Święto Narodzin Kościoła!

advertisement
ANGELUS
Niedziela 4. 6. 2017 r.
Gazetka Parafii św. Michała w Cieklinie nr 82
Święto Narodzin
Kościoła!
Zesłanie Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica, gr. Pentacost) to jedno z najważniejszych świąt w Kościele związane z zstąpieniem Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego zakończyło proces Objawienia rozpoczęty w Starym Testamencie. Dzień ten uznawany jest za początek Kościoła. Potocznie nazywany jest Zielonymi Światkami.
Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę:
„Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej
uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych
wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i
Michael- „Któż jak Bóg”
OGŁOSZENIA
Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Świętego dla nas wszystkich – zwłaszcza dla nowych
wyświęconych 7 kapłanów z naszej diecezji.
Również dzisiaj przeżywamy Święto Dziękczynienia. Po każdej Mszy Św. zbiórka do puszek na
Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
Dziś – pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna.
Po sumie zmiana tajemnic różańcowych.
W poniedziałek, 5 czerwca - Święto NMP, Matki Kościoła. Msze Święte w naszym kościele
o godz. 7:00 i o godz. 18:00 / w Dobryni o godz.
17:00/.
W czwartek, 8 czerwca - Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
W sobotę, 10 czerwca – bł. Bogumiła
Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą
świątynię w ubiegłym tygodniu oraz za złożoną
ofiarę. Na sobotę prosimy c.d. Cieklina
W poniedziałek o godz. 19:00 spotkanie Komitetu Opieki nad Kościołem Dobryni.
We wtorek nabożeństwo do Św. Michała Archanioła, a po nabożeństwie spotkanie Rady Parafialnej.
W czwartek o godz. 6:30 wyjazd dzieci I komunijnych na pielgrzymkę do Sanktuarium na Krzeptówkach / powrót około 21:00/.
Zbliża się Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej. W tym roku udamy się z procesją
strona wschodnią, powrót główna drogą do kościoła. Miejsca ołtarzy będą podane za tydzień.
Procesja w Dobryni i miejsca ołtarzy jak
w zeszłym roku.
Dzisiaj na stadionie sportowym w Dębowcu
o godz. 13:00 odbędzie się Gminny Dzień Dziecka.
Organizatorzy zapraszają na dzieci i rodziców na
ciekawe zabawy i atrakcje / trampolina, kolejka
szynowa, dmuchana zjeżdżalnia itp./ Wstęp bezpłatny
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
7.00 †Joanna Setlak greg. 22
18.00 †Czesława Żychowska greg. 21
†Emilia i Stanisław Biernacki
Wtorek
7.00 †Joanna Setlak greg. 23
18.00 †Stanisław Więcek / 7 rocz./
†Czesława Żychowska greg.22
Środa
18. 00 †Joanna Setlak greg. 24 /poza parafia/
†Emilia Żychowska / rocz./ oraz Emil i Ryszard
†Czesława Żychowska greg. 23
Czwartek
18. 00 †Joanna Setlak greg. 25 /poza parafia/
†Genowefa Staniszewska oraz Kazimierz
†Czesława Żychowska greg. 24
Piątek
18.00 †Joanna Setlak greg. 26
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. z okazji 50 rocznicy urodzin
†Czesława Żychowska greg. 25
Sobota
7.00 †Joanna Setlak greg. 27
18. 00 †Czesława Żychowska greg. 26
†Jan Głowaty / 12 rocz./
Niedziela
7. 00 †Bronisław Gumienny / 16 rocz./
†Czesława Żychowska / greg.13/
8. 30 †Joanna Setlak greg. 28
11. 00 Zmarli z rodziny Budziaków
15. 00 Za parafian
Ks. Andrzej Sroka od 1 czerwca w Irlandii odprawia Msze
Św. greg. za Śp. Marię Mlicką
O. Krzysztof Sroka od 1 czerwca w Warszawie odprawia
Msze Św. greg. za Śp. Józefa Brej
DOBRYNIA
Poniedziałek 17.00 †ks. Piotr Anioł od mieszkańców Dobryni
Środa 13.30 †Józef Brej od Janka
Niedziela 9.45 †Za zmarłych rodziców Brej i Kuczaj
katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek
gołębie: symbol Ducha Świętego. Kościół przypomina, że
Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt
Paschalnych.
Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na
drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje
Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. zajmuje drugie miejsce
w tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w
chrześcijaństwie świętem ruchomym, kończącym okres
Zmartwychwstania Pańskiego.
Zesłanie Ducha Świętego dokonało się w dniu Żydowskiego Święta Tygodni, hebr. Hag Shavuot, gr. Pentekostes, czyli Pięćdziesiątnica. Apostołowie i uczniowie przybyli do Jerozolimy, by spełnić obowiązek świętowania
wielkiego wydarzenia, jakim było darowanie Prawa na
górze Synaj.
Razem z Maryją trwali na modlitwie, aż Duch Święty
został im dany. Po święcie Paschy, było to kolejne wielkie
święto przygotowywane przez 49 dni, czyli siedem tygodni. Czas przygotowania był nazywany czasem liczenia
omeru, czyli snopków, gdyż każdego dnia w świątyni
ofiarowywano kolejny snop z nowych zbiorów. Stąd wziął
się zachowany do dziś zwyczaj przyozdabiania domów
zielonymi gałązkami, znakiem nowego życia. Nowa zieleń
sprawiała, że święto to przybrało również nazwę
„zielonych świąt”. Zstąpienie Ducha Świętego, zapowiedziane już w Starym Testamencie, ponownie zostało przepowiedziane już przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14,26). Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie
mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi
wam rzeczy przyszłe. (J 16,13).
Według Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpił
pięćdziesiąt dni po święcie Paschy o godzinie 9:00 (trzeciej
godzinie dnia według hebrajskiego sposobu liczenia czasu), kiedy to Apostołowie przebywali na górze Oliwnej w
górnym pomieszczeniu. Zaczęli oni mówić wszystkimi
językami świata. Zesłanie Ducha św. uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec przebywa wraz z Izraelem w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i
zmartwychwstał, zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów;
Kościół pierwotny już w Nowym Testamencie; po wniebowstąpieniu Chrystusa.
SŁOWO ŻYCIA
„A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane.” J 20, 19-23
Zapraszamy do współpracy w tworzeniu gazetki parafialnej. Artykuły, ciekawe opisy itp. można przysyłać na:
[email protected]
Parafia Św. Michała Archanioła, Cieklin 327, 38– 222 Dębowiec, tel. 13 479 18 00, www. parafiacieklin.pl
facebook – Parafia Cieklin.
Download