Nazwa zadania Zleceniobiorca termin realizacji przyznana dotacja

advertisement
Nazwa zadania
termin
przyznana
koszt
wkład
rozliczona
realizacji
dotacja
zadania*
własny
dotacja
Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych – pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd – 8000 zł
Fundusz Stypendialny
Fundacja
08.01.2014
8000,00
13940,00
Fin. 42,61
8000,00
W edycji 2013/2014 stypendium
„Równe Szanse”
Rozwoju Regionu
–
otrzymało 6 osób.
Łukta
31.12.2014
W edycji 2014/2015 stypendium
otrzymało również 6 osób.
Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych – 30000,00 zł
Łączymy pokolenia
Stowarzyszenie
01.07.2014
3450,00
4247,06
797,06
3450,00
Zajęcia z legorobotyki – praktyczne
Przyjaciół Biesala
–
Fin. 2,06
budowanie robotów z klocków LEGO,
30.11.2014
os. 795,00
dowolne budowanie z w/w klocków –
17 osób.
Wieczornica – wystawa słynnych
postaci I Wojny Światowej,
opowiadanie p. Lipowskiej wspomnień
z okresu II Wojny Światowej, śpiewanie
pieśni patriotycznych przy współudziale
zespołu „Pokolenia”.
Otwarci na świat
Stowarzyszenie
19.05.2014
5260,00
7993,40
2733,40
5260,00
Poszczególne działania:
Garian
–
Fin. 753,40
warsztaty plastyczne – w warsztatach,
31.12.2014
os. 1980,00
oprócz dzieci i młodzieży, brali udział
również dorośli.
Warsztaty aktywności fizycznej – zajęcia
nordic walkling pod okiem
licencjonowanego instruktora.
Edukacyjny festyn rodzinny „Dzień
Dziecka” - odbył się pokaz
multimedialny, spacer z konkursami po
Arboretum oraz konkurencje i zabawy o
tematyce przyrodniczej.
Na rzecz dobra
Stowarzyszenie
19.05.2014
3700,00
7559,66
3859,66
3700,00
Dzień dziecka – odbyły się zawody z
wspólnego
„Piękny Most” w
–
Fin.109,66
nagrodami, pokazy sprawności
Sząbruku
31.12.2014
os. 3750,00
strażaków oraz zajęcia tematyczne
Zleceniobiorca
Warsztaty
Umiejętności
Wychowawczych
„Oczyma
Dziecka”
Fundacja Pomocy
Dzieciom
19.05.2014
–
31.12.2014
Cykl zajęć
świetlicowych
Towarzystwo
Unieszewian
Bardzo
Aktywnych
01.07.2014
–
31.12.2014
2600,00
5500,00
4720,45
2120,45
Fin. 790,45
os. 1330,00
2600,00
7493,39
1993,39
Fin. 593,39
os. 1400,00
5500,00
prowadzone przez strażaków OSP
Sząbruk.
Zabawa Mikołajkowa – podczas tego
spotkania śpiewano kolędy, a także
zorganizowano zabawę taneczną. Dzieci
otrzymały paczki przez św. Mikołaja. Po
zabawie odbyły się warsztaty – robienie
stroików.
W ramach zadania zorganizowano
warsztaty umiejętności
wychowawczych, podczas których
uczestnicy uczyli się m.in. nawiązywania
współpracy w rodzinie, rozpoznawania,
akceptowania i poszanowania uczuć i
emocji, modyfikowania zachowań
niepożądanych. Na zakończenie
projektu odbyła się ewaluacja
przeprowadzona w formie ankiet
anonimowych. W warsztatach brało
udział 13 osób.
Klub Maluszka – zajęcia w świetlicy
wiejskiej SM Ceramik w Unieszewie dla
najmłodszych dzieci (do 4 lat) – średnio
9 osób.
Półkolonie „LEGOROBOTYKA”
praktyczne warsztaty budowy robotów
– zajęcia w świetlicy wiejskiej w
Unieszewie, dzieci i młodzież do lat 16 –
17 osób.
Zajęcia filmowe – przgotowanie filmu
pt. „Gangsterzy w Unieszewie”, pod
okiem dwóch pedagogów z
doświadczeniem filmowym – 8 osób
Warsztaty teatralne
dla dzieci
„Oczyma
Dziecka”
Fundacja Pomocy
Dzieciom
30.05.2014
–
31.12.2014
9244,66
3744,66
Fin. 2394,66
os.1350,00
5500,00
5000,00
1010
Fin. 485,00
os. 525,00
3990,00
5500,00
Edukacja taneczna
Fundacja
„Kocham
tańczyć”
01.09.2014
–
19.12.2014
3990,00
Biotechnologia i biologia molekularna w
domu i na podwórku – celem zajęć było
przybliżenie dzieciom trudnych pojęć z
biologii molekularnej, a poprowadził je
wykładowca UWM Jan Jastrzębski – 13
osób.
W ramach zadania przeprowadzono
następujące zajęcia:
Warsztaty teatralne, wraz z próbami
spektakli, zajęcia z wiedzy o teatrze,
spektakle i etiudy teatralne,
przedstawiane w WDK w Biesalu oraz w
Sząbruku, wyjazd do Olsztyńskiego
Teatru Lalek na spektakl pt. „Opowieść
wigilijna”, na zakończenie warsztatów
odbyło się spotkanie z rodzicami w celu
zebrania uwag dotyczących kontynuacji
zajęć. W ciągu zajęć teatralnych
uczestniczyło 29 dzieci.
W ramach zadania utworzono 3 grupy
wiekowe – dzieci w wieku
przedszkolnym, młodzież oraz dorośli.
Zajęcia były prowadzone z grupami w
odrębnych godzinach. W czasie
warsztatów odbywały się następujące
zagadnienia: rozgrzewka, powtórzenie
wiadomości z poprzednich zajęć,
wprowadzenie nowego elementu
tanecznego, zastosowanie nowego
elementu w choreografii. W zajęciach
uczestniczyło łącznie 50 osób – 10 osób
dorosłych, 10 osób młodzieży oraz 30
dzieci.
Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów – 25 000 zł
Unieszewskie
Towarzystwo
06.05.2014
8935,38
spotkania z kulturą,
Unieszewian
–
sztuką i tradycją
Bardzo
31.12.2014
Aktywnych
4933,57
Fin. 333,57
os. 4600,00
4000,00
2328,98
Fin. 498,98
os. 1830,00
4000,00
4000,00
Dzień Biesala i
obchody 530 lecia wsi
Stowarzyszenie
Przyjaciół Biesala
14.05.2014
–
30.11.2014
6328,98
4000,00
Warsztaty rękodzielnicze –maj-grudzień
2014 r., uczestniczyło w nich 18 pań.
Wystawa w Cafe Artystyczna – od
sierpnia do października 2014 roku w
unieszewskim klubie Pod Lipą, o
tematyce obrazów wykonanych
techniką linorytu oraz innych, wystawę
obejrzało około 150 osób.
Festyn Urodziny Unieszewa – odbył się
01.08.2014, został połączony z
obchodami 70. rocznicy Powstania
Warszawskiego, w zabawie brało udział
około 500 osób.
Teatr przy Stloiku – 25.10.2014 został
zaprezentowany spektakl pt. „Mąż
mojej żony” - około 50 widzów .
28.06.2014 odbyła się zabawa taneczna
za Wiejskim Domem Kultury w Biesalu
od godziny 20.00 do 2.00. W ramach
całego projektu została zakupiona
tablica pamiątkowa, która została
umieszczona na budynku WDK w
Biesalu, wraz z montażem parapetu
wykonanego z tego samego kamienia
co tablica. Zakupiono puchary, medale
oraz dyplomy dla uczestników gier i
wyścigów rodzinnych. Podczas
odsłonięcia tablicy pamiątkowej została
przedstawiona historia Biesala. W
dniach 20 – 27.06.2014 trwały
przygotowania terenu do zabawy
tanecznej za WDK w Biesalu.
Dzień Dziecka u Matki
Bożej Gietrzwałdzkiej
Gronity 2014 –
wioska aktywna
Fundacja
Przyjaciół
Sanktuarium
Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej
19.05.2014
–
13.06.2014
Stowarzyszenie
Garian
02.06.2014
31.12.2014
10931,08
6931,08
Fin. 6031,08
os. 900,00
4000,00
10091,17
6091,17
Fin. 2371,17
os. 3720,00
4000,00
6240,02
2240,02
Fin. 0,02
os. 2240
4000,00
3200,18
1700,18
Fin. 100,18
os. 1600,00
1500,00
4000,000
4000,00
Razem w działaniu
Stowarzyszenie
Miłośników
Łupstycha
„Abistiks”
15.05.2014
–
31.12.2014
4000,00
Śladami kobiet
Stowarzyszenie
„Piękny Most” w
Sząbruku
14.05.2014
–
31.12.2015
1500,00
Zorganizowano akcję informacyjną –
plakaty, ulotki, informacje w lokalnej
prasie i na portalach społ.
1 czerwca na gietrzwałdzkich błoniach
odbyła się impreza, w której
uczestniczyły całe rodziny z różnych
gminnych miejscowości. Oszacowano
liczbę uczestników na ok. 3000 osób.
Poszczególne imprezy organizowało od
10 do 30 osób – mieszkańców sołectwa
Gronity. We wszystkich imprezach tj.
Jubileuszu Stowarzyszenia „Garian”,
Święcie Gronit organizowanym w stylu
country, Jesiennych spotkaniach,
Grudniowym spotkaniu oraz
spotkaniach Kawiarenki „M-5” wzięło
udział około 1600 osób.
Spacery z kijkami pod okiem
instruktora – 15 osób w trakcie 8 zajęć.
Wyjście do filharmonii w Olsztynie – 34
osoby wysłuchały koncertu.
Dzień Łupstycha – piknik rodzinny – 80
osób uczestniczyło w festynie.
Warsztaty naukowe dla najmłodszych –
23 dzieci wzięło udział w naukowych
zajęciach interaktywnych.
Teatr przy Stoliku – 40 osób obejrzało
spektakl teatralnych.
Spotkanie z seniorami – 15 osób wzięło
udział w świątecznym spotkaniu.
Wystawa „Śladami kobiet – Oczami
kobiet” wraz z imprezą, która odbyła się
w Wiejskim Domu Kultury w Sząbruku –
występy zespołów muzycznych i
tanecznych, prezentacja rękodzieła,
poczęstunek dla gości. W całej imprezie
wzięło udział około 200 osób.
Imprezy
Stowarzyszenie
06.05.2014
4964,26
1464,26
3500,00
Budzenie Naterek – spotkania, zawody
środowiskowe w
Kulturalno–
Fin. 764,26
sportowe samodzielne i zorganizowane,
Naterkach
Sportowe
30.12.2014
os. 700,00
poczęstunek, konkursy z nagrodami,
„Diament”
zabawa taneczna.
Dzień dziecka – wyjazd do parku
rozrywki, po przyjeździe odbyło się
3500,00
spotkanie w szerokim gronie na placu.
Kartoflanka Polska – konkurs na
potrawę z ziemniaka, konkursy z
nagrodami, zabawa taneczna.
Szacunkowo w w/w imprezach brało
udział około 300 – 400 osób.
Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez organizację imprezy Mecz „Polska-Niemcy” w Naterkach – 4 000 zł
XXIV Mecz „Polska –
Stowarzyszenie
10.07.2014
5529,51
1529,51
4000,00
Mecz Polska – Niemcy na stadionie
Niemcy” w Naterkach
Kulturalno–
fin. 729,51
leśnym w Naterkach – impreza
Sportowe
30.09.2014
4000,00
os. 800,00
kulturalno-sportowa, element Spotkań
„Diament”
Warmińskich. Zorganizowano pobyt
dla grupy 32 osób przybyłych z Niemiec.
Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd – 2 000 zł
Ptasie pogotowie
Fundacja
26.05.2014
2000,00
11200,00
4800,00
2000,00
W Ośrodku Rehabilitacji Ptaków
Albatros
–
Fin. 800,00
Dzikich w Bukwałdzie przyjęto 7
31.12.2014
os. 4000,00
pacjentów z terenu Gminy Gietrzwałd, z
których 4 wróciło do natury po
skutecznym leczeniu, 2 poddano
eutanazji . Prowadzono działania
informacyjne, edukacyjne i promocyjne.
Zrealizowano 10 – minutowy film o
działalności ORPD w Bukwałdzie.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd –
30 000 zł
Z Gietrzwałdu do
Gminny Klub
01.08.2014 30.000,00
33588,06
3588,06
30.000,00 Drużyna seniorska po rundzie jesiennej
Kadry 2014
Sportowy
–
Fin. 1088,06
zajmuje 2. miejsce w rozgrywkach Klasy
Gietrzwałd 31.12.2014
os. 2500,00
A. Klub prowadził treningi na Orliku w
Unieszewo
Sząbruku a także na boisku w
Unieszewie i sali gimnastycznej w
Gietrzwałdzie. Treningi odbywały się
dla różnych grup wiekowych:
chłopców/mężczyzn, oraz dla drużyny
dziewczęcej. W sierpniu 2014 zostało
zorganizowane spotkanie z rodzicami
grup młodzieżowych. Klub dba także o
porządek i czystość na i wokół
stadionów w Unieszewie i
Gietrzwałdzie. Zajmuje się również
organizowaniem imprez sportowych, w
tym także meczy ligowych Klasy A. Klub
zorganizował 30 różnych imprez
sportowych. W zajęciach sportowych
wzięło udział 80 osób w tym 50 w
grupach młodzieżowych.
Krajoznawstwo i turystyka – 1 500 zł
Kajakiem po Warmii i
Towarzystwo
06.05.2014
1 500,00
2191,40
691,40
1500,00
Odbyły się dwa spływy:
Mazurach
Unieszewian
–
Fin. 228,00
- 05.07.2014 rzeką Kośną na trasie
Bardzo
30.09.2014
os. 463,40
Kośno w Łajsie – Pajtuński Młyn –
Aktywnych
Patrycki Młyn.
- 15-16.08.2014 na rzece Łyna na trasie
Ruś – Bartąg – Brzeziny – Pozorty –
Olsztyn – Park Centralny – Brąswałd –
Cerkiewnik – Knopin. W spływach
łącznie wzięło udział 57 osób.
RAZEM
100 500,00 163 398,66
52 699,46
100 500,00
Download