stadia rozwoju praw człowieka

advertisement
Powszechny system ochrony
praw człowieka
Mgr Przemysław Mazurek
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Rok akademicki 2016/2017
Slajdy podlegają ochronie prawnej
Powszechny system ochrony praw człowieka
Stadia rozwoju praw człowieka
• Prawa człowieka są od zawsze
• Wyróżniamy 6 stadia rozwoju:
1. idealizacja,
2. konceptualizacja,
3. normatywizacja,
4. konstytucjoalizacja,
5. internacjonalizacja,
6. realizacja.
Stadia rozwoju praw człowieka –
Idealizacja
• jest to stadium pierwotne,
• czas niewolnictwa, poddaństwa
• czas kiedy ówczesne autorytety piszą:
• co się należy,
• co wolno,
• czego nie wolno człowiekowi.
• Rozwija się i dojrzewa idea praw człowieka.
• Obecnie idea praw człowieka nadal ma swoją dynamikę, rozwija się
ma przed sobą nowe zadania
Stadia rozwoju praw człowieka
Konceptualizacja
• Oznacza wypracowanie:
• logicznej
• racjonalnej
koncepcji praw człowieka.
Początek powszechnie uznawany:
Epoka Oświecenia
Wcześniejsze koncepcje odwołujące się do tego stadium:
Paweł Włodkowica
Dynamika idei zakłada i wymaga dynamiki koncepcji
Stadia rozwoju praw człowieka
Normatywizacja
• Inaczej pozytywizacja
• Zakłada:
• przeniesienie na grunt prawa owych wcześniejszych zracjonalizowanych praw
człowieka;
• nadanie im norm prawnych;
• zagwarantowanie prawnej ochrony.
• Dynamika tego stadium jest dwuwarstwowa:
• Dynamiczna interpretacja praw już objętych ochroną
• Kształtowanie nowych standardów ochronnych
Stadia rozwoju praw człowieka
Konstytucjonalizacja
• Założenia:
• Uznanie że prawne gwarancje praw człowieka zasługują na ich
umiejscowienie w ustawie zasadniczej;
• podstawowe myślenie i element o urządzeniu państwa i
zorganizowania społeczeństwa.
• Początek:
• II poł. XVIII wieku
Stadia rozwoju praw człowieka
Internacjonalizacja
• Inaczej umiędzynarodowienie
Pozostawienie ochrony praw człowieka tylko na poziomie państwa
oznaczać może ich „rozbrojenie” w obliczu antyludzkiej wszechmocy
państwa.
Umiędzynarodowienie pozwala na:
- kształtowanie praw
- kodyfikację prawa
- rozwoju systemu ochrony.
Stadia rozwoju praw człowieka
Realizacja
• Jest to urzeczywistnienie praw człowieka
• Prawa człowieka:
nie są
- teoretyczne,
- iluzoryczne
lecz
- praktyczne
- skuteczne
Stadia rozwoju praw człowieka
Podsumowanie
• Prawa człowieka są zjawiskiem złożonym normatywnie.
• Są związane z koncepcją „living instrumenet”(dynamiczna
interpretacja).
• Posiadają swą własną teleologię:
- stanowią konieczne instrumentarium dla samospełnienia się
człowieka,
- dla pełnego i swobodnego rozwoju osobowości
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards