Giełda z higieny

advertisement
Giełda z higieny
1. Poziom cholesterolu w surowicy najbardziej wzrasta przy wysokim spożyciu:
a) cukru
b) masła
c) fasoli
d) oleju rzepakowego
2. Do chorób powstających wskutek wadliwego żywienia zaliczamy:
a) próchnice zębów
b) stłuszczenie wątroby
c) otyłość
d) wyżej wymienione
3. Otręby pszenne są szczególnie dobrym źródłem:
a) witamin
b) składników mineralnych
c) błonnika pokarmowego
d) białka
4. Wskaż grupę produktów, w których błonnik występuje w największej ilości:
a) razowe pieczywo, gruboziarniste kasze, groch
b) białe pieczywo, jabłka, pomidory
c) herbatniki, ogórki, chuda wołowina
d) mięso wieprzowe, owoce cytrusowe, sery
5. Uważa się, że wzorcowym białkiem jest białko:
a) roślin strączkowych
b) chudej cielęciny
c) całego jaja
d) mleka
6. Najwięcej niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) jest się
w:
a) oleju sojowym i słonecznikowym →k.s.
b) oleju rzepakowym i oleju z oliwek
???
c) smalcu i słoninie
d) maśle i margarynie mlecznej
7. Do bodźców pokarmowych zwiększających w największym stopniu czynność
żołądka, należą:
a) mleko, ser
b) alkohol, ostre przyprawy, kofeina, wyroby mięsne
c) kasza manna, gotowana ryba
d) twaróg, cielęcina gotowana, ziemniaki
8. Co podwyższa przyswajanie wapnia?:
a) obecność magnezu
1
b) stosunek Ca:P 1:1
c) stosunek Ca:P 1:3
d) wysoka zawartość błonnika
9. Spożywanie masła i marchwi zapobiega:
a) próchnicy zębów
b) zwałowi i miażdżycy
c) niedoborom witaminy A
d) niedoborom witaminy C
10. Noworodek powinien być karmiony?:
a) co 2 godz
b) co 3 godz
c) co 4 gzodz
d) kiedy manifestuje głód
11. Co w racji pokarmowej zwiększa przyswajanie żelaza niehemowego?
a) obecność witaminy C
b) polifenole w herbacie
c) obecność witaminy A
d) otręby
12. Wskaż zestaw produktów zawierających najlepsze źródła witaminy C:
a) ziemniaki, cebula, groch
b) kapusta, porzeczki, truskawki
c) pomidory, ogórki, sałata
d) selery, pory
13. Przy stosowaniu diety ubogoenergetycznej najwcześniej wyczerpują się
zasoby ustrojowe?:
a) tłuszczu
b) glikogenu
c) białek
d) witaminy A
14. Wskaż prawidłowy odsetek energii pochodzący z podstawowych składników
pokarmowych w dziennej racji pokarmowej dorosłego człowieka:
a) 20% białka, 40% węglowodanów, 40% tłuszczu
b) 10% białka, 40% węglowodanów, 50% tłuszczu
c) 12 % białka, 58% węglowodanów, 30% tłuszczu
???
d) 40% białka, 9% węglowodanów, 51% tłuszczu
15. Która z wymienionych witamin posiada właściwości antyoksydacyjne?
a) tiamina – B1
b) kwas askorbinowy
c) pirydoksal – B6
d) kwas pantotenowy
16. Do produktów bezglutenowych należą:
2
a)
b)
c)
d)
pieczywo żytnie
mąka pszenna
płatki kukurydziane
płatki owsiane
17. Białko występuje w dużych ilościach w:
a) daktylach, bananach
b) grochu, fasoli, soi
c) cykorii, ogórkach, pomidorach
d) cytrynach, winogronach, arbuzach
18. Utleniacze to zanieczyszczenia wtórne powietrza atmosferycznego
powstającego w drodze reakcji fotochemicznych podstawowych
zanieczyszczeń. Zalicza się do nich:
a) ołów
b) azot
c) tlenek węgla
d) chlor
19. Z dotychczasowych badań wiadomo, że z czterech możliwych sposobów
oddziaływania substancji toksycznych obecnych w powietrzu atmosferycznym
najczęstszym jest działanie:
a) niezależne
b) sumujące się
c) antagonistyczne
d) synergistyczne
20. Największe zagrożenie dla człowieka stanowią wziewne pyły o średnicy:
a)
b) 10 –
c)
d)
21. Działaniem alergizującym odznaczają się pyły:
a) wełny i bawełny
b) sierści zwierząt
c) drzewa
d) wszystkie wyżej wymienione
22. Przyczyną wysokiego wskaźnika śmiertelności w Polsce upatruje się między
innymi w zanieczyszczeniu środowiska. Wskaźnik ten dla Polski wynosi?
a) 6
b) 10
c) 16
???
d) 22
23. Degradacja gleby jest wynikiem:
a) stosowania nadmiernej ilości nawozów sztucznych
b) stosowania nadmiernej ilości środków ochrony roślin
3
c) zatruwania gleb substancjami toksycznymi z przemysłu i transportu
d) wszystkie wyżej wymienione
24. Wśród zanieczyszczeń chemicznych gleby, niebezpieczne dla człowieka są:
a) węglowodory
b) chlorki
c) związki metali ciężkich
d) związki żelaza i miedzi
25. Pokwitaniowy skok w przyroście wysokości wynosi przeciętnie:
a) 1 – 3 cm
b) 4 – 6 cm
c) 7 – 10 cm
d) 11 – 15 cm
26. Akceleracja to zjawisko:
a) zaburzenia rozwoju
b) nieharmonijnego rozwoju
c) przyspieszonego rozwoju
d) opóźnionego rozwoju
27. Jakie niedobory groziłyby człowiekowi przy wyłącznym żywieniu mlekiem?
a) niedobory żelaza i witaminy C
b) niedobory witaminy B2 i wapnia
c) niedobory lizyny i magnezu
d) żadne, gdyż mleko jest bardzo dobrym źródłem wszystkich składników
odżywczych
28. Poradnictwem czynnym lekarskim objęte są następujące grupy ludności:
a) dzieci i młodzież
b) kobiety ciężarne i w okresie laktacji
c) żadna z wyżej wymienionych
d) grup tych jest więcej
29. Badania bilansowe wykonywane są u dzieci w wieku:
a) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15
b) 0, 2, 4, 6, 10, 14, 18
c) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
d) 0, 4, 6, 10, 12, 14, 16
30. Najsilniej determinują rozwój fizyczny człowieka czynniki:
a) środowiskowe
b) genetyczne
c) paragenetyczne matczyne
d) własna aktywność fizyczna
31. Z jakiego języka pochodzi nazw przedmiotu higiena:
a) greckiego
b) łacińskiego
4
c) arabskiego
d) angielskiego
32. Które z podanych jednostek chorobowych przy obecnym stanie nauki i
techniki medycznej nie potrafimy wyeliminować przez prowadzenie szczepień
ochronnych:
a) błonica
b) krztusiec
c) grypa
d) AIDS
33. Diety alkalizujące lub zakwaszające mocz stosuje się w:
a) zaburzeniach dróg moczowych
b) chorobie trzewnej
c) stanach złego odżywienia
d) stanach gorączkowych
34. Kwasica jako zespół objawów towarzyszy:
a) niedokrwistości
b) głodzeniu
c) zapaleniu wsierdzia
d) oparzeniom
35. Genetycznie uwarunkowana długość życia człowieka wynosi około:
a) 80 lat
b) 120 lat
c) 160 lat
d) 200 lat
36. Obszar pojęciowy „medycyna” obejmuje:
a) leczenie
b) zapobieganie i leczenie
c) zapobieganie, leczenie i rehabilitacja
d) zapobieganie, leczenie, rehabilitacja i opiekuńczość
37. Najsilniej oddziaływującym na rośliny zanieczyszczeniami powietrza są:
a) pyły
b) związki azotu
c) formaldehyd
d) związki siarki
38. Przy długotrwałym odstępowaniu od jedzenia mięsa, mogą grozić niedobory:
a) białka
b) Ca2+
c) Fe 2+
d) witamin
39. Czym można zastąpić mleko?
5
a)
b)
c)
d)
wędliny, mięso, ryby, jajka
warzywa, owoce, pieczywo razowe, jaja, fasola
sery żółte, jogurt, sery homogenizowane
masło, margaryna, śmietana
40. Aminokwasami ograniczającymi wartość odżywczą roślin strączkowych są:
a) lizyna i walina
b) arginina i histydyna
c) tryptofan i leucyna
d) metionina i cysteina
41. Wskaż zdanie fałszywe:
a) do najczęściej spotykanych zakażeń szpitalnych na oddziałach
dziecięcych należą zakażenia bakteriami przewodu pokarmowego
wywoływanych przez Salmonella i
E. coli oraz zakażenia dróg oddechowych wywoływanych przez
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
b) zakażeniom szpitalnym można zapobiegać przez profilaktyczna
antybiotykoterapie, szczególnie u chorych po zabiegach chirurgicznych
c) do zakażeń szpitalnych zalicza się m.in. tzw. zakażenia autogenne
(wywołane przez drobnoustroje pochodzące z wtórnej flory bakteryjnej
chorego
d) do osób szczególnie narażonych na zakażenia należą: małe dzieci,
osoby starsze, chorzy na OIOM-ie, pacjenci z zaawansowaną chorobą
nowotworową
42. Niedobory przy braku mleka:
a) witaminy C, Fe 2+
b) witamina B i Ca2+
2
c) lizyny i Mg 2+
d) żadne, gdyż mleko jest zbędne
43. Który z wymienionych aminokwasów może być wytwarzany w organiźmie
człowieka na drodze endogennej syntezy:
a) lizyna
b) tryptofan
c) kwas glutaminowy
d) metionina
44. Która z witamin po przekształceniu w formę koenzymu uczestniczy w
procesach utleniania tłuszczy?
a) tiamina (B1)
b) kwas askorbinowy (C)
c) pirydoksal (B6)
d) kwas pantotenowy (acetylokoenzym A)
45. Ilość energii jaką uzyskuje organizm człowieka po spożyciu posiłku
zawierającego 10 g tłuszczu, 30 g węglowodanów i 20 g białka?
a) 90 kcal
6
b) 190 kcal
c) 290 kcal
d) 390 kcal
46. Dorosły człowiek powinien w ciągu dnia jeść:
a) 1 obfity posiłek
b) 2 posiłki
c) min. 3 posiłki
d) tyle razy ile odczuwa głód
47. Spożywane zwyczajowo przeciętne racje pokarmowe dostarczają ok. 15 g
NaCl dziennie. Dawka toksyczna dla dorosłego człowieka wg komitetu
ekspertów WHO wynosi:
a) 5 – 7 g
b) 10 – 12 g
c) 13 – 15 g
d) 15 – 20 g
48. Na co można zamienić mięso w dziennej racji pokarmowej:
a) mięsa nie można zamienić żadnymi produktami
b) mięso można zamienić mlekiem i jego produktami, pieczywem, kaszą
jęczmienna, płatkami
c) mięso można zamienić spożywając duże ilości owoców i/lub warzyw
d) mięso można zastąpić jajami, rybami, mlekiem
49. Wartość wskaźnika A. A. Sc określającego ilość białka wyraża się wzorem:
a) (białko zatrzymane w organizmie[g]/ilość spożytego białka [g])*100
b) (mg aminokwasów w 1 g badanego białka/mg aminokwasów w 1 g
standardów)*100
c) (energia zatrzymana w ciele w postaci białka w kcal/ilość całkowitej
energii spożywanej diety w kcal)*100
d) azot zatrzymany w organizmie w [g]/ilość azotu spożytego w [g]
e) przyrost masy ciała w [g]/ilość spożytego białka [g]
50. Zawartość błonnika w pożywieniu ludzi dorosłych nie powinna być mniejsza
niż:
a) 30 g/dobę
b) 7 g/dobę
c) 20 g/dobę
d) 15 g/dobę
e) 10 g/dobę
51. Który z wymienionych aminokwasów należy do endogennych?
a) walina
b) treonina
c) tyrozyna
d) fenyloalanina
7
52. Przy trzech posiłkach dziennie obiad powinien pokrywać:
a) 35 – 40% ilości energii na dobę
b) 30 – 45%
c) 40 – 45%
53. Dobrym źródłem wit. B1 jest:
a) mięso, produkty zbożowe
b) mięso, śmietana
c) warzywa i owoce bogate w wit. C
54. Grupa „inne tłuszcze” jest dobry źródłem:
a) wit. ADEK
b) energii
c) soli mineralnych
55. Udział energii tłuszczów nie powinien przekraczać:
a) 30%
b) 45%
c) 20%
d) 40%
56. Zalecaną minimalną ilość NNKT określa się na:
a) 3%
b) 11%
c) 10%
d) 15%
57. Najwięcej NNKT występuje w:
a) oleju słonecznikowym i sojowym
b) oleju rzepakowym
c) smalcu i margarynie
d) oliwie z oliwek
58. który z wymienionych kwasów tłuszczowych należy do NNKT?
a) kwas palmitynowy
b) kwas linolowy
c) kwas stearynowy
d) kwas oleinowy
59. do produktów zakwaszających należą:
a) mleko, warzywa
b) mięso, ryby, jaja, produkty zbożowe
c) mięso, ryby, warzywa
d) warzywa, ryby, jaja, sery
60. do składników mineralnych podstawowych należą:
a) Cl, P, S
b) Ca, Mg, Na, K
8
c) Cl, Fe, P
d) Ca, Mg, Na, S
61. sacharoza w stosunku do całodobowego zaopatrzenia energii powinna
dostarczać nie więcej niż:
a) 40% energii
b) 80%
c) 20%
d) 10%
e) 15%
62. Aby określić zapotrzebowanie energetyczne met. FAO należy uwzględnić:
a) wiek
b) ciężar ciała
c) praca i czynności ze związaną pracą
???
63. Wielkość zapotrzebowania na składniki odżywcze w proporcyjnych
standardach zależy od:
a) wieku, płci, masy ciała
b) wykształcenie, pochodzenie społeczne
c) warunków klimatycznych i miejsca pracy
64. Do składników służących do budowy tkanek ustroju należą:
a) białko, sole mineralne, woda
b) aminokwasy, tłuszcze
c) nienasycone kwasy tłuszczowe, woda, sole mineralne
65. Aby określić zapotrzebowanie energetyczne met. Pyke’a należy uwzględnić:
a) podstawowa przemianę materii
b) rodzaj wykonywanej pracy zawodowej
c) obciążenie wysiłkiem fizycznym poza pracą zawodową
d) wszystkie wyżej wymienione
66. Białka pełnowartościowego dostarczają:
a) warzywa
b) rośliny strączkowe
c) jaja
67. Do składników energetycznych zależą:
a) tłuszcze
b) warzywa
c) mleko
68. Który z węglowodanów jest wytwarzany w organizmie człowieka na drodze
endogennej syntezy?
a) sacharoza
b) skrobia
c) celuloza
9
d) laktoza
69. poziom cholesterolu w surowicy wzrasta najbardziej przy wysokim spożyciu:
a) cukru
b) masła
c) fasoli
d) oleju rzepakowego
70. aby wzbogacić rację pokarmową w Wit. z grupy B zaleca się:
a) ograniczyć spożycie mięsa wieprzowego
b) zwiększyć spożycie owoców
c) zwiększyć spożycie ciemnego pieczywa
d) zwiększyć spożycie warzyw
71. Dobrym źródłem vit B1 jest:
a) mięso
b) mleko i śmietana
c) warzywa i owoce
72. przy 3 posiłkach dziennie obiad powinien pokrywać:
a) 35-40 %
b) 30-35 %
c) 40-45%
73. które z białek ma najwyższa wartość energetyczna ?
a) mleka krowiego
b) całego jaja kurzego
c) polędwicy wołowej
74. Mleko kobiece ustepuje krowiemu pod względem:
a) białka
b) kalorii
c) tłuszczu
75. „Norma interpolowana” ??? to norma dla statystycznej osoby z danej
populacji, zapotrzebowania na składniki odżywcze, zależy od:
a) wiek, płeć, ciężar ciała
b) ciężkość pracy, pochodzenie, wykształcenie
c) rodzaj, miejsce, warunki pracy, warunki klimatyczne
 Uporządkuj patogeny występujące zaczynając od najczęstszych: bakterie
gram’-‘, grzyby, wirusy……inne toksyny
 Graniczna dawka soli 6 g./dobę
 Badania bilansowe dzieci 0,2,4,6,10, 13,16,18
 Co to są grupy dyspanseryjne?
 Powszechnym sposobem zakażania się HIV jest wesz, komar, mucha, pluskwa
żadna z tych lub pchła
 Wiek oczekiwany 17- latka to K i M, czy ile lat będzie jeszcze żył
 Najszersze pojęcie to : opieka medyczna nie pediatryczna czy dentystyczna
10





Największe zagrożenia
Niedobór jakiej witaminy ujawnia się najpóźniej: B1, B2,B6, D, B12
Procentowy udział białka w diecie :10-15%
Oleje w diecie śródziemnomorskiej – oliwa z oliwek
Co głównie zanieczyszcza powietrze w Polsce : transport, przemysł, górnictwo
i hutnictwo
 Smog kwaśny Londyn,miesiące zimowe,redukujący i fotochemiczny Los
Angeles
 Błonnik – 20-40g na dzień
 Wskaźnik : śmiertelnośc – wzór?????
 Procentowy udział zjawisk warunkujących zdrowie styl 51,1%,środowisko
21,1%,genetyka 19%,zdrowie 10%
 Wydatki na opiekę zdrowotną (RKB w Polsce w 2002r – 3,8%
 Cechy krajów rozwiniętych np. zmniejszająca się liczba noworodków ,
starzenie się społeczeństwa
 Zdanie fałszywe
Gruźlicę leczy się tak samo u osób chorych na AIDS i u osób „zdrowych” i
daje takie same efekty
 Jakość zdrowotna żywności (cechy)- zawartość odżywcza, organoleptyczna,
bezpieczeństwo dla konsumenta.
 Podstawowe zasady bezpieczeństwa żywności w Polsce
 Czy profilaktyka I fazy to np.:podawanie kwasu foliowego TAK
 Działanie prewencyjne to: badania bilansowe , okresowe, przesiewowe,
kontrolne, wszystkie
 Negatywne aspekty wegetarianizmu niedobór wit B12, żelaza
 Antybiotyki i terapia antybiotykami????
 Częstośc zgonów z powodu chorób zakaźnych : 0,5
 Dieta w czasie ciąży : chyba normobiałkowa i niskosodowa
 Zapotrzebowanie na żelazo u kobiety dorosłej 10(18-55lat)-15(miesiaczka) mg
 Zapotrzebowanie na kwas foliowy u kobiety ciężarnej wzrasta 4-krotnie!!!!!!!!
 Przeciwciała w mleku matki IgA, specyficzne IgG, leukocyty, lizozym,
interferon, laktoferyna
 Cechy mleka kobiecego np. więcej białka serwatkowego / więcej laktoglobuliny
mniej kazeiny/ ogólnie mniej bialka
 Humanizacja mleka????????
 Codzienna dawka witaminy D3 dla niemowlaka : 400j.
 Od którego roku życia dziecka dawka energii różni się dla dziewczynek i
chłopców
 W którym miesiącu dodajemy żółtko jaja kurzego do posiłku niemowlaka : 7
miesiąc
 Do 3 lat podajemy dzieciom – masło
 Procesy patologiczne u 65- latków : -zmniejszenie przepływu kłębuszkowego ,
- masy ciała, - sprawnośc intelektualna (chyba fałsz)
 Racjonalne stosowanie antybiotyków
 Higieniczne mycie rąk powoduje zmniejszenie od 100 razy liczbę
drobnoustrojów personelu medycznego
11

Książka Grzybowskiego i Jehowa zalecana na higienie to: „Medycyna
zapobiegawcza i środowiska ‘’
 Pojęcie czułości testu - zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby
tam, gdzie ona występuje.
 Etapy programu zdrowotnego
 Dopuszczalna ilośc dB w klasach do 80db!!!!
 Rozkład zajęc określa się na podstawie (fałsz) –ilośc lekcji w zależności od
wieku , - ilośc lekcji w zależności od zdolności, - ilośc i długośc przerw, ciężkośc zajęc
 Placówki kształcenia nie musza być wyposażone w: gaz, wode, kanalizację,
oświetlenie dzienne
 Klasa z oknami na jednej ścianie nie może być skierowana na północ
 Zanieczyszczenia wewnątrzdomowe
 Patogeny obecne w glebie będące najczęściej przyczyną zagrożeń
 Zanieczyszczenia roślin
 Zanieczyszczenia gleb
 AIDS: jakie limfocyty niszczy itd. ; fałsz (chyba) że ten wirus HIV traci
zaraźliwośc w makrofagach
 Co to jest bioklimatologia___ Bioklimatologia zajmuje się oceną wpływu
czynników atmosferycznych na organizmy żywe!!!!!!!!
 Patologiczna reakcja pogodowa polega na zaostrzeniu się istniejących już
schorzeń
 Wpływ różnych stanów pogodowych na człowieka
 Wybierz zdanie fałszywe: prom. Podczerwone nie wywołuje żadnych skutków
 Specyficzne cechy środowiskowych zagrożeń zdrowia
 Rola węglowodanów
Zmniejsza wchłanianie tłuszczów, soli mineralnych,
Zwiększa wchłanianie cholesterolu,
Przyspiesza trawienie tłuszczów,
Przyspiesza pasaż jelit (fermentacji) – przyspieszenie trawienia
1. są źródłem łatwo przyswajalnej energii
2. nadając produktom spożywczym cechy organoleptyczne ( smak, barwa, zapach,
konsystencja ), oddziałują na zmysły
3. dostarczają włókna pokarmowego ( błonnika ), regulującego procesy zachodzące
w przewodzie pokarmowym ( ruchy perystaltyczne, skład mikroflory
jelitowej,
wydalanie cholesterolu, detoksykacja organizmu )
4. umożliwiają syntezę aminokwasów i prawidłowy przebieg spalania związków
ketonowych
5. są składnikami glikolipidów i glikoprotein błon komórkowych
 Kwasy omega -6 linolowy oraz arachidonowy i omega -3 linolenowy oraz EPA,
DHA
 Kwasy omega -3 nie występują w rybach (fałsz) TAK** ryby, olej rzepakowy,
sojowy, lniany, orzechy wloskie
 Utrudnia wchłanianie jodu : kapusta, brokuły, kalafiory
 Gdzie jest najwięcej Wit.A : papryka, marchewka
12




































13
Co powodują składniki antyodżywcze:-naturalne !!! utrudniaja wykorzystywanie
witamin
( tiaminaza , askorbinaza, awidyna) bialka( inhibitory enzymow)
itp
Rola substancji dodatkowych
Żywnośc funkcjonalna- gr produktow spożywczych o podwyższonej jakości
zdrowotnej wynikającej z obecności w skladzie specyficznych
bioaktywnychsub.
Ocena żywienia i odżywiania : wywiad , pomiary ciała, wskaźniki wagowe
BM /=26 –to 1* nadwagi
Otyłośc andriodalna i cechy – fałsz – odkładanie tłuszczu na udach i biodrach
Pierwotne wady w żywieniu
Niedobór i nadmiar ich w organizmie
Otyłośc – przyczyny i czynniki sprzyjające
Choroby układu krążenia – jednostka chorobowa występująca najczęściej program walki
Ocena stanu odżywiania
Ocena stanu czystości środowiska
Niedobory i nadmiar Wit. C
Żywnośc funkcjonalna
Czynniki żywieniowe wpływające na pozostanie i przebieg zmian
miażdżycowych
Plan lekcji
Cele promocji zdrowia
Wady żywieniowe
Zanieczyszczenia wody
Najczęstsze przyczyny zakażeń szpitalnych – wybrac odpowiednią kolejnośc:
grzyby, wirusy, bakteria G (-) , gruźlica, inne
Współczynnik zapadalności
Dzienna porcja soli: 2,4,8,6,10g
Immunoglobulina z mleka matki
Substancje antyodżywcze
Powierzchnia klasy przypadająca na 1 ucznia - 2,2
Przeciętne dalsze trwanie życia dla kobiety i mężczyzny w wieku 17 lat 80,70L
Przewlekłe choroby w wieku dziecięcym można dostrzec w badaniach :
okresowym, bilansowym, przesiewowym, kontrolnym i jakimś tam
Postępowania prewencyjne w przypadku podejrzenia zakażenia HIV
Jaki procent pacjentów w szpitalach jest izolowanych ze wskazań medycznych
Wartośc PKB przeznaczona na zdrowie w Polsce ok 3,9%
% dzieci szczepionych p.grużlicy do 1 roku życia
CJD , BSE, - pytanie cel Sylwii
% zgonów na choroby zakażenia
Dzienne zapotrzebowanie na żelazo kobiet w ciąży i karmiących 20 I/ 30-40-II /
60-III
Zanieczyszczenia w pomieszczeniach zamkniętych
Jakie służby , jednostki kontrolują żywnośc
































14
Czy w ostatnim 10-leciu zachorowań na salmonellozy się zmieniła rośnie
spada
Zakażenia (czym) z gleby
Kto może promowac zdrowie w szkole podst.
Kwasy tłuszczowe
Dzienne zapotrzebowanie na białka
W jakich produktach jest błonnik chleb pełnoziarnisty, owoce, warzywa, rośliny
strączkowe
Dzieci: masło czy margaryna
Książka
Badanie 4-latków (które nie jest prawdziwe): a) ciśnienie tętnicze b) Bad.stanu
– próchnica zębow stałych* , c) mowa ,d) psychoruchowa , e) coś z
koordynacją
W jakim kraju najmniejsza zachorowalnośc na gruźlicę Szwecja Norwegia
Niemcy
Zachorowalnośc na WZWB , w Polsce odp. Wykazuje tendencję spadkową
Szczepionki przeciwko jakim typom WZW są dostępne A, B, D
Z powodu powikłań WZWB co roku na świecie umiera : odp. Ok.1,2mln osób
Ryzyko zakażeń HCV po jednorazowym ukłuciu nieznaną(brzydką) igłą
odp.1:30
Ryzyko zakażeń HIV ‘’----------------------------------------------------------‘’ odp.1:300
W Polsce zakażonych WZWC jest odp.600tys.
Kraje o najmniejszym ryzyku WZWB odp. Hiszpania, Włochy, Australia,
Norwegia
Nosiciele WZW B jest – odp. Ok.350mln
„ Żółty tydzień” – wszystkie odp.prawidłowe
Ile % dzieci do 15 r.ż. nie ma przeciwciał chroniących przed żółtaczką
pokarmową odp.93%
Sposoby oceny stanu odżywiania
Niedobory przy diecie wegetariańskiej
Dieta radykalnie wegetariańska
Mikroflora na dłoniach personelu Staphylococcus 60 – 80%, Micrococcus 40 –
50%
Czego nie można ocenic badaniami antropometrycznymi – chyba % wody w
organizmie
Stawonogi – główna rola w przenoszenia HIV a) komary, b) kleszcze, c) pchły,
d)wszy , e)żadna – odp. Nie jest prawidłowa
Co jest brane pod uwagę przy układaniu planu żywieniowego
Największe skażenia żywności pestycydy chloroorganiczne, chlorowane
bifentyle, furany, dioksyny – najbardziej toksyczne. Najwięcej jest azotanów i
azotynów.
Tłuszcz używany w diecie śródziemnomorskiej
Gdzie występuje witamina B12 jaja mleko produkty miesne
retardacja - zwolnienie procesów inwolucyjnych
ilość zachorowań na WZW, błonnice, gruźlicę
Download