Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i

advertisement
Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, wraz
z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.
Przedmiot konsultacji: Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika.
Data rozpoczęcia konsultacji: 22 września 2015 r.
Data zakończenia konsultacji: 21 października 2015 r.
Cele i przesłanki konsultowanego projektu: Nowelizacja przepisów rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.) jest konieczna
ze względu na ostatnie zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220),
które będą obowiązywać od dnia 22 lutego 2016 r., oraz ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o
zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), które będą
obowiązywać od dnia 2 stycznia 2016 r.
Projektowane zmiany mają charakter porządkowy. Mają one na celu dostosowanie przepisów
rozporządzenia do nowych rozwiązań prawnych w zakresie umów o pracę na czas określony
oraz w zakresie płatnych urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka (dzieci),
wprowadzonych do Kodeksu pracy.
Sposób zgłaszania uwag: Uwagi do projektu proszę kierować na adres: Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej Departament Prawa Pracy, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
lub na adres e-mail: [email protected]
Koordynator konsultacji: Bożena Lenart, Departament Prawa Pracy
Informacja o zamieszczeniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny, została indywidulanie skierowana do następujących podmiotów:
1. Fundacji Przyjaciółka,
2. Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”,
3. Fundacji MaMa/MaMa Cafe,
4. Fundacji Centrum Praw Kobiet,
5. Kongresu Kobiet,
6. Stowarzyszenia Aktywne Kobiety,
7. Bałtyckiego Centrum Gender,
8. Demokratycznej Unii Kobiet,
9. Europejskiego Forum Właścicielek Firm,
10. Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
11. Zarządu Głównego Ligii Kobiet Polskich,
12. Międzynarodowej Fundacji Kobiet,
13. Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW,
14. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
15. Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych,
16. Komitetu Ochrony Praw Dziecka,
17. Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych SPLOT,
18. Towarzystwa Rozwoju Rodziny,
19. Stowarzyszenia Matek I Kwartału,
20. Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznika Praw Rodziców,
21. Fundacji Feminoteka,
22. Centrum Promocji Kobiet,
23. Stowarzyszenia Prawa Pracy,
24. Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami,
25. Polskiego Forum HR,
26. Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia,
27. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Download