ZMIANY CEN ENERGII CIEPLNEJ

advertisement
ZMIANY CEN ENERGII CIEPLNEJ
Zarząd SM USTRONIE informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr
OWA-4210-7(3)2009/158/VIIzm2/BH z dnia 9 lutego 2009r. uległy zmianie taryfy cen dla ciepła od
01.03.2009r. (wzrost średnio 9,10%), oraz od 10 lipca 2009r. zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nr OWA-4210-25(11)/2009/158/VIII/RW wzrosły ceny dla ciepła o ok.3,84%
Poniżej porównanie stawek RADPEC wg taryf w roku 2008-2009
ROK 2008
Grupa Bi
Jednostka
od 01.01.2008
od 09.06.2008
% wzrostu od 01.12.2008
% wzrostu
Koszty Stałe
Moc zamówiona
zł/MW/m-c
6024,99
5796,77
-3,79
5915,59
2,05
Przesył
zł/MW/m-c
2379,51
2923,96
22,88
2937,07
0,45
8404,50
8720,73
3,76
8852,66
1,51
Razem koszty stałe
Koszty zmienne
Ciepło
zł/GJ
21,08
23,14
9,77
23,62
2,07
Przesył
zł/GJ
10,52
14,63
39,07
14,70
0,48
31,60
37,77
19,53
38,32
1,46
od 10.072009
% wzrostu
Razem koszty zmienne
ROK 2009
Grupa Bi
Jednostka
od 01.03.2009
% wzrostu
% wzrostu od
01.01.2008
Koszty Stałe
Moc zamówiona
zł/MW/m-c
6623,29
11,96
7036,76
6,24
16,79
Przesył
zł/MW/m-c
3044,39
3,65
3191,15
4,82
34,11
9667,68
9,21
10227,91
5,79
21,70
Razem koszty stałe
Koszty zmienne
Ciepło
zł/GJ
26,45
11,98
27,54
4,12
30,65
Przesył
zł/GJ
15,24
3,67
15,43
1,25
46,67
41,69
8,79
42,97
3,07
35,98
Razem koszty zmienne
W związku z podwyżkami po przeprowadzeniu analizy sezonu rozliczeniowego 2008/2009 oraz
analizy kosztów przewidywanych na sezon 2009/2010 Zarząd SM USTRONIE zmuszony jest do
zmiany opłat w pozycji zaliczka na centralne ogrzewanie oraz ceny podgrzania m³ wody w celu
pokrycia rosnących kosztów energii cieplnej.
Zarząd przedstawił propozycję podwyższonych od września 2009r. opłat na posiedzeniu Rady
Nadzorczej w dniu 28.07.2009 r. Zaproponowane zmiany zostały przyjęte Uchwałą nr 99 ( lokale
użytkowe), Uchwałą nr 100 (lokale mieszkalne) oraz Uchwałą nr 98.
Z treścią uchwał zapoznać się można w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 34 (I pietro).
Download