Wspólnota Matek w Modlitwie Wspólnota Mężczyzn w Modlitwie

advertisement
Wspólnota Matek w Modlitwie
Wspólnota Mężczyzn w Modlitwie – „Nikodem”
Akt powierzenia dzieci Niepokalanemu Sercu Maryi Panny
Maryjo, chcemy się nauczyć od Ciebie, jak odpowiedzieć na nasze powołanie
rodzicielskie.
Dlatego powierzamy nasze dzieci, ich życie, ich teraźniejszość i przyszłość Twojemu
Niepokalanemu Sercu.
Maryjo, Ty stałaś się Przybytkiem Ducha Świętego i wzorem chrześcijańskiego życia,
prosimy ochraniaj nasze dzieci i broń je od wszelkiego zła.
Pomóż im wzrastać w przyjaźni z Jezusem i krok po kroku odkrywać swoje powołanie
i swoją misję w świecie i w Kościele.
Pozwól również, abyśmy w każdej sytuacji naszego życia byli wiarygodnymi i pełnymi
radości świadkami wiary.
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Cię Maryjo o łaskę podążania wspólną drogą
miłości dla naszych rodzin, aż do spotkania i zjednoczenia w wiecznej radości w
niebie. Amen.
Modlitwa za Rodziców
Boże, nasz Ojcze. Dziękuję Ci za moich Rodziców.
Dziękuję za ich Miłość i wszystko, co dla mnie robią. Podaruj im proszę zdrowie i
długie życie.
Pobłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła.
Proszę Cię, by nasza Rodzina była odbiciem rodziny z Nazaretu. Aby królował w niej
Twój Pokój, Twoja Miłość i Twoja Łaska.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Mamusiu, niech Bóg Cię błogosławi w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Tatusiu, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego : Ojca i Syna i Ducha Świętego
niech spocznie na Tobie i pozostaje na zawsze!
Modlitwa Małżonków
Kardynał Godfried DANNEELS
Boże, Ojcze Nasz!
Błogosławimy Cię i dziękujemy
Za to, że stworzyłeś nas
Na Swój obraz i podobieństwo:
Mężczyzną i kobietą stworzyłeś nas
I chcesz, byśmy dzielili się
Miłością radosną i ożywiającą.
Błogosławiony jesteś za owo « Tak », którym nas natchnąłeś.
Za zaufanie i za przebaczenie,
Do których nas uzdalniasz.
Za Twoją obecność, która oświeca naszą więź
W dni dobre i w dni złe.
Boże wierny i hojny, prosimy Cię:
Naucz nas każdego dnia angażować się na nowo.
Odnów naszą miłość.
Umocnij nas w wierności.
Bądź z nami w godzinie zwątpienia
Wtedy, gdy to, co w nas najlepsze,
Może osłabnąć bądź zniszczeć:
Nasze pragnienie życia dla siebie wzajemnie, i przekazywania życia.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty!
Prosimy Cię za małżeństwa przeżywające trudności.
Za tych wszystkich, którym trudno jest odnaleźć się wzajemnie
I żyć we wzajemnym zaufaniu.
Wszystkim małżonkom i wszystkim rodzinom
Udziel Dobry Boże
Twoich darów jedności, płodności oraz wierności,
Oraz Twoją radość na zawsze.
Amen
Modlitwa o uzdrowienie Drzewa Rodzinnego
Ojcze Przedwieczny, staję przed Tobą jako dziecko, w ogromnej potrzebie Twojej
pomocy.
W potrzebie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego.
Potrzebuję także uzdrowienia w stosunkach międzyludzkich.
Wiele z tych problemów spowodowały moje błędy, zaniedbania i grzechy, za co
pokornie błagam Cię, Panie, o przebaczenie.
Proszę również o przebaczenie moim przodkom, których upadki pozostawiły wpływ
na mnie w formie tendencji do powtarzających się, niechcianych zachowań w ciele,
umyśle i duszy. Racz uzdrowić mnie, Panie, z tych wszystkich niedoskonałości.
Z Twoją pomocą, Boże mój, szczerze przebaczam wszystkim, żyjącym i zmarłym
członkom mego drzewa rodzinnego, którzy bezpośrednio skrzywdzili mnie lub moich
ukochanych w jakikolwiek sposób; także tym, których grzechy przyczyniły się do
naszych cierpień i niedoskonałości.
W Imię Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa i Mocą Ducha Świętego proszę Cię,
Ojcze, uwolnij mnie i całe moje drzewo genealogiczne od wpływu zła.
Uwolnij tak żywych, jak i umarłych członków drzewa rodzinnego, włączając tych z
adopcyjnych gałęzi i tych z dalszych relacji rodzinnych, od wszelkich niezdrowych
powiązań.
Przez Twe miłujące zainteresowanie nami, Ojcze Niebieski, zmiłuj się za nami.
Amen.
Download