Karta zgłoszenia UCZNIA/ÓW DO STYPENDIUM ZA ROK 2013

advertisement
Patronat tytularny: Burmistrz Zbąszynka i Byli Mieszkańcy Zbąszynka z Niemiec
Opiekun z ramienia fundacji; Małgorzata Czaczyk
lp.
nazwisko imię
rok rodzenia
dziedzina
Kryterium: zdolny/a, pracowity/a, szczególnie z rodziny ubogiej
Miejscowość ……………………..……
Data……………………………….……
Podpis ………………………………….
opis
Fundacja
Karta zgłoszenia UCZNIA/ÓW DO STYPENDIUM ZA ROK 2013 Fundacji „Spieszmy się”
Spieszmy się
opiekun
Fundacja
Karta zgłoszenia UCZNIA/ÓW do tytułu WOLONTARIUSZ ROKU 2013 Fundacji „Spieszmy się”
Patronat tytularny: Przedsiębiorca Gminy Zbąszynek
Opiekun z ramienia fundacji; Beata Mielniczuk
lp.
nazwisko imię
rok rodzenia
dziedzina
opis
Spieszmy się
opiekun
Kryteria: dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńskoprzyjacielskie.
Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np.
pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.
Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych,
a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.
Miejscowość ……………………..……
Data……………………………….……
Podpis ………………………………….
Patronat tytularny: Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego i Członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
Opiekun z ramienia fundacji; Renata Stawińska
lp.
nazwisko imię
rok rodzenia
dziedzina
Fundacja
Karta zgłoszenia do tytułu NIOSĄCY DOBRO 2013 Fundacji „Spieszmy się”
Spieszmy się
opis
Kryterium; osoba pełnoletnia działająca w takich obszarach jak: patriotyzm, wolontariat, pomoc społeczna. Działająca na rzecz dobra drugiego
człowieka, niosąca pomoc.
Miejscowość ……………………..……
Data……………………………….……
Podpis ………………………………….
Fundacja
Karta zgłoszenia do tytułu WYDARZENIE ROKU 2013 Fundacji „Spieszmy się”
Patronat tytularny: Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku
Opiekun z ramienia fundacji; Ewa Badeńska
lp.
nazwisko imię
data
dziedzina
Spieszmy się
opis
Kryterium; projekt, przedsięwzięcie społeczne, ekonomiczne, sportowe, itp o pozytywnym oddziaływaniu i niespotykanej dotychczas skali
Miejscowość ……………………..……
Data……………………………….……
Podpis ………………………………….
Fundacja
Karta zgłoszenia do tytułu CZŁOWIEK ROKU 2013 Fundacji „Spieszmy się”
Patronat tytularny: Burmistrz Zbąszynka i fundacja „Spieszmy się” oraz Przedsiębiorcy.
Opiekun z ramienia fundacji; Ewa Badeńska
lp.
nazwisko imię
KULTURA
1
1
nazwisko imię
ZDROWIE
opis
Kryterium; KULTURA: aktywne działania na rzecz rozwoju, promocji kultury i sztuki w Gminie Zbąszynek;
ZDROWIE; aktywne działania na rzecz rozwoju, promocji zdrowia, aktywnego wypoczynku.
Miejscowość ……………………..……
Data……………………………….……
Podpis ………………………………….
Spieszmy się
Download