pobierz

advertisement
NR 602
20 września
2015r
Święci na co dzień – Św. Mateusz Apostoł i Ewagelista
Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków
w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem
Genezaret. Pobierał tam opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów.
O młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy nic. Spotykamy się z nim po raz
pierwszy dopiero w Kafarnaum, kiedy Chrystus zastał go w komorze celnej
i powołał na swojego Apostoła. To wezwanie odbyło się po cudownym
uzdrowieniu paralityka, którego spuszczono przez otwór zrobiony w suficie
mieszkania (Mt 9, 1-8). O tym cudzie musiał dowiedzieć się i Mateusz, gdyż
natychmiast rozniosły go setki ust. Być może Mateusz słuchał wcześniej mów
pokutnych Jana Chrzciciela. Na wezwanie Chrystusa zostawił wszystko
i poszedł za Nim. Nawrócony, zaprosił do swego domu Jezusa, Jego uczniów
i swoich przyjaciół: celników i współpracowników. W czasie uczty faryzeusze
zarzucili Chrystusowi, że nie przestrzega Prawa. Ten jednak wstawił się za
swoimi współbiesiadnikami. Odtąd Mateusz pozostał już w gronie Dwunastu
Apostołów. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś czas
pozostał w Palestynie. Apostołował wśród nawróconych z judaizmu. Dla nich
też przeznaczył napisaną przez siebie księgę Ewangelii. Napisał ją między 50
a 60 rokiem, najprawdopodobniej ok. 55 r. Starał się w niej wykazać, że to
właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, że na Nim
potwierdziły się proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu. Najstarsza
tradycja kościelna za autora pierwszej Ewangelii zawsze uważała Mateusza.
Mateusz przekazał wiele szczegółów z życia i nauki Jezusa, których nie
znajdziemy w innych Ewangeliach: np. rozbudowany tekst Kazania na Górze,
przypowieść o kąkolu pannach. On jeden podał wydarzenie o pokłonie Magów
i rzezi niewiniątek, o ucieczce do Egiptu, a także wizję sądu ostatecznego.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 20. 09. 2015 r.:
1. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Naszymi modlitwami wspieramy pracowników mediów, by byli strażnikami
prawdy i chrześcijańskiej miłości.
2. W poniedziałek celebrować będziemy święto Św. Mateusza Apostoła i
Ewagelisty. Msze św. jak w dni powszednie.
3. Wszystkich pragnących służyć Bogu i bliźnim swoją modlitwą
zapraszamy i prosimy o przyłączenie się do wybranej przez siebie Parafialnej
Wspólnoty Modlitewnej.
4. Wiernych lubiących śpiewać, a szczególnie obdarowanych dobrym
głosem pan Organista zaprasza na chór do wspólnego śpiewania na Bożą
chwałę. Wystarczy po Mszy świętej podejść i zgłosić się u pana Organisty.
5. Ponawiamy zaproszenie skierowane do dziewczynek chętnych
do śpiewania w parafialnej Scholce. Nauka śpiewu i próby odbywają się
w naszym kościele na chórze w czwartki o godz. 17.00. Prowadzi je Pan
Organista Michał i Katecheta Tomasz. Rodziców i dziadków prosimy
o zachęcenie do zaangażowania się dzieci i młodzieży.
6. W środę o godz. 18.00 zapraszamy na nowennę do NMP Nieustającej
Pomocy. Podziękowania i prośby można składać do stągwi stojącej przy
ołtarzu Matki Bożej.
7. Dziś kolekta na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu. Bóg zapłać za złożone ofiary.
8. Na KATECHEZY NEOKATECHUMENALNE zapraszamy
w poniedziałki i czwartki po wieczornej Mszy świętej.
ZAPOWIEDZI
Do sakramentalnego zawarcia małżeństwa przygotowują się:
1. Damian Przemysław DUPLICKI kawaler, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP ,
Jolanta Monika MAŁOLEPSKA, panna, zam. par. Wąbrzeźno, par. MBKP.
Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa w sumieniu jest
zobowiązany do powiadomienia o tym miejscowego duszpasterza.
ZAPRASZAMY do adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy
w dni powszednie od 7.30 do 8.15.
Modlitwy prowadzą:
- w poniedziałek: Wspólnota św. Franciszka
- we wtorek: Wspólnota św. Antoniego
- w środę: Rycerstwo Niepokalanej
- w czwartek: Żywy Różaniec
- w piątek: Czciciele Miłosierdzia Bożego
- w sobotę: Wspólnoty Maryjne śpiewają Godzinki o NMP
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 20. 09. 2015 r.:
7.00
+ Rodziców: Helenę i Józefa Osińskich w drugą
rocznicę śmierci Heleny.
8.15
+ Męża Romana Szotowicza i rodziców: Longinę i Jerzego
Rumniak oraz Czesława Szotowicza.
8.15
+ Edmund Kozera w pierwszą rocznicę śmierci.
9.45
SUMA w intencji parafii.
9.45
+ Urszulę Mejgier w drugą rocznicę śmierci oraz rodziców: Anielę
i Stanisława Janowskich.
11.00
+ Żonę Teresę Gaweł i zmarłych z rodziny Gaweł; Helenę Kędzia
i zmarłych z rodziny Kędzia; Cecylię i Stanisława Trębas w
pierwszą rocznice Cecylii.
12.00
+ Weronikę Mazurkiewicz w siódmą rocznicę śmierci.
12.00
Greg. 19: + Janinę Kołatka.
18.30
+ Bernarda Kawskiego w dwunastą rocznicę śmierci.
PONIEDZIAŁEK 21.09.15r. Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewnagelisty
7.00
+ Adama Kołodziejskiego w drugą rocznicę śmierci.
8.15
Greg. 20: + Janinę Kołatka.
18.30
+ Władysław Czech w pierwszą rocznicę śmierci i za rodziców
Czech.
WTOREK 22. 09. 2015 r.:
7.00
+ Magdalenę Włosowską. Intencja od uczestników pogrzebu.
8.15
Greg. 21: + Janinę Kołatka.
18.30
+ Jana w pietnastą rocznicę śmierci i Czesława Wojciechowskich
oraz zmarłych z rodziny Wojciechowskich..
ŚRODA 23. 09. 2015 r. wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny:
7.00
+ Krystynę Malinowską. Intencja od uczestników pogrzebu.
8.15
Greg. 22: + Janinę Kołatka.
18.00 NOWENNA do NMP Pomocy Nieustającej.
18.30 + Jerzego Szczodrowskiego w szesnastą rocznicę śmierci
i zmarłych z rodziny
18.30
+ JaJana Szuleckiego. Intencja od wnuków.
CZWARTEK 24.09.2015r.:
7.00
+ Daniela Jadzińskiego i Wojciecha Krawczyk w czwartą rocznicę
śmierci.
8.15
- O zdrowie i potrzebne łaski dla żywych oraz niebo dla zmarłych
członkiń Róży Wniebowzięcia NMP.
18.30
+ Barbarę Mańską w szóstą rocznicę śmierci oraz Janinę i Alfonsa.
18.30
Greg. 23: + Janinę Kołatka.
PIĄTEK 25. 09. 2015 r. wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa:
7.00
+ Stanisława Falkowskiego. Intencja od uczestników pogrzebu.
8.15
Greg. 24: + Janinę Kołatka.
18.30
+ Irenę Reiwer i rodziców w ósmą rocznicę śmierci Ireny.
18.30
+ Waldemara Makowskiego. Intencja od chrześniaka Rafała z rodz
SOBOTA 26. 09. 2015 r.:
7.00
Greg. 25: + Janinę Kołatka.
7.00
+ Za zmarłych rodziców i zmarłych z rodziny.
8.15
+ Halinę Augustynowicz pierwszą rocznicę śmierci.
18.30
Greg. 1: + Jadwigę Ziółkowską.
18.30
+ Stanisławę i Michała Kin.
XXVI INIEDZIELA ZWYKŁA – 27. 09. 2015r.:
7.00
+ Florentynę i Marcina Bibro w trzecią rocznicę śmierci Florentyny.
8.15
+ Rodziców Zaleśnych w rocznicę śmierci ojca.
8.15
+ Irenę i Józefa Jęziorskich.
9.45
SUMA w intencji parafii.
9.45
+ Zofię, Eugeniusza i Janusza Putynkowskich w rocznicę śmierci
Zofii
11.00
+ Annę i Mieczysława Preis; Franciszka i Genowefę Kujawskich.
11.00
Greg. 26: + Janinę Kołatka.
12.00
Chrzty: O Bożą opiekę dla chrzczonych dzieci i ich rodzin.
18.30
Greg. 2: + Jadwigę Ziółkowską.
18.30
+ Rodziców i rodzeństwo z obojga stron.
Download