Mój guz jest zły 1 Dzieci, u których wystąpi złośliwy guz

advertisement
Mój guz jest zły
1
Dzieci, u których wystąpi złośliwy guz potrzebują siły i odwagi.
Operacja, chemioterapia i radioterapia są pomocami.
2
Ta książka należy do:
... tez dla Lary
3
To jest guz.
On jest w moim ciele.
4
Mój guz jest zły.
Dlatego trzeba z nim walczyd.
5
Guzy nie przestają się rozwijad w organizmie. Rozmnażają się ciągle i sieją
zniszczenia.
6
Guzy mogą wystąpid na całym ciele. Niektóre sie rozmnażają.
7
Guzy mogą wyglądad rożnie. Niektóre guzy są grube, kulkowe, inne są cienkie I
mocno rozgałęzione.
8
Mam trzech pomocników, którzy pomagają mi w zwalczaniu nowotworów.
Pierwszy ratownik to operacja.
9
Operacja próbuje usunięcie guza z organizmu.
10
Drugi pomocnik to chemioterapia.
11
Chemioterapia rozkłada i niszczy guz lekami.
12
Trzeci pomocnik to napromieniowanie.
13
Promieniowanie niszczy guz promieniami radioaktywnymi.
14
Jeśli wszyscy pomagają, to guz może zostad pokonany.
Tekst: Claus Maywald
Download