mandaryna izera

advertisement
Pszenica jara - MANDARYNA / IZERA
MANDARYNA
Średni plon ziarna [dt/ha] odmiany Mandaryna w
badaniach PDOiR (COBORU) w 2014, 2015 i 2016 roku
dt/ha
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
90
84,8
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
85,6
78,0
80
74,5 74,5
pszenica jakościowa (A)
odmiana wczesna o średniej wysokości oraz dobrej odporności na
wyleganie
charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego
kraju
bardzo dobra wartość technologiczna ziarna
ziarno o wysokiej gęstości, małym udziale pośladu i średniej MTZ
toleruje wadliwy płodozmian
bardzo wysoka zdrowotność oraz odporność na choroby, a w
szczególności na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy
źdźbła i rdzę brunatną
zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi
400-450 kiełkujących ziaren/m tj.170-190 kg/ha
74,9 74,8 74,1
70,6
70
67,1
66,8 66,8
60
50
2014
2015
2016
poziom a
2014
Wzorzec
WYMAGANIA GLEBOWE:
2015
poziom a
2016
Mandaryna
a₁ - przeciętny poziom agrotechniki;
a₂ - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty
wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).
odmiana przystosowana do uprawy na terenie całego kraju
IZERA
Średni plon ziarna [dt/ha] odmiany Izera w badaniach
PDOiR (COBORU) w 2014, 2015 i 2016 roku
HODOWCA: MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
odmiana jakościowa z grupy A zarejestrowana w 2012 roku
wysoki potencjał plonowania
wczesny termin kłoszenia i dojrzewania
duża stabilność cech technologicznych przy zróżnicowanych
warunkach pogodowych w poszczególnych latach
średniej wysokości rośliny, odporne na wyleganie
ziarno o dobrym wyrównaniu
wysoka zawartość białka i glutenu oraz średnia masa tysiąca
nasion
gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej
duży wskaźnik sedymentacji
wydajność mąki duża
bardzo dobra odporność na podstawowe choroby liści, szczególnie na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew, a także fuzariozę kłosów
dobra odporność na choroby podstawy źdźbła
WYMAGANIA GLEBOWE:
średnie wymagania glebowe
dt/ha
100
94,0
89,0
90
74,5
84,8
80
83,1
78,0
67,1
74,5
73,3 74,8
70,6
70
71,1
66,8
62,1
60
2014
2015
poziom a
2016
Wzorzec
2014
2015
poziom a
2016
Izera
a₁ - przeciętny poziom agrotechniki;
a₂ - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty
wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).
24
Download