370 0,0690 0,0014 0,0690
Wuxal® Mikro
mikroelement.
6,4
1,57
7,80
—
15,70
—
4,70
8,70
0,470
0,7900 1,5700 2,3600 0,0150 1,5700
Wuxal® Kombi
uniwersalny
6,0
1,50
30,00
—
22,50
—
6,00
2,50
0,030
0,0750 0,1500 0,0750 0,0015 0,0750
Wuxal® Zn
cynkowy
6,3
1,43
8,60
—
—
—
—
10,00
—
—
—
—
—
8,6000
Wuxal® Cu
miedziowy
6,5
1,35
6,80
—
—
—
—
3,50
—
6,8000
—
—
—
—
Wuxal Mn
manganowy
6,5
1,45
7,20
—
—
—
—
13,00
—
—
—
8,7000
—
—
Wuxal Mg
magnezowy
5,0
1,30
5,40
—
—
—
18,00
6,50
0,250
—
—
1,5000
—
1,0500
wapniowy
6,5
1,60
16,00
—
—
24,00
3,20
—
0,080
0,18
—
2,54
®
®
®
®
Wuxal® Calcium
nawóz
zawiesinowy
gęstość
właściwa
1,4-1,6 g/cm3
0,3
—
1,0
0,0640 0,0800 0,1600 0,0016 0,0320
nawozy i preparaty specjalistyczne o działaniu biostymulującym
Wuxal® Ascofol*2
—
6,9
1,27
3,17
—
1,90
Wuxal® AminoPlus*3
—
4,0
1,18
2,36
2,36
2,36
*1 Azot w trzech formach: amonowej, azotanowej i amidowej.
*2 Wuxal® Ascofol zawiera także wyciąg z alg morskich, witaminy, aminokwasy,
hormony wzrostu (cytokininy, auksyny, giberyliny, betaniny).
*3 Wuxal® AminoPlus zawiera także naturalne bioregulatory, witaminy,
mikroelementy oraz hormony wzrostu.
Wuxal® Zn, Wuxal® Cu i Wuxal® Mn zawierają odpowiednio kompleksy organiczne cynku
miedzi i manganu.
Wuxal Ascofol i Wuxal Aminoplus są rekomendowane
do upraw ekologicznych.
3,8100 0,0004 0,0060 1,0200
—
0,6400
aminokwasy 14,8%; węgiel organiczny 13,7%
W warunkach szczególnie silnych niedoborów
oraz stresów fizjologicznych dawki nawozów
mogą zostać zwiększone.
Uwaga: nie mieszać nawozów Wuxal Boron, Wuxal Top P,
Wuxal Top K, Wuxal Top N z nawozem Wuxal Top 36,
Wuxal Calcium, Wuxal Aminocal, Wuxal Kombi,
Wuxal Mikro, Wuxal Mg.
Gwarancja jakości
Nawozy Wuxal wyróżniają rewelacyjne
efekty stosowania przy zachowaniu ich
optymalnej biologicznej efektywności
i bezpieczeństwa dla roślin.
Nawóz Wuxal był pierwszym specjalnie
opracowanym płynnym nawozem dolistnym,
zaś kilka lat później nawóz Wuxal był także
pierwszym na świecie opatentowanym
nawozem zawiesinowym.
Płynne nawozy Wuxal zawierają taką ilość
składników pokarmowych, która pozwala na
ich swobodne rozpuszczenie w wodzie.
Nawozy zawiesinowe Wuxal zawierają
dodatkową ilość składników, które
rozpuszczają się po dodaniu wody w czasie
przygotowywania roztworu do nawożenia.
Nawozy Wuxal cieszą się ugruntowaną,
doskonałą opinią. Uznawane są za
nowoczesne, bezpieczne i przede wszystkim
skuteczne, przynoszące wymierne korzyści
podczas stosowania. Dlatego są nawozami
dolistnymi najchętniej stosowanymi przez setki
tysięcy rolników na całym świecie.
Producent nawozów, firma Aglukon nieustannie
podejmuje działania dla zapewnienia
najwyższej jakości nawozów Wuxal. Polega
to między innymi na starannym doborze
surowców i komponentów z uwzględnieniem
fizjologii roślin czy techniki opryskiwania
(mieszalność z pestycydami, właściwości
techniczne opryskiwaczy).
Wysokie normy i systemy kontroli jakości
powodują, że otrzymujemy produkt spełniający
wszelkie oczekiwania związane z osiągnięciem
oczekiwanych efektów.
Firma Aglukon produkuje pełen asortyment
nawozów płynnych i zawiesinowych.
Wszystkie oferowane nawozy są
produkowane w Niemczech, w jednym
z najnowocześniejszych zakładów tego typu
na świecie.
Od stycznia 2011 roku firma F&N Agro stała się
wyłącznym dystrybutorem profesjonalnych
nawozów dolistnych Wuxal na terenie Polski.
skad nawozów Wuxal
nawóz
9
MADE IN GERMANY
Mieszanie nawozów Wuxal...
10
Top N
N
Top P
N
Top K
N
T
T
Aminocal
N
N
N
Sulphur
T
T
T
K40
N
T
T
T
T
N
N
N
N
N
N
N
(T)
(T)
N
T
T
T
T
N
N
N
N
N
N
N
(T)
(T)
N
T
T
T
T
N
N
N
N
N
N
(T)
(T)
(T)
N
T
N
(T)
T
T
T
T
(T)
(T)
(T)
T
T
T
(T)
(T)
(T)
(T)
T
(T)
T
T
T
T
(T)
T
T
T
T
T
(T)
T
T
Agritox 500 SL (T) (T)
Aurora 40 WG
T
T
(T) (T) (T)
(T)
T
(T) (T) (T)
T
T
(T) (T)
T
T
Champion 50 WP
N
N
N
N (T) N (T) N
N
N
N
N (T) N
Cuproxat 345 SC
(T) (T) (T) (T) N (T) (T) (T) N
N
T (T) N
N (T) (T)
Dicoherb 750 SL
T
(T) (T) (T) (T) (T) (T)
T (T)
N
(T)
T
T
T
Fury 100 EW (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) N
Galben M 73
T
N
N
N
N
N
N
N
(T)
(T)
(T)
T
Grano
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Koral 70 WG
T (T)
T
(T) (T) (T) (T) (T)
Boron
N
T
T
T
N
T
T
T
N
N
N
N
N
N
N
(T)
(T)
Lentipur Flo 500 SC (T) (T)
(T)
N
Mikro
N
N
N
T
N
T
N
(T)
(T)
Kombi
N
N
N
T
N
T
N
(T)
(T)
Zn
N
N
N
N
T
N
Cu
N
N
Mn
N
N
Mg
N
Calcium
(T)
T
T
N
T
N
T
N
(T)
T
T
N
T
N
T
N
N
(T)
T
T
N
T
N
N
N
N
T
(T)
(T)
N
T
N
T
T
(T)
T
(T)
T
(T)
T
(T)
Ascofol
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
AminoPlus
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
Przygotowanie cieczy roboczej
Wuxal może być mieszany z większością środków
ochrony roślin. Przy pierwszym stosowaniu
mieszanki zbiornikowej zaleca się wykonanie
próbnego mieszania w niewielkiej objętości wody.
(T)
(T)
(T)
(T)
T
T
T
(T)
(T)
T
(T)
T
(T)
T
(T)
T
T
(T)
T
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
T
T
T
T
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
Przy sporządzaniu cieczy roboczej należy:
1) napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy wodą,
2) włączyć mieszadło,
3) wlać do odmierzoną ilość nawozu Wuxal,
4) ewentualnie dodać środek ochrony roślin,
5) uzupełnić wodą do żądanej objętości.
N (T) N
T (T) N (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) T (T)
T
(T)
N
N (T) (T) N
N
T
AminoPlus
(T) T (T) (T)
Butoxone 500 SL (T) T
T
T
Ascofol
T (T)
T
T
Calcium
(T)
T
T
Mg
(T) (T)
N
T
T
Mn
(T) (T)
P45
(T)
Cu
Zn
Kombi
Mikro
Boron
Sulphur
Aminocal
Top K
Top P
(T)
Top N
(T)
...z wybranymi
środkami ochrony roślin
z oferty F&N Agro
Polska Sp. z.o.o
Top 36
AminoPlus
Ciecz należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Po wykonaniu zabiegu opryskiwacz
umyć wodą, chyba że zastosowany środek ochrony wymaga innego sposobu mycia.
Ascofol
Calcium
Mg
Mn
Cu
N
Zn
Boron
T
Kombi
Grano
N
Mikro
P45
K40
N
Sulphur
Top K
N
Aminocal
Top P
N
(T) mieszanie możliwe, lecz mieszania zbiornikowa powinna
być zastosowana natychmiast po sporządzeniu
Izoherb 500 SC (T) T
(T) (T) (T) T (T) (T)
T (T)
T (T) (T) (T)
(T) N (T) (T) (T) N
T
(T)
T
(T)
Mag 50 WP (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)
Mediator Max (T) (T) T
T
(T)
T
(T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)
Mystic 250 SC (T) (T)
T
(T)
T
(T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)
T
(T)
Nando 500 SC
N (T)
T
(T) (T) (T) N
T
(T)
(T)
(T)
N
N
N (T)
Snajper 600 Sc (T) (T)
Spodnam DC (T) (T) N
Stabilan 750 SL (T) (T)
Talstar 100 EC
T
T
(T) (T) (T)
(T) N (T) (T) (T) N
N (T) (T) N (T) (T) (T) (T) (T) N
(T) (T) (T) N (T) (T) (T) (T) (T) (T)
N
T
N
N (T)
(T) (T)
(T) N (T) (T) (T) N (T) (T) (T) (T) (T) (T) N (T) (T)
Titus 25 Wg + Trend 90 EC (T) (T) (T) (T)
Zeagran 340 SE (T) (T) (T) (T)
T
N (T) (T) (T) (T) (T) (T)
(T) N (T) N
N
N (T) N
Technika opryskiwania
Wuxal może być stosowany za pomocą wszystkich opryskiwaczy.
Zalecana objętość wody: 200-1000 l/ha.
Aby polepszyć skuteczność nawożenia dolistnego należy zabieg wykonać
wieczorem lub rano albo w czasie dni pochmurnych.
(T) (T)
(T) N
zalecenia stosowania
mieszanie nawozów Wuxal
Top 36
Top N
...z innymi
nawozami
seri
Top 36
T tak, mieszanie możliwe
N nie, mieszanie niemożliwe
11
MADE IN GERMANY
Nawozy Wuxal w uprawie jabłoni i gruszy
pękanie
pąków
pierwsze
liście
mysie
ucho
zielony
pąk
różowy
pąk
kwitnienie
opadanie płatków
czerwcowe
opadanie
zawiązków
OŚĆ
NOW
Wuxal P45 1,5 l/ha
wzrost owoców
po opadzie
czerwcowym
dojrzewanie
owoców
zbiory
po
zbiorach
Wuxal Top P 3 l/ha
zapylanie, podziały międzykomórkowe, dostarczenie mikroelementów
wybarwienie, jędrność owoców
jabłonie i grusze
OŚĆ
NOW
Wuxal K40 3-5 l/ha
dla polepszenia kwitnienia i zapylenia
jak również wzrostu odporności
roślin na choroby i przymrozki
Wuxal Boron 2-3 l/ha
12
uzupełnienie mikroelementów
(zawiera bor mający decydujący
wpływ na kwitnienie i zapylenie)
Wuxal Calcium 3-6 l/ha
przeciw gorzkiej plamistości, zaopatrzenie w wapń,
polepszenie jakości owoców,
w zależności od odmiany 5-7 zabiegów
Wuxal Boron
2-3 l/ha
Wuxal Mikro 1 l/ha
dla uzupełnienia niedoborów +
dodatek do fungicydów jak adiuwant
dla ograniczenia szkód
przymrozkowych,
dla przygotowania
rezerw azotu
i wzmocnienia pąków
ewentualnie
Wuxal Kombi 3-5 l/ha
przy spodziewanym
słabym kwitnieniu
Wuxal Aminocal 3-5 l/ha
poprawa odporności na choroby
fizjologiczne i przechowalnicze, wpływ
na jędrność oraz wybarwienie owoców
W całym sezonie zalecamy stosowanie Wuxal Ascofol 2-3 l/ha lub Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha w razie wystąpienia stresu,
dla zwiększenia odporności na choroby, i ze względu na decydujący wpływ na jakość i wielkość owoców
Wuxal P45 ma wyjątkowo silne właściwości buforujące – reguluje pH cieczy roboczej. Nawet przy niskim stężeniu 0,02%, początkowe zasadowe (9,0) lub kwaśne (4,0) pH jest
regulowane do optymalnego poziomu.
MADE IN GERMANY
Nawozy Wuxal w uprawie czereśni, wiśni i śliwy
nabrzmiewanie
pąków
pękanie
pąków
pierwsze
liście
biały
pąk
kwitnienie
opadanie
płatków
wzrost
zawiązków
wzrost
owoców
zbiory
po
zbiorach
Wuxal Kombi 3-5 l/ha
czereśnie, wiśnie, śliwy
jeżeli występuje potrzeba uzupełnienia niedoborów
Wuxal Calcium 3-5 l/ha
OŚĆ
NOW
Wuxal P45 1,5 l/ha
zaopatrzenie w wapń,
redukcja pękania owoców,
poprawa wielkości owoców
zapylenie, podziały komórkowe
Wuxal K40 3-5 l/ha
OŚĆ
NOW
dla polepszenia kwitnienia i zapylenia
jak również wzrostu odporności
roślin na choroby i przymrozki
14
Wuxal
Boron
2-3 l/ha
dla polepszenia
kwitnienia oraz
zapylenia,
uzupełnienie
niedoboru boru
Wuxal Mikro 1 l/ha
uzupełnienie niedoborów,
zapobiegawczo i interwencyjnie
Wuxal Mikro 1 l/ha
Wuxal Aminocal 3-5 l/ha
ograniczenie pękania owoców, poprawa
odporności na choroby fizjologiczne
W całym sezonie zalecamy stosowanie Wuxalu Ascofol 2-3 l/ha lub Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha w razie wystąpienia stresu,
dla zwiększenia odporności na choroby, i ze względu na decydujący wpływ na jakość i wielkość owoców
Wuxal Boron
2-3 l/ha
dla poprawy
zimotrwałości,
przygotowanie
rezerw azotu
MADE IN GERMANY
Nawozy Wuxal
w uprawie truskawki
początek
wegetacji
pełnia
przed
zawiązywanie
kwitnienie
owoców
ulistnienia kwitnieniem
OŚĆ
NOW
Wuxal P45
1,5 l/ha
dla uzupełnienia niedoborów
oraz optymalnego
zaopatrzenia w fosfor
Wuxal Kombi
3-5 l/ha
jeżeli jest potrzeba
uzupełnienia niedoboru
Nawozy Wuxal w uprawie
porzeczki
dojrzewanie
po zbiorach
do końca
wegetacji
pękanie
pąków
pierwsze
liście
OŚĆ
NOW
Wuxal
K40
3-5 l/ha
dla
polepszenia
kwitnienia
i zapylenia
jak również
wzrostu
odporności
na choroby
i przymrozki
Wuxal
Boron
2-3 l/ha
dla
uzupełnienia
niedoborów
składników
ukazanie się
pąków
kwiatowych
OŚĆ
NOW
Wuxal P45
1,5 l/ha
Wuxal
Calcium
3-5 l/ha
dla
poprawy
trwałości
i jędrności
owoców
Wuxal
Mikro
1 l/ha
Wuxal
Aminocal
3-5 l/ha
dla
poprawy
odporności
na choroby,
jędrność
dla
poprawy
trwałości
i jędrności
owoców
Wuxal Ascofol 2-3 l/ha
dla uzupełnienia
niedoborów oraz
optymalnego
zaopatrzenia w fosfor
lub Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha
dla regulacji kwitnienia i rozwoju zawiązków,
regeneracji uszkodzeń po przymrozkach
Wuxal
Kombi
3-5 l/ha
Wuxal
Boron
1-2 l/ha
dla
poprawy
zimotrwałości
dla
uzupełnienia
niedoboru
azotu
Wuxal
Mikro
1-2 l/ha
dla
uzupełnienia
niedoboru
mikroskładników
kwitnienie
wzrost
owoców
OŚĆ
NOW
Wuxal
Boron
2-3 l/ha
dla uzupełnienia
niedoborów
składników
po zbiorach
Wuxal
Calcium
3 l/ha
Wuxal
K40
3-5 l/ha
dla polepszenia
kwitnienia
i zapylenia
jak również
wzrostu
odporności
roślin na
choroby
i przymrozki
dojrzewanie
owoców
Wuxal
Kombi
3-5 l/ha
+
Wuxal
Mikro
1 l/ha
dla
uzupełnienia
niedoborów,
dla
poprawy
wzrostu
owoców
dla
dostarczenia
wapnia,
zwiększenia
trwałości oraz
jędrności
owoców,
następnie:
Wuxal
Aminocal
3-5 l/ha
+
Wuxal
Mikro
1 l/ha
dla
polepszenia
jakości
owoców,
dostarczenia
mikroelementów
Wuxal Ascofol 2-3 l/ha lub Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha
jako biostymulator mający decydujący wpływ na regenerację roślin
Wuxal
Boron
2-3 l/ha
dla zaopatrzenia
w niezbędne
mikroskładniki,
zabezpieczenia
przed przymrozkami
MADE IN GERMANY
Nawozy Wuxal w uprawie
borówki
w uprawie
wysokiej
truskawki
początek wegetacji,
pierwsze liście
OŚĆ
NOW
Wuxal P45
1,5 l/ha
dla uzupełnienia
niedoborów oraz
optymalnego
zaopatrzenia
w fosfor
Wuxal Kombi
3-5 l/ha
jeżeli występuje potrzeba
uzupełnienia niedoborów
azotu +
Wuxal Mikro
1-2 l/ha
dla uzupełnienia niedoboru
mikroskładników
po ukazaniu
się pąków
kwiatowych
po kwitnieniu
OŚĆ
NOW
Wuxal K40
3-5 l/ha
dla polepszenia
kwitnienia i zapylenia
jak również wzrostu
odporności roślin
na choroby
i przymrozki
Wuxal Boron
2 l/ha
poprawa kwitnienia,
zapylenia,
wpływ na zawiązanie
owoców
Wuxal Kombi
3-5 l/ha
+
Wuxal
Mikro
1 l/ha
uzupełnienie
niedoborów, wpływ
na wzrost owoców
wzrost
i dojrzewanie
owoców,
przed zbiorem
Nawozy Wuxal
w uprawie aronii
po zbiorach
OŚĆ
NOW
Wuxal
Calcium
3 l/ha
dostarczenie
wapnia, zwiększenie
trwałości oraz
jędrności
owoców, następnie
Wuxal
Aminocal
3-5 l/ha +
Wuxal Mikro
1 l/ha
początek wegetacji,
pierwsze liście
Wuxal P45
1,5 l/ha
Wuxal Boron
1-2 l/ha
dla zaopatrzenie
w niezbędne
mikroskładniki,
zabezpieczenie
przed przymrozkami
wpływ na
właściwości
jakościowe
owoców,
dostarczenie
mikroelementów
W warunkach stresowych (susza, przymrozki itp.) w ciągu całego okresu
wegetacyjnego zaleca się stosować Wuxal Ascofol 2-3 l/ha
lub Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha, jako biostymulator mający decydujący wpływ
na regeneracje roślin (zaznaczamy we wszystkich fazach)
dla uzupełnienia
niedoborów oraz
optymalnego
zaopatrzenia
w fosfor
Wuxal Kombi
3-5 l/ha
jeżeli występuje
potrzeba
uzupełnienia
niedoborów azotu
po ukazaniu
się pąków
kwiatowych
po kwitnieniu
OŚĆ
NOW
Wuxal K40
3-5 l/ha
dla polepszenia
kwitnienia i zapylenia
jak również wzrostu
odporności roślin
na choroby
i przymrozki
Wuxal Boron
2 l/ha
poprawa kwitnienia,
zapylenia,
wpływ na zawiązanie
owoców
Wuxal Kombi
3-5 l/ha
+
Wuxal
Mikro
1 l/ha
uzupełnienie
niedoborów, wpływ
na wzrost owoców
wzrost
i dojrzewanie
owoców,
przed zbiorem
po zbiorach
Wuxal
Calcium
3 l/ha
dostarczenie
wapnia, zwiększenie
trwałości oraz
jędrności
owoców, następnie
Wuxal
Aminocal
3-5 l/ha +
Wuxal Mikro
1 l/ha
Wuxal Boron
1-2 l/ha
dla zaopatrzenie
w niezbędne
mikroskładniki,
zabezpieczenie
przed przymrozkami
wpływ na
właściwości
jakościowe
owoców,
dostarczenie
mikroelementów
W warunkach stresowych (susza, przymrozki itp.) w ciągu całego okresu
wegetacyjnego zaleca się stosować Wuxal Ascofol 2-3 l/ha
lub Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha, jako biostymulator mający decydujący wpływ
na regeneracje roślin (zaznaczamy we wszystkich fazach)
MADE IN GERMANY
początek wegetacji,
pierwsze liście
OŚĆ
NOW
Wuxal P45
1,5 l/ha
dla uzupełnienia
niedoborów oraz
optymalnego
zaopatrzenia
w fosfor
Wuxal Kombi
3-5 l/ha
jeżeli występuje potrzeba
uzupełnienia niedoborów
azotu
Wuxal Mikro
1-2 l/ha
do uzupełnienia niedoboru
mikroelementów
ukazywanie
się pąków
kwiatowych
zawiązanie
owoców
Nawozy Wuxal
w uprawie winorośli
dojrzewanie
owoców
po zbiorach
OŚĆ
NOW
Wuxal Boron
2-3 l/ha
w celu poprawy
kwitnienia, zapylenia,
poprawy zawiązania
owoców
5-6 liści
kwitnienie
zawiązywanie
grona
OŚĆ
NOW
Wuxal K40
3-5 l/ha
dla polepszenia
kwitnienia i zapylenia
jak również wzrostu
odporności roślin
na choroby
i przymrozki
początek wegetacji,
pierwsze liście
Wuxal
Calcium
3-5 l/ha +
Wuxal Mikro
1 l/ha
dla poprawy
trwałości
i jędrności
owoców
W POŁĄCZENIU
Z FUNGICYDAMI
WZMACIA
ICH DZIAŁANIE
NA SZARĄ
PLEŚŃ,
jednocześnie
ma decydujący
wpływ na poprawę
jędrności owoców
OŚĆ
NOW
Wuxal P45
1,5 l/ha
Wuxal
Aminocal
3-5 l/ha
Wuxal Boron
2-3 l/ha
poprawa
zimotrwałości
dla uzupełnienia
niedoborów oraz
optymalnego
zaopatrzenia
w fosfor
Wuxal Kombi
3-5 l/ha
jeżeli występuje
potrzeba
uzupełnienia
niedoborów
azotu
Wuxal Mikro
1-2 l/ha
dla uzupełnienia
niedoboru
mikroelementów
W warunkach stresowych (susza, przymrozki itp.) w ciągu całego okresu
wegetacyjnego zaleca się stosować Wuxal Ascofol 2-3 l/ha
lub Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha, jako biostymulator mający decydujący wpływ
na regeneracje roślin (zaznaczamy we wszystkich fazach)
wypełnianie
grona oraz
dojrzewanie
jagód
po zbiorach
Nawozy Wuxal
w uprawie maliny
truskawki
Wuxal K40
3-5 l/ha
Wuxal
Boron
2 l/ha
w celu poprawy
kwitnienia,
zapylenia,
poprawy
zawiązania
owoców
dla poprawy zawartości
cukrów w gronach
Wuxal
Calcium
3-5 l/ha+
Wuxal
Mikro
1 l/ha
dla poprawy
trwałości i
jędrności owoców
Wuxal
Aminocal
3-5 l/ha +
Wuxal Mikro
1 l/ha
Wuxal
Boron
2-3 l/ha
poprawa
zimotrwałości
dla poprawy
jakości jagód,
Aminocal
w połączeniu
z fungicydami
wzmacnia ich
działanie w walce
z szarą pleśnią
W warunkach stresowych (susza, przymrozki itp.) w ciągu całego okresu
wegetacyjnego zaleca się stosować Wuxal Ascofol 2-3 l/ha
lub Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha, jako biostymulator mający decydujący wpływ
na regeneracje roślin (zaznaczamy we wszystkich fazach)
NAWÓZ DOLISTNY
Wuxal P45 zawiera (% wag.):
10% N
azot całkowity
150 g/l
31% P2O5
fosfor w postaci tlenku fosforu V
450 g/l
0,02% B
bor
0,29 g/l
0,05% Cu
miedź schelatowana EDTA
0,72 g/l
0,1% Fe
żelazo schelatowane EDTA
1,45 g/l
0,05% Mn
mangan schelatowany EDTA
0,72 g/l
0,001% Mo
molibden
0,014 g/l
cynk schelatowany EDTA
15,0 g/l
1,0% Zn
gęstość: 1,45 g/cm3, pH: ok. 6
Zakres stosowania, terminy i dawki
MADE IN GERMANY
P45
Wirtuoz nawożenia dolistnego...
Wysoko skoncentrowany nawóz w pełni przyswajalny
dla roślin, do stosowania we wszystkich uprawach
o zwiększonym zapotrzebowaniu na fosfor.
Uprawa
Dawka
Terminy stosowania
Kukurydza
2 l/ha
faza 6-8 i 10-12 liści
Pszenica
2 l/ha
faza krzewienia; faza 2. kolanka i faza
przed kwitnieniem
Rzepak
2 l/ha
faza 4-6 liści, faza wydłużania pędu
głównego i przed kwitnieniem
Ziemniaki
2 l/ha
faza wykształcania bulw i powtórnie po
14 dniach
Słonecznik
2 l/ha
faza 6-10 liści
Warzywa
2 l/ha
2-3 zabiegi w trakcie wegetacji
Zawiera fosfor we w pełni przyswajalnych formach.
Zawiera azot w umiarkowanej dawce dla lepszego pobierania fosforu.
Zawiera w pełni schelatowane mikroelementy w zrównoważonych
proporcjach.
Ma wyjątkowo silne właściwości buforujące – reguluje pH cieczy roboczej.
Nadaje się do mieszania z większością pestycydów.
Drzewa
owocowe
W mieszaninie
zbiornikowej
1,5 l/ha
3-4 zabiegi od fazy początku kwitnienia
do fazy wzrostu owoców (odstępy
między zabiegami min. 8-10 dni)
1,5 l/ha
4-5 zabiegów od początku lata (odstępy
między zabiegami min. 8-10 dni)
0,05-0,1%
(0,5-1 l
na 1000 l
wody)
łącznie z pestycydami
Wuxal® P45 może być mieszany z pestycydami.
Nie przekraczać zalecanych dawek. Nie stosować w fazie kwitnienia.
Zalecana ilość wody dla optymalnego zwilżenia liści i jednoczesnym
stosowaniu z pestycydami: 400 l/ha.
W przypadku mieszania z innymi środkami najpierw przeprowadzić
próbę w niewielkiej ilości.
Działanie
i zalety
Wuxal® P45 jest innowacyjnym zawiesinowym nawozem
dolistnym do stosowania
we wszystkich uprawach
rolniczych, sadowniczych
i warzywniczych cechujących się zwiększonym
zapotrzebowaniem na fosfor,
szczególnie w przypadkach,
gdy zapotrzebowanie to nie
może być pokryte poprzez
nawożenie doglebowe.
Niedostateczne dostarczenie
fosforu przez korzenie
wpływa negatywnie na plon
i jest coraz poważniejszym
problemem szczególnie
podczas sezonów
o niekorzystnym bilansie
wodnym. Pobieranie
fosforu z gleby może być
zahamowane zwłaszcza
podczas suchych: późnej
wiosny i początku lata.
Dodatek azotu i cynku
oraz innych w pełni
schelatowanych mikroskładników odżywczych
zapewnia zbilansowane
odżywianie roślin.
Wysoka zawartość
tlenku fosforu pozwala
na szybkie uzupełnienie
ostrych niedoborów
fosforu i zapobieganie tym
niedoborom w przyszłości.
Wuxal® P45 jest tym
samym idealnym nawozem
dolistnym dla skutecznego
uzupełnienia programu
nawożenia doglebowego.
Wuxal P45
NAWÓZ WE
Nawóz dolistny dla wszystkich upraw o zwiększonym
zapotrzebowaniu na fosfor.
23
NAWÓZ DOLISTNY
Wuxal K40 zawiera (% wag.):
3% N
azot całkowity
47 g/l
potas
400 g/l
2% MgO
magnez
31 g/l
10% SO3
trójtlenek siarki
157 g/l
0,02% B
bor
0,31 g/l
0,05% Cu
miedź schelatowana EDTA
0,78 g/l
0,1% Fe
żelazo schelatowane EDTA
1,57 g/l
0,05% Mn
mangan schelatowany EDTA
0,78 g/l
0,001% Mo
molibden
0,016 g/l
cynk schelatowany EDTA
0,78 g/l
25,5% K2O
0,5% Zn
gęstość: 1,57 g/cm3, pH: ok. 7,0
MADE IN GERMANY
K40
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Wirtuoz nawożenia dolistnego...
Dawka
Terminy stosowania
3-5 l/ha
Pierwszy: przed kwitnieniem (1-2 x)
3-5 l/ha
Drugi: w trakcie sezonu do 1 tygodnia
przed zbiorem (3-4 x)
Nie stosować u odmian podatnych na
gorzką plamistość.
3-4 razy z zabiegami fungicydowymi
Wysoko skoncentrowany nawóz w pełni przyswajalny
dla roślin, do stosowania w różnych uprawach dla
poprawy jakości plonu.
Jabłonie,
grusze
Zawiera bardzo wysoką dawkę potasu.
Poprawia odporność roślin na choroby i przymrozki.
Zawiera w pełni schelatowane mikroelementy w zrównoważonych
proporcjach.
Łatwy w użyciu – postać płynna.
Optymalnie zwilża opryskane powierzchnie i jest odporny na
zmywanie przez deszcz.
Nadaje się do mieszania z większością pestycydów.
Truskawki
3-5 l/ha
Winorośl
5 l/ha
3 razy między fazą zawiązywania owoców
a początkiem dojrzewania dla poprawiania
dla poprawy zawartości cukru w gronach
Warzywa
5 l/ha
3-4 razy podczas sezonu wegetacyjnego
Burak
cukrowy
3-5 l/ha
3 razy między fazą 4 liści a zakryciem
międzyrzędzi
Ziemniaki
3-5 l/ha
3 razy podczas sezonu wegetacyjnego
do fazy wykształcania się bulw
Działanie
i zalety
Wuxal® K40 jest wysoko
skoncentrowanym
potasowym nawozem
dolistnym do stosowania
w różnych uprawach
w celu poprawy parametrów jakościowych
owoców, warzyw i jagód,
takich jak wielkość,
zawartość cukru, smak
czy wybarwienie.
Niedostateczne
dostarczenie potasu
do owoców często
występuje na lekkich
i ciężkich glebach
o niskiej zawartości
potasu w formach słabo
przyswajalnych, jak
również podczas suszy.
Ze względu na zawartość
mikroskładników
odżywczych Wuxal K40
zapobiega ich niedoborom
i eliminuje ich skutki.
Wuxal K40
NAWÓZ WE
Nawóz dolistny do stosowania w różnych uprawach dla
poprawy jakości plonu.
25
Dzięki starannie
dobranym
proporcjom
składników
odżywczych
Wuxal K40
poprawia
odporność
roślin
na choroby
i przymrozki.
MADE IN GERMANY
NAWOZ Y DOLISTNE
Nawozy specjalistyczne...
AMINOCAL
ASCOFOL
AMINOPLUS
Nawóz wapniowy, do późnego zapobiegania gorzkiej plamistości podskórnej, poprawienia
wybarwienia i właściwości przechowalniczych owoców. Nie zawiera azotu mineralnego, dzięki czemu
nie stymuluje wzrostu wegetatywnego w końcowej fazie rozwoju i korzystnie wpływa na wybarwienie
się owoców. Zawiera mangan i cynk, naturalne dodatki polipeptydowe i dodatki aminokwasów.
• bogaty w mikroelementy i naturalne hormony wzrostu
• stymuluje rozwój korzeni i przyspiesza gromadzenie materiałów zapasowych
• podnosi odporność roślin na czynniki stresowe, przyspiesza regenerację uszkodzeń
• w pełni bezpieczny dla roślin • wpływa korzystnie na przebieg kwitnienia i zapylania
• pozytywnie reguluje rozwój zawiązków • poprawia jakość plonu
• stymuluje wzrost i rozwój korzeni
• zwiększa odporność na stres oraz wspomaga procesy regeneracyjne rośliny
• zalecany zwłaszcza w uprawach, które ucierpiały przez przymrozki, gradobicie, suszę
• pomaga w ukształtowaniu i wzroście łagiewki pyłkowej
Nawozy płynne...
TOP 36
Azotowy nawóz z wysoką zawartością miedzi i manganu, do stosowania we wszystkich uprawach
intensywnych. Zawiera trzy formy azotu (amonową, azotanową i mocznikową), który jest szybko
wchłaniany przez rośliny i powoduje intensywny wzrost masy zielonej roślin.
TOP N
Uniwersalny nawóz NPK z wysoką zawartością makroelementów oraz wszystkich
mikroelementów niezbędnych do odżywiania i dokarmiania roślin, przeznaczony do
upraw polowych, sadowniczych i warzywniczych.
TOP P
Nawóz z wysoką zawartością makroelementów, szczególnie fosforu oraz wszystkich mikroelementów niezbędnych do odżywiania i dokarmiania roślin. Doskonale nadaje się do
pobudzania wzrostu i rozwoju wszystkich roślin odznaczających się zwiększonym
zapotrzebowaniem na fosfor, szczególnie w przypadkach, gdy zapotrzebowanie to
nie może być pokryte poprzez nawożenie doglebowe.
TOP K
Nawóz z wysoką zawartością makroelementów, szczególnie potasu oraz wszystkich mikroelementów niezbędnych do odżywiania i dokarmiania roślin. Doskonale nadaje się do
pobudzania wzrostu i rozwoju wszystkich roślin odznaczających się zwiększonym
zapotrzebowaniem na potas oraz rosnących na glebach o niedostatecznej zawartości potasu.
Nawozy zawiesinowe...
CALCIUM
KOMBI
• duża koncentracja wapnia
• wysoka efektywność
• doskonała rozpuszczalność
• w pełni bezpieczny dla roślin
• doskonale przylega do powierzchni liści i owoców
• duża odporność na zmywanie przez opady atmosferyczne
• optymalna wartość pH
Zaopatruje rośliny w składniki pokarmowe w kryzysowych sytuacjach.
Przyspiesza absorbcję brakujących składników.
BORON
Redukuje fizjologiczne stresy, zwłaszcza z powodu suszy lub przymrozków.
Poprawia kwitnienie oraz proces zawiązywania owoców.
MIKRO
Zawiera wysoko przyswajalne mikroelementy.
Gwarantuje odpowiednie odżywienie roślin w czasie intensywnego wzrostu.
Uzupełniające nawozy pojedyncze...
Cynk
Miedź
Mangan
Magnez
Szybko absorbowane prze rośliny, dają widoczne efekty
po zastosowaniu.
Polecane w uprawach wrażliwych na niedobory składników odżywczych
oraz stresy.
Są odporne na zmywanie i bezpieczne dla roślin.
MADE IN GERMANY
Produkcja profesjonalnych nawozów Wuxal...
produkcja nawozów Wuxal
Niemcy, Düsseldorf, Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG
28
Przedstawiciele Regionalni Nufarm
GDYNIA
SOPOT
SŁUPSK
KOSZALIN
GDAŃSK
Jarosław Szot
Szot
Jarosław
Przedstawiciel Regionalny
Regionalny
Przedstawiciel
tel. 603
603 301
301 180
180
tel.
[email protected]
[email protected]
ELBLĄG
SUWAŁKI
(lub [email protected])
OLSZTYN
SZCZECIN
Tomasz Kołakowski
Tomasz
Kołakowski
Przedstawiciel
Regionalny
Przedstawiciel
Regionalny
tel. 667 009 136
tel.
667 009 136
[email protected]
(lub [email protected])
[email protected]
BYDGOSZCZ
Krzysztof Widerski
Widerski
Krzysztof
Przedstawiciel Regionalny
Regionalny
Przedstawiciel
tel. 601
601 374
374 507
507
tel.
[email protected]
[email protected]
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ŁOMŻA
BYDGOSZCZ
TORUŃ
(lub [email protected])
WŁOCŁAWEK
Roman Klak
Przedstawiciel
Roman
Klak Regionalny
ZIELONA GÓRA
PŁOCK
PŁOCK
POZNAŃ
tel. 609 294 939
Przedstawiciel
Regionalny
[email protected]
tel.
609 294 939
(lub [email protected])
[email protected]
SIEDLCE
KONIN
WARSZAWA
LESZNO
ŁÓDŹ
KALISZ
Przedstawiciel Regionalny
607 374
444 507
458
tel. 601
667 577
009 550
134
tel. 605
RADOM
Joanna Farima
Przedstawiciel Regionalny
tel. 607 444 458
[email protected]
(lub [email protected])
LUBLIN
LEGNICA
JELENIA GÓRA
BIAŁYSTOK
OSTROŁĘKA
CHEŁM
WROCŁAW
ZAMOŚĆ
Marek Skorupa
Marek Skorupa
Przedstawiciel
Regionalny
CZĘSTOCHOWA
OPOLE
Przedstawiciel
tel.
667 009 135Regionalny
tel. 667 009 135
[email protected]
OPOLE
[email protected]
(lub
[email protected])
KATOWICE
tel.Przedstawiciel
667 009 134 Regionalny
tel. 667 009 134
[email protected]
([email protected]
[email protected])
KRAKÓW
BIELSKO BIAŁA
Dział Nawozów Dolistnych
Sławomir Doniec
tel. 603 347 666
[email protected]
Dział Doświadczeń
Grzegorz Wieszołek
tel. 609 295 949
[email protected]
TARNÓW
NOWY SĄCZ
Dział Nasion i Zapraw
Tomasz Przybylski
tel. 603 603 960
[email protected]
Nufarm Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.nufarm.pl
KIELCE
Przemysław Syga
Przemysław
Syga
Przedstawiciel
Regionalny
SANDOMIERZ
RZESZÓW
PRZEMYŚL
KROSNO
Dział Sprzedaży
Ida Zientek
tel. 22 654 07 72
fax 22 654 07 82
tel. 603 881 076
[email protected]
Download