Załącznik nr 2 - Miasteczko Krajeńskie

advertisement
Załącznik nr 4
do Polityki Bezpieczeństwa
Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie
Ewidencja osób przetwarzających dane osobowe w systemach informatycznych
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
Nazwisko i Imię
użytkownika
Nazwa
identyfikatora
2
3
4
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Data
Data
Rodzaj
zarejestrow
wyrejestrowa
uprawnień(2)
ania
nia
5
Banasik Anna
M
Baron Teresa
M
Brzóska Paulina
M
Czerepak Stanisław
M
Dziuba Justyna
M
Góra Mirosława
M
Gruszka Małgorzata
M
Jagodziński Karol
M
Jaster Lidia
M
Jendrzejek Eugenia
M
Krawiec Wanda
M
6
7
Lokalizacja
Uwagi
8
9
Miasteczko Krajeńskie, ul Dąbrowskiego 16
L.p.
Nazwa bazy
danych/Rejestr(1)
30
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
Elektroniczny Obieg
Dokumentów Proton
KASA
KASA
KASA
POGRUN
POGRUN
WIP
WIP
KADRY
KADRY
PŁACE
ELUD
ELUD
FKJ
FKJ
FKJ
FKZ
FKZ
Maćkowiak Anna
M
Martenka Regina
M
Ochyra Ewa
M
Skibińska Dorota
M
Skibiński Józef
M
Maćkowiak Anna
Skibińska Dorota
Jendrzejek Eugenia
Jendrzejek Eugenia
Gruszka Małgorzata
Jendrzejek Eugenia
Krawiec Wanda
Gruszka Małgorzata
Jaster Lidia
Gruszka Małgorzata
Dziuba Justyna
Gruszka Małgorzata
Martenka Regina
Skibińska Dorota
Maćkowiak Anna
Skibińska Dorota
Martenka Regina
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
31
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
FKZ
FKW
FKW
Program ZUS
PROKOM Software
S.A. Płatnik
Program ZUS
PROKOM Software
S.A. Płatnik
Program ZUS
PROKOM Software
S.A. Płatnik
Program do
sporządzania
przelewów
elektronicznych
Home Banking
Program do
sporządzania
przelewów
elektronicznych
Home Banking
WODA
WODA
GOMIG
ARCUS
ARCUS
(1)Nazwa
Maćkowiak Anna
Skibińska Dorota
Martenka Regina
Z
Z
Z
Jaster Lidia
Z
Gruszka Małgorzata
Z
Skibińska Dorota
Z
Jendrzejek Eugenia
Z
Martenka Regina
Z
Skibiński Józef
Krawiec Wanda
Brzóska Paulina
Czerpak Stanisław
Dziuba Justyna
Z
Z
Z
Z
Z
bazy danych z załącznika nr 3
32
(2)Skróty
stosowane do określenia uprawnień
Z – pełne prawa do zarządzania bazą danych
W – pełne prawa do edycji danych (w tym drukowania, archiwizowania, usuwania)
N – prawo do zakładania nowych kont
M – prawo do dodawania i modyfikacji danych
P – prawo do przeglądania danych na ekranie
D – prawo do drukowania danych
A – prawo do wykonywania kopii archiwalnych
Uwaga:
w przypadku praw ograniczonych do określonej części bazy danych, należy to ograniczenie podać w polu „Uwagi”
Dane aktualne na dzień: 15.10.2008r.
Sporządził: (-) Justyna Dziuba i (-) Piotr Martenka
WÓJT
(-) mgr Karol Jagodziński
33
Download