PFLEX-BR010A-PL-P, Przemienniki częstotliwości średniego

advertisement
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex®
Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie.
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex®
Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie.
Ciągły rozwój globalnej gospodarki napotyka na ograniczenia wynikające z rosnącego zapotrzebowania na
energię i dostępnych mocy wytwórczych energii. Inteligentne i efektywne wykorzystanie energii ma istotne
znaczenie dla stabilnego wzrostu gospodarczego i poprawy środwiska naturalnego.
W wielu gałęziach przemysłu ciężkiego największe zużycie prądu następuje w silnikach średniego napięcia.
Wykorzystanie przemienników częstotliwości w tych zastosowaniach może w dużym stopniu zmniejszyć pobór
mocy i koszty energii, a przy tym znacząco usprawnić sterowanie procesem i przepływ infromacji w skali całego
przedsiębiorstwa. Osiągane są również korzyści środowiskowe, pnieważ mniejsze zużycie energii przekłąda się
bezpośrednio na mniejszą emisję CO2 i innych związków emitowanych przez elektrownie.
Przemienniki średniego napięcia Allen-Bradley® PowerFlex firmy Rockwell Automation zyskały ogólnoświatową
reputację jako skuteczne i niezawodne urządzenia do sterowania silników w najbardziej wymagających
zastosowaniach w przemyśle.
Aktualnie rodzina naszych przemienników średniego napięcia PowerFlex umożliwia uzyskiwanie osiągów
wymaganych w Twoim zastosowaniu w jeszcze bardziej elastyczny sposób.
Nasza flagowa linia produktów PowerFlex 7000 o parametrach znamionowych od 2,4 kV do 6,6 kV jest oferowana
w wielu konfiguracjach i opcjach wykonania, z możliwością dostosowania do wymogów klienta we wszystkich
branżach przemsyłu, począwszy od morskich platform wiertniczych, rurociągów gazu ziemnego i ropy, obiektów
górniczych, przepompowni/stacji uzdatniania wody po zastosowania morskie i inne.
Wraz z wprowadzeniem przemiennika średniego napięcia PowerFlex 6000, firma Rockwell Automation zwiększa
zakres napięcia znamionowego w odpowiedzi na zapotrzebowania rynku na sterowanie prędkością silników na
napięcie do 10 kV.
Niezależnie od miejsca użytkowania i poziomu skomplikowania, przemienniki średniego napięcia PowerFlex
stanowią optymalne rozwiązanie.
Powierz swoje najważniejsze aplikacje liderowi branży
Firma Rockwell Automation, światowy lider w branży automatyki przemysłowej, opracowuje
wiodące technologie sterowania silników średniego napięcia już od ponad osiemdziesięciu
lat.
W 2005 r. jako wprowadzilismy na rynek pierwszy beztransformatorowy przemiennik na
średnie napięcie z prostownikiem AFE (Active Front End). Dzięki ciągłemu udoskonalaniu, ta
rewolucyjna technologia Direct-to-Drive™ zajmuje dziś wiodącą pozycję.
Oprócz naszej rodziny przemienników, w ofercie średnionapięciowych rozwiązań firmy
Rockwell Automation znajdują się układy rozruchowe silników, ułady miękkiego rozruchu
(softstartery) oraz przekaźniki zabezpieczeniowe silników.
Jesteśmy w stanie opracowywać i dostarczać kompletne rozwiązania w zakresie zasilania i
sterowania, dostosowane do specyfikacji klienta.
Niższe Harmoniczne i Wyższa Jakość Zasilania
Przemienniki średniego napięcia PowerFlex stanowią elastyczne rozwiązanie problemów zakłóceń powodowanych przez harmoniczne
w sieci. Przemienniki PowerFlex 7000 są wyposażone w prostownik w technologii AFE (Active Front End) z pojedynczym mostkiem
prostowniczym, co zapewnia minimalizację liczby komponentów i stopnia złożoności urządzenia przy jednoczesnym ograniczeniu
harmoniczych wprowadzanych do sieci i tym samym utrzymanie wysokiej jakości zasilania. Przemienniki PowerFlex 6000 są wyposażone
w mostek wielopulsowy, zoptymalizowany pod kątm obsługi trzech głównych klas napięciowych. Każde z tych rozwiązań cechuje się
niską wartością harmonicznych wejściowych i wartością współczynnika mocy zbliżoną do 1.
Przyjazny dla Silnika Przebieg Napięcia Zasilającego
Począwszy od wprowadzenia na rynek w 1989 r. wszystkie przemienniki średniego napięcia marki Allen-Bradley charakteryzuje przyjazny
przebieg napięcia zasilającego silnik. Wszystkie przemienniki średniego napięcia PowerFlex są kompatybilne ze standardowymi silnikami
bez obniżania wartości znamionowych i konieczności stosowania silników dedykowanych do pracy z falownikiem. Przemienniki PowerFlex
cechuje przebieg prądu i napięcia wyjściowego niemal sinusoidalny w całym zakresie prędkości i obciążenia.
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex 6000
Ekonomiczne Sterowanie Obciążenia o Charakterystyce
Zmiennomomentowej
PowerFlex 6000 są szczególnie zalecane do nowych i modernizowanych wentylatorów odśrodkowych i pomp.
Stanowią one ekonomiczne rozwiązanie sterowania silnika w zakresie od 200 kW do 5600 kW w przypadku
silników na napięcie od 3 do 10 kV.
Chłodzone powietrzem przemienniki PowerFlex 6000 zostały opracowane pod kątem maksymalizacji
sprawności energetycznej poprzez umożliwienie łagodnego rozruchu i sterowanie prędkością silników na
średnie napięcie przy normalnych warunkach pracy.
W celu uzyskania niskich harmonicznych wejściowych i współczynnika mocy zbliżonego do 1, stanowiących
idealne rozwiązanie do standardowych silników, w przemienniku zastosowano topologię kaskadową mostka
typu H (CHB – Cascaded „H” Bridge). Topologia ta stanowi połączenie zintegrowanego transformatora
separacyjnego z przesunięciem fazy z modułami mocy podłączonymi szeregowo w każdej fazie.
Przemienniki są wyposażone w intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs operatora z kolorowym ekranem
dotykowym, umożliwiający podgląd aplikacji i sterowanie.
Przemienniki PowerFlex 6000 zapewniają elastyczność dopasowania do różnorodnych aplikacji i są dostępne w
trzech podstawowych konfiguracjach w zależności od napięcia znamionowego silnika.
Nasza oferta przemienników PowerFlex 6000 zawiera poniższe konfiguracje:
PowerFlex 6000 z prostownikiem 18-pulsowym (do 380 A)
Do silników od 320 kW do 1720 kW przy 3/3,3 kV.
PowerFlex 6000 z prostownikiem 36-pulsowym (do 420 A)
Do silników od 200 kW do 3720 kW przy 6/6,6 kV.
PowerFlex 6000 z prostownikiem 54-pulsowym (do 420 A)
Do silników od 200 kW do 5600 kW przy 10 kV.
Przyjazne użytkownikowi sterowanie do zastosowań ze zmiennym
momentem
Przemienniki PowerFlex 6000 stanowią efektywne cenowo, standardowe rozwiązanie w nowo
projektowanych i modernizowanych instalacjach aplikacji ze zmiennym momentem.
• Sterowanie prędkości, zatrzymywanie i uruchamianie silników indukcyjnych prądu przemiennego,
w normalnych warunkach pracy.
• Zakres mocy: od 200 kW do 5600 kW. Napięcia znamionowe silników do 10 kV.
• Uzyskiwanie współczynnika mocy zbliżonego do 1 w całym zakresie prędkości.
• Przebiegi wartości prądu i napięcia o praktycznie sinusoidalnym kształcie umożliwiają stosowanie
standardowych silników.
• Konstrukcja modułów mocy ułatwia wymianę tranzystorów IGBT.
• Montowany miejscowo, intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs operatora z kolorowym ekranem
dotykowym.
• Konstrukcja opracowana pod kątem maksymalizacji czasu pracy urządzenia z podtrzymaniem
napięcia sterowania z wbudowanego UPS-a.
• Automatyczne przełączenie na zasilanie z UPS-a w przypadku awarii 1-fazowego zasilania sterowania
użytkownika.
• Zasilanie wentylatorów chłodzących z wewnętrznego transformatora.
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex 7000
Efektywność i Integracja Jakości i Dużej Mocy
Rodzina przemienników częstotliwości średniego napięcia PowerFlex 7000 firmy Allen-Bradley zapewnia
wysoce efektywne osiągi w jednym rozwiązaniu do zastosowań sterowania silnikami o mocy od 150 kW do
25 400 kW o napięciu znamionowym od 2,4 kV do 6,6 kV.
W celu zmniejszenia kosztów zużycia energii i eksploatacji silnika, przemienniki PowerFlex 7000 umożliwiają
płynny rozruch i sterowanie prędkością w procesach o dużym zapotrzebowaniu mocy. Wszystkie przemienniki
zapewniają napięcie i prąd silnika niemal sinusoidalny co pozwala wykorzystać istniejące silniki i kable.
Dzięki zaawansowanej technologii półprzewodnikowych elementów mocy i prostej, nieskomplikowanej
konstrukcji liczba elementów składowych przemiennika jest najmniejsza spośród wszystkich dostępnych
przemienników średniego napięcia. Rezultaty? Zwiększona niezawodność, krótsze czasy przestoju i mniejsza
liczba części zapasowych. Z kolei najwyższą sprawność zapewnia przemiennik w konfiguracji Direct-to-Drive –
podłączenie silnika do przemiennika bez konieczności stosowania transformatora izolującego.
Przemienniki PowerFlex 7000 mają wbudowaną technologię Intelligent Motor Control, zapewniającą szerokie
możliwości komunikacyjne, oraz intuicyjny, łatwy w użytkowaniu interfejs operatora z kolorowym ekranem
dotykowym, umożliwiający monitoring i sterowanie zapewniajac optymalizację pracy i diagnostyki.
Nasza oferta przemienników 7000 zawiera poniższe konfiguracje:
Przemienniki PowerFlex 7000 chłodzone powietrzem
Do silników od 150 kW do 6000 kW przy 2,4 kV do 6,6 kV. Przemienniki te są oferowane w różnych
konfiguracjach zależnie od mocy urządzenia w wykonaniu z tradycyjnymi radiatorami i ciepłowodami
(heatpipe).
Przemienniki PowerFlex 7000 chłodzone cieczą
Do silników od 2240 kW do 6340 kW przy 4,16 kV do 6,6 kV. Przemienniki są oferowane z chłodzeniem wodą i
wymiennikiem woda-woda lub woda-powietrze. Wysoką niezawodność zapewnia redundacja pomp układu
chłodzenia wodnego.
Przemienniki PowerFlex 7000 w konfiguracjach o zwiększonej mocy
Dostępne w wersjach nawet do 25 400 kW. Przemienniki w konfiguracji równoległej do silników bardzo dużej
mocy, jako redundantny system napędowy o najwyższej niezawodności lub do modernizacji napędów
cyklokonwerterów.
Przemienniki PowerFlex 7000 do zastosowań morskich
Dostępne w zakresie mocy od 600 kW do 24 MW. W tych chłodzonych cieczą przemiennikach do zastosowań
morskich wykorzystano technologię Direct-to-Drive w celu zmniejszenia gabarytów i masy. Konstrukcja została
opracowana pod kątem odporności na surowe warunki morskie.
Przemienniki PowerFlex 7000 z funkcją dźwigową TorqProve™
Przemienniki średniego napięcia PowerFlex 7000 są obecnie wyposażone w opcjonalne możliwości
udoskonalonego sterowania momentem dzięki funkcji sterowania TorqProve. Idealne do trudnych zastosowań
przemysłowych, takich jak dźwigi, zgarniaki, wciągarki i stanowiska testowe. PowerFlex 7000 umożliwia
obecnie uzyskanie 100% wartości momentu przy zerowej prędkości. Ta nowa zdolność w sposób ciągły
wspomaga sterowanie momentem przy prędkości zbliżonej do zerowej i umożliwia uzyskiwanie wyższych
wartości prędkości i momentu wymaganych w tych zastosowaniach. Jest to funkcja opcjonalna wymagająca
specjalnego oprogramowania, dostępna do wszystkich przemienników rodziny PowerFlex 7000.
Chłodzenie powietrzem – optymalizacja do najwyższych zakresów mocy (nawet do 720 A)
Optymalizacja Pracy Napędu w Szerokim Zakresie Aplikacji
Przemiennik PowerFlex 7000 to elastyczny i prosty w użytkowaniu napęd zaprojektowany pod kątem zastosowań w szerokim
zakresie aplikacji przemysłowych.
• Sterowanieprędkości, momentu i kierunku obrotów silników indukcyjnych i synchronicznych, w normalnych i ciężkich
warunkach pracy.
• Szeroki zakres mocy: od 150 kW do 25 400 kW.
• Uzyskanie współczynnika mocy zbliżonego do 1 w typowym zakresie prędkości roboczych dla obciążeń
zmiennomomentowych.
• Przebiegi wartości prądu i napięcia o praktycznie sinusoidalnym kształcie umożliwiają stosowanie standardowych
silników.
• Przystosowane do kabli silnika o długości nawet do 15 km.
• Interfejs komunikacji EtherNet/IP™. Opcjonalnie interfejsy innych protokołów komunikacji sieciowej.
• Sterowanie przemiennika: Sterowanie wektorowe bezczujnikowe lub całkowicie wektorowe ze sprzężeniem
prędkościowym z enkodera (opcja).
• Elastyczne konfiguracje wejściowe: Direct-to-Drive (bez transformatora), prostownik AFE (Active Front End) oraz
prostownik 18-pulsowy.
• Opatentowana technologia PowerCage™ umożliwia wymianę tyrystora SGCT w mniej niż 10 minut.
• Zintegrowane elementy bezpieczeństwa: Blokady kluczykowe, opcje zdalnego sterowania przemiennika, półprzewodniki
odporne na działanie łuku elektrycznego.
• Inteligentne sterowanie silnika: Wstępna integracja przemiennika PowerFlex 7000 z platformą sterowania Logix umożliwia
skrócenie czasu programowania, uproszczenie obsługi i konserwacji.
• Konfigurowanie, sterowanie i monitorowanie przy użyciu Studio 5000™.
• Narzędzia diagnostyczne umożliwiają monitorowanie silnika i przemiennika w czasie rzeczywistym.
• Funkcja Transferu Synchronicznego i Bypassu do sterowania układami wielosilnikowymi.
• Montowane miejscowo i zdalnie opcje interfejsu HMI. Obsługa wielu języków.
• Dostępna usługa zdalnego wsparcia Virtual Support Engineer™.
Optymalizuj Swój Proces Technologiczny
Wszechstronne testowanie i szkolenie
Wybierając przemiennik średniego napięcia PowerFlex, urządzenie, które zostanie dokłądnie sprawdzone przez
dostarczeniem do Twojego zakładu.
Firma Rockwell Automation rwykonuje testy obciążeniowe przemienników średniego napięcia z silnikami na
średnie napięcie, w które wyposażone są stanowiska testowe w naszych zkałdach produkcyjnych. Badania te
umożliwiają symulację dwóch profilów obciążenia:
• Moment stały – zastosowanie w przenośnikach i sprężarkach tłokowych
• Moment zmienny – zastosowanie w pompach, wentylatorach i sprężarkach odśrodkowych
Możemy również realizować badania łączone przemienników i silników klienta oraz testować duże
transformatory z systemami przemienników.
Ponadto, w naszych obiektach badawczych są prowadzone sesje szkoleniowe o wszechstronnym profilu,
ukierunkowane na programowanie oraz bezpieczne użytkowanie i konserwowanie przemienników PowerFlex.
W celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów w skali globalnej, stanowiska testowe są zlokalizowane we
wszystkich zakładach produkcyjnych, w Cambridge (Kanada), Harbin (Chiny), Jundiaí (Brazylia) i Katowicach
(Polska).
Globalna pomoc techniczna – na miejscu
Firma Rockwell Automation produkuje przemienniki na średnie napięcie PowerFlex z zakładach na całym
świecie – w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej. Dzięki temu zapewniamy krótszy
termin dostawy i mniejsze koszty transportu, obniżając łączne całkowite koszty
Zabezpiecz swoją inwestycję
Wykorzystanie naszej globalnej sieci ośrodków wsparcia technicznego i ekspertów branżowych,
zapewnia pomoc w zabezpieczeniu procesu inwestycyjnego. Bieżący dostęp do naszej globalnej
sieci zasobów online i inżynierów wsparcia technicznego oraz usługi realizowane na miejscu u klienta
na miejscu u klienta, stanowi uzupełnienie jego zasobów dedykowane do obsługi i konserwacji
posiadanych urządzeń oraz zapewnia ciągłość pracy zakładu.
Maksymalizuj bezawaryjny czas pracy dzięki usłudze Virtual
Support Engineer™
Utrzymanie sprawności posiadanego systemu ma fundamentalne znaczenie. Z tego względu
oferujemy usługę Virtual Support Engineer. W ramach tej usługi, inżynierowie wsparcia
technicznego firmy Rockwell Automation profilaktycznie monitorują zdalnie najistotniejsze
parametry działania przemienników.
W przypadku wystąpienia awarii, ostrzeżenia lub wykroczenia poza zdefiniowane tolerancje
zostanie natychmiast wysłane powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
SMS. Ponadto dane systemowe i analityczne są dostępne w sieci, z uwzględnieniem urządzeń
mobilnych.
To skalowalne, ekonomiczne rozwiązanie zapewnia wsparcie na oczekiwanym poziomie i
cechuje się prostą i bezpieczną komunikacją jednokierunkową przy uzyciu standardowego
połączenia internetowego.
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia
PowerFlex
Dane Techniczne
Przemiennik PowerFlex 6000
Napięcia wejściowe (kV)
3, 3,3, 5, 6,6, 10, 11
Typowe zastosowania
Moment zmienny (wentylatory i pompy)
Topologia
• 18-pulsowa (napięcie silnika 3 kV i 3,3 kV)
• 36-pulsowa (napięcie silnika 6 kV i 6,6 kV)
• 54-pulsowa (napięcie silnika 10 kV)
Typ chłodzenia
Chłodzenie powietrzem
Konfiguracje systemu
przemienników
Wolnostojące
Prąd znamionowy silnika
Do 420 A
Typy silników
Indukcyjne
Harmoniczne wejściowe
Zgodność z wymogami IEEE 519-1992,
GB/T 14549-1993, EN 61000-2/-3*
Współczynnik mocy
wejściowej
>0,95 (typowy zakres prędkości roboczych
przy obciążeniach momentem zmiennym)
Praca generatorowa
Brak (praca dwućwiartkowa)
Interfejs HMI
Kolorowy wyświetlacz dotykowy 7", WinCE
Sterowanie
przemiennika
V/Hz
Długości kabli silnika
Nawet do 300 m (w przypadku wymogu
dłuższego kabla należy skontaktować się z
fabryką)
Klasa obudowy
IP 31, 42
Normy i certyfikacja
IEC/CE
Protokoły komunikacji
Ethernet/IP, Modbus, Modbus Plus, Profibus
DP i inne
Program monitorowania
zdalnego
–
Wstępna integracja
–
Zasilanie bezprzerwowe
Standardowo
* Praktycznie we wszystkich przypadkach
Przemiennik PowerFlex 6000 18-impulsowy
(napięcia silnika 3 kV, 3,3 kV)
Przemiennik PowerFlex 6000 36-impulsowy
(napięcia silnika 6 kV, 6,6 kV)
Przemiennik PowerFlex 6000 54-impulsowy
(napięcie silnika 10 kV)
Dane Techniczne
Przemiennik PowerFlex 7000
Napięcia wejściowe (kV)
2,4, 3,3, 4,16, 6,6
Typowe zastosowania
Obciążenie zmiennomomentowe i
stałomomentowe
Topologia
AFE (bez transformatora) – Direct-To-Drive
AFE ze zintegrowanym transformatorem
AFE z oddzielnym transformatorem
18-pulsowy z oddzielnym transformatorem
Typ chłodzenia
Chłodzenie powietrzem, chłodzenie cieczą
Konfiguracje systemu
przemienników
Wolnostojące, transfer synchroniczny do
wielu silników, współdzielenie obciążenia
Prąd znamionowy silnika
Do 720 A
Typy silników
Indukcyjne, synchroniczne
Harmoniczne wejściowe
Zgodność z wymogami IEEE 519-1992,
GB/T 14549-1993, EN 61000-2/-3*
Współczynnik mocy
wejściowej
>0,95 (AFE – typowy zakres prędkości
roboczych przy obciążeniach momentem
zmiennym)
Praca generatorowa
Tak (praca czteroćwiartkowa)
Interfejs HMI
Kolorowy wyświetlacz dotykowy 10", WinCE
Sterowanie przemiennika
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe,
kompletne sterowanie wektorowe
(z wejściem enkodera)
Długości kabli silnika
Do 15 km (nie jest wymagany
dodatkowy filtr wyjściowy)
Klasa obudowy
IP 21, 42
Normy i certyfikacja
UL/CSA/IEC/CE
Protokoły komunikacji
Ethernet/IP, DeviceNet, ControlNet, Profibus
DP, Modbus i inne
Program monitorowania
zdalnego
Virtual Support Engineer
Wstępna integracja
Tak
Zasilanie bezprzerwowe
Opcjonalne
* Praktycznie we wszystkich przypadkach
Przemiennik PowerFlex 7000 chłodzony powietrzem –
zoptymalizowany pod kątem niskich zakresów mocy
Przemiennik PowerFlex 7000 chłodzony powietrzem –
zoptymalizowany pod kątem średnich i wysokich zakresów mocy
Przemiennik PowerFlex 7000 chłodzony cieczą –
zoptymalizowany pod kątem wysokich zakresów mocy
Usługi i pomoc techniczna
Rockwell Automation
Globalna pomoc techniczna. Dostęp lokalny. Poczucie bezpieczeństwa.
Aby zapewnić niezbędną pomoc, Rockwell Automation posiada zintegrowaną certyfikowaną przez ISO globalną
sieć centrów naprawczych, wymiany urządzeń, profesjonalnych serwisów lokalnych, centrów szkoleniowych
IACET, certyfikowanych centrów telefonicznych pomocy technicznej oraz narzędzi internetowych.
www.rockwellautomation.com/services
Zapewnienie codziennego wsparcia technicznego
Pomoc techniczna przez
internet i telefon
• Wsparcie na poziomie systemu
• Nieograniczone wsparcie w czasie
rzeczywistym
• Nieograniczony dostęp do zasobów
i narzędzi on-line
• Czat na żywo i fora internetowe
wsparcia
Szkolenia
Usługi u klienta
Usługi naprawcze
• Kursy prowadzone przez instruktora, jak
również komputerowe lub internetowe
• Wirtualna klasa
• Oceny szkoleń
• Stacje robocze i pomoc w zakresie
użytkowania
• Inżynieria zintegrowana
• Konserwacja profilaktyczn
• Migracje i konwersje
• Rozruch i przekazanie do eksploatacji
• Rozwiązywanie problemów i naprawa
• Rozszerzona gwarancja
• Remonty kapitalne produktów
• Naprawy urządzeń innych
producentów
Usługi dotyczące bezpieczeństwa i sieci
Usługi dotyczące bezpieczeństwa
Usługi dotyczące zasilania energią
• Usługi w zakresie cyklu życia systemów
sterowania
• Zarządzanie konwergencją sieciową
• Usługi w zakresie technologii, zasad i
procedur zabezpieczeń
• Ocena poziomu bezpieczeństwa
• Usługi projektowania zabezpieczeń,
integracji i atestacji
• Usługi monitorowania i
analizy zużycia energii
• Roczne umowy serwisowe
Maksymalizacja inwestycji w automatykę
Zarządzanie aktywami MRO
• Kontrolowanie gwarancji
• Raporty o skonsolidowanych aktywach
• Szybki dostęp do globalnych zapasów
części zamiennych
• Posiadany i zarządzany zapas
części zamiennych
• Ogólne i wszechstronne
audyty energetyczne
®
Odwiedź centrum wsparcia Rockwell Automation na stronie http://rockwellautomation.custhelp.com/
aby uzyskać pomoc i informacje techniczne, a ponadto:
• przeglądać uwagi techniczne oraz uwagi dotyczące aplikacji • subskrybuj powiadomienia e-mail o produktach/usługach
• pobierać aktualizacje oprogramowania
• zadawać pytania, prowadzić czat na żywo, korzystać z forów internetowych i innych funkcji
W punkcie Get Support Now na stronie www.rockwellautomation.com/support należy wybrać kraj, aby uzyskać dostęp do lokalnych informacji technicznych.
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), największa na świecie firma w branży automatyki przemysłowej, polepszająca poziom produktywności swoich klientów i działająca na korzyść
zrównoważonego rozwoju. Nasz flagowe marki produktów, Allen-Bradley® i Rockwell Software®, są rozpoznawane w skali światowej dzięki innowacyjności i doskonałości.
Przeglądaj profile ROKAutomation w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter.
Dołącz do nas w serwisie społecznościowym Linkedin.
Allen-Bradley, Connected Components Workbench, PowerFlex, Studio 500 i Virtual Support Engineer są znakami towarowymi Rockwell Automation, Inc.
Wszystkie inne zarejestrowane znaki handlowe i towarowe są własnością odnośnych firm.
Publikacja PFLEX-BR010A-PL-P – grudzień 2013
Copyright ©2013 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA.
Download