WARSZTATY GRUPOWE

advertisement
Projekt pt. „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
nr umowy: RPDS.08.02.00-02-0112/16-00
WARSZTATY GRUPOWE
„NAUKA AKTYWNEGO POSZUKIWANIA
PRACY”
w ramach projektu
„Kwalifikacje drogą do zatrudnienia”
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
realizowanego przez
WYŻSZĄ SZKOŁĘ HANDLOWĄ WE WROCŁAWIU
28.06-29.06.2017
godz. 8.30-17.00
SWPS, ul. Ostrowskiego 30
sala 101
Projekt pt. „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
nr umowy: RPDS.08.02.00-02-0112/16-00
Download