Akt zawierzenia Matce Boskiej Bocheńskiej

advertisement
Akt zawierzenia Matce Boskiej Bocheńskiej
(odmawiany co roku 2 lutego)
W święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej,
stajemy, Maryjo, u Twojego tronu w Bocheńskim Sanktuarium wraz z naszymi rodzinami, aby
wspólnie z Tobą oddać Bogu należne uwielbienie i wyznać naszą wiarę, wspominając Twój akt
ofiarowania Jezusa Chrystusa w świątyni Jerozolimskiej.
Pragniemy również Tobie, Maryjo, złożyć nasz hołd i oddać należną Ci cześć, zawierzając
Tobie nas samych, nasze rodziny, naszą parafię, diecezję, Kościół i nasze jutro w tych – jakże
niepewnych – czasach.
Chcemy Cię, Maryjo, prosić, byś wyjednała nam u swojego Syna, Jezusa, moc i siłę do
spełnienia powierzonych nam przez Boga zadań. Zdajemy sobie sprawę, że bez Bożej pomocy,
bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. Dlatego zwracamy się do Ciebie, nasza
Matko, któraś obrała sobie tron w tym bocheńskim grodzie, abyś wyprosiła nam światło Ducha
Świętego i Jego dary, tak bardzo potrzebne do mężnego kroczenia i świadczenia o Chrystusie
wobec współczesnego świata, który usiłuje wszystko, co Boże, zepchnąć na mieliznę
obojętności w imię źle pojętej wolności i tolerancji.
***
• Przyjmij, Maryjo, tych, którzy w celu przezwyciężenia zła i wpływów złego ducha włączyli
się przez podjęte zobowiązania do Twojego Wolontariatu. Pomóż im wytrwać w tych
postanowieniach dla dobra ich samych, jak również ku pożytkowi wielu wiernych
borykających się z licznymi trudnościami i nałogami.
• Kapłanom i siostrom zakonnym wyjednaj świętość życia i daj im moc, siłę i wielką
gorliwość w podejmowaniu nowej ewangelizacji współczesnego świata.
• Wyproś, Maryjo, rodzicom gorącą i silną wiarę, niech ją przekazują swoim dzieciom przez
świadectwo życia opartego na Bogu i Jego przykazaniach.
• Młodzieży uproś ducha otwartości na Boże Słowo, by z młodzieńczą gorliwością, odwagą
i zapałem dawała świadectwo miłości opartej na Ewangelii.
• Dzieciom przekazuj, Maryjo, swoje orędzie, niech z wiarą, miłością i właściwą sobie prostotą
niosą je współczesnemu światu.
• Dźwigających ciężar choroby albo podeszłego wieku obdarz pogodą ducha i ludzką
życzliwością.
• Zawierzamy Ci także tych, którzy już odeszli od nas do wieczności, a którym zawdzięczamy
tak wiele: wiarę w Boga, przykład umiłowania Ojczyzny i Kościoła, trwania w nadziei
nawet w chwilach najtrudniejszych.
***
Królowo Różańca Świętego, Pani Bocheńska, bądź dla nas Matką, Orędowniczką
i Przewodniczką na drogach doczesnego życia. Niech Twoje Sanktuarium w Bochni będzie dla
wszystkich miejscem uwielbiania Boga, miejscem nadziei, przemiany i dążenia do świętości.
Niech zawsze wznosi się tu do Ciebie modlitwa różańcowa.
Z różańcem i gromnicą w ręku składamy dziś przed Tobą, Maryjo, przyszłość diecezji,
parafii, naszych rodzin i nas samych. Amen.
Download