Zestaw ortogramów

advertisement
Zakresy Konkursów
XIX Edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej
Rok 2013
Edukacja polonistyczna
Klasa II SP
Zakres treści ortograficznych dla klasy II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach.
Wielka litera w korespondencji.
Pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu.
Wykorzystanie zmienności form dla uzasadnienia pisowni, np. sad - sadu i rodziny
wyrazów: ławka - ława.
Pisownia wyrazów z ą, ę w różnych pozycjach.
Pisownia wyrazów z ó, rz wymiennymi. Wykorzystanie zmienności form i rodziny
wyrazów dla uzasadnienia pisowni.
Pisownia częściej spotykanych wyrazów z ó, rz niewymiennym.
Utrwalanie zasobu wyrazów z h z klasy I i poszerzanie ich o nowe wyrazy.
Pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach.
Pisownia wielką literą; początek zdania, imiona, nazwiska, nazwy miast, państw;
Pisownia najczęściej używanych skrótów: ulica – ul., numer – nr, strona – s., dnia – dn.,
rok – r.;
Praktyczne zastosowanie alfabetu w wyszukiwaniu wyrazów w słowniczku ortograficznym.
Kropka, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania.
Przecinek przy wyliczaniu.
Uwaga!
Treści ortograficzne w klasie II bazują na treściach z klasy I.
Zakres treści gramatycznych dla klasy II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rozpoznawanie zdań: oznajmujących, pytających, rozkazujących.
Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
Rozwijanie zdań.
Przekształcanie zdań pojedynczych na złożone.
Dobór wyrazów o znaczeniu podobnym, przeciwnym.
Grupowanie wyrazów należących do tej samej rodziny.
Rozpoznawanie rzeczownika i czasownika .
Wyróżnianie liter, głosek i sylab w wyrazie; wyrazów w zdaniu, spółgłosek i samogłosek;
Rzeczowniki jako nazwy osób, zwierząt roślin i rzeczy; rodzaje rzeczownika: męski, żeński,
nijaki oraz liczby rzeczownika: pojedyncza, mnoga;
Czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności; liczby czasownika: pojedyncza, mnoga;
Zgodność form rzeczownika i czasownika w liczbie.
1
Zestaw ortogramów
Wyrazy z ó niewymiennym:
chór, córka, główny, góra, jaskółka, Józef, kłótnia, komórka, król, królik, krótki, który,
mózg, ołówek, ogórek, piórka, płótno, podróż, pójdę, półka, północ, późno, próba, próchno,
próżniak, rózga, róża, różnica, różowy, skóra, sójka, strój, stróż, wieczór, wiewiórka,
włóczka, wróbel, wróżka, wschód, zachód, źródło, żółty, żółw.
Wyrazy z u:
auto, autobus, autokar, biurko, budzik, budyń, bułka, burak, but, butelka, chustka, cukier,
dmuchać, długi, drugi, duch, dudek, duży, dziupla, fujarka, fruwać, futro, gruby, grudzień,
grupa, gruszka, gubić, guz, jaszczurka, kapusta, krasnoludek, krokus, kruk, kuchnia, kufer,
kukiełka, kukułka, kukurydza, kula, kupić, kura, kuropatwa, kurz, luty, łupina, łuska,
makulatura, maruda, minuta, mrugać, mruczeć, mucha, muchomor, mundur, mur, musieć,
musztarda, muzeum, nauka, nauczyciel, nudny, nuta, okruch, okrutny, okulary, papuga,
pazur, południe, puchar, pudło, pułk, pustynia, puszcza, puścić, ropucha, skuwka, struga,
struna, sufit, suknia, susza, sznur, szuflada, śruba, trudny, truskawka, turysta, ucho, ulica,
według, zasuwka, zguba.
Wyrazy z rz niewymiennym:
burza, gorzej, gorzko, jarzębina, jarzyna, kalendarz, Katarzyna, kołnierz, korytarz, korzeń,
korzyści, kurz, marzenie, narzekać, narzędzie, nietoperz, orzech, perz, porządek, porzeczka,
powierzchnia, rzadki, rząd, rzec, rzecz, rzeka, rzepa, rzęsa, rzodkiewka, rzut, talerz, tchórz,
towarzysz, uderzyć, urząd, warzywa, węgorz, wierzba, wierzch, wydarzenie, zderzenie,
zmierzch, zorza, zwierzę.
Wyrazy z ż niewymiennym:
bandaż, bażant, ciężar, czyżyk, drapieżnik, drożdże, duży, dyżur, inżynier, jeż, jeżeli, jeżyna,
już, każdy, kożuch, kradzież, krzyż, książę, książka, leżak, łóżko, łyżka, mężatka, mąż,
młodzież, mnożenie, montaż, może, można, mżawka, nożyczki, nóż, odzież, ostrożny,
pasażer, plaża, pożar, pożegnanie, pożreć, pożyczka, rożen, spiżarnia, sprzedaż, straż, stróż,
także, wróżka, wyżej, wzwyż, zboże, żaba, żaden, żagiel, żal, żądać, żądło, żeby, żeglarz,
żegnać, żelazo, żniwa, żołądek, żołnierz, żółw, żubr, żuraw, życie, żyła, żyrafa, żywność.
Wyrazy z h:
aha!, bohater, czyhać, druh, eh!, ha!, haft, hak, hala, Halina, hałas, hamak, hamulec, handel,
hangar, hańba, harcerz, hardy, harmonia, hart, hasło, hejnał, Helena, helikopter, hełm, herb,
hiacynt, hiena, higiena, hipopotam, hodowla, hojny, hołd, honor, horyzont, hotel, huba,
hufiec, huk, hulajnoga, humor, hura, huragan, huśtawka, huta, hydraulik, hymn, Podhale,
wahać się, wahadło.
Wyrazy z ch:
bochenek, chart, chata, chleb, chlew, chłopiec, chłód, chmura, chodzić, chociaż, choinka,
chomik, chorągiew, chór, chrabąszcz, chrypa, chryzantema, chrzest, chrześcijaństwo, chuchał,
chudy, chustka, chwasty, chwila, chytry, echo, machać, marchewka, samochód, schody,
schować, schron, tchórz, ucho, wepchnąć, westchnienie, wichura, wychowawca.
2
Edukacja polonistyczna
Klasa III SP
Zakres treści ortograficznych dla klasy III
Utrwalanie pisowni wyrazów z „ó” i „rz” wymiennym.
Pisownia wyrazów z „h” z „ó” i „rz” niewymiennym z zakresu słownictwa uczniów.
Pisanie wyrazów z końcówkami: -ów, -ówka oraz –uje.
Pisownia wyrazów z „ę”, „ą” ze szczególnym uwzględnieniem form czasownika w
czasie przeszłym (wziął, wzięła).
5. Pisownia liczebników (trzy, trzydzieści pięć).
6. Wielka litera w imionach, nazwiskach, nazwach państw, miast, rzek, ulic oraz w
tytułach itp..
7. Przecinek przy wyliczaniu.
8. „Nie” z osobowymi formami czasownika; pisownia „nie” z przymiotnikiem.
9. Pisanie wyrazów z utratą dźwięczności w środku wyrazu.
10. Posługiwanie się znajomością alfabetu przy porządkowaniu wyrazów według
kolejności pierwszej i drugiej litery.
1.
2.
3.
4.
Uwaga!
Treści ortograficzne w klasie III bazują na treściach z klasy II.
Zakres treści gramatycznych dla klasy III
1. Redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat.
2. Pisanie listów, życzeń, zaproszeń.
3. Rozpoznawanie i układanie zdań pojedynczych oznajmujących, pytających i
rozkazujących.
4. Rozwijanie pojedynczych zdań nierozwiniętych.
5. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika.
6. Czasy czasownika: teraźniejszy, przeszły i przyszły.
7. Przymiotniki jako wyrazy oznaczające cechy osób, zwierząt, roślin i rzeczy.
8. Zgodność form rzeczownika i czasownika oraz rzeczownika i przymiotnika w zdaniu.
9. Liczebnik na oznaczenie liczby i kolejności przedmiotów.
10. Wyszukiwanie słów o znaczeniu podobnym (synonimy), przeciwnym (antonimy).
11. Tworzenie wyrazów pokrewnych.
Zestaw ortogramów
Wyrazy z ó niewymiennym:
chór, córka, czółno, główny, góra, jaskółka, Józef, kłótnia, król, królik, krótki, który, mózg,
ogórek, ołówek, płótno, pójdę, półka, północ, późno, próba, próchno, próżniak, rózga, róża,
różnica, różowy, skóra, stróż, wiewiórka, włóczka, wróbel, wróżka, źródło, żółty, żółw.
Wyrazy z u:
auto, autobus, autokar, biurko, budzik, budyń, bułka, but, butelka, cukier, dmuchać, długi,
drugi, duch, dudek, duży, dziupla, fujarka, fruwać, futro, gruby, grudzień, grupa, gruszka,
3
gruz, gubić, guz, jaszczurka, krasnoludek, kruk, kuchnia, kufer, kukiełka, kukułka,
kukurydza, kula, kupić, kura, kuropatwa, chustka, kurz, łupina, łuska, makulatura, marudzić,
minuta, mrugać, mruczeć, mucha, muchomor, mundur, mur, musieć, musztarda, musztra,
muzeum, nauka, nauczyciel, nudny, okruch, okrutny, okulary, papuga, pazur, południe,
puchar, pudło, pułk, pustynia, puszcza, puścić, ropucha, skuwka, struga, struna, sufit, suknia,
susza, sznur, szuflada, śruba, trudny, truskawka, turysta, według, zasuwka, zguba.
Wyrazy z rz niewymiennym:
burza, gorzej, gorzko, jarzębina, jarzyna, kalendarz, Katarzyna, kołnierz, korytarz, korzeń,
korzyści, kurz, marzenie, narzekać, narzędzie, nietoperz, orzech, orzeł, perz, porządek,
porzeczka, powierzchnia, rzadki, rząd, rzec, rzeczywiście, rzeka, rzemieślnik, rzepa, rzetelny,
rzęsa, rzodkiewka, rzut, Rzym, talerz, tchórz, towarzysz, uderzyć, urząd, warzywa, węgorz,
wierzba, wierzch, wydarzenie, zderzenie, zmierzch, zorza, zwierzę.
Wyrazy z ż niewymiennym:
bandaż, bażant, ciężar, czyżyk, dożynki, drapieżnik, drożdże, duży, dyżur, inżynier, jeż,
jeżeli, jeżyna, już, każdy, kożuch, kradzież, krzyż, książę, książka, leżak, łóżko, łyżka,
mężatka, mąż, menażka, młodzież, mnożenie, montaż, może, można, mżawka, nożyczki, nóż,
odzież, ostrożny, pasażer, plaża, pożar, pożegnanie, pożreć, pożyczka, rożen, smażalnia,
spiżarnia, sprzedaż, straż, stróż, także, wróżka, wyżej, wzwyż, zboże, żaba, żaden, żagiel, żal,
żądać, żądło, żeby, żeglarz, żegnać, żelazo, żniwa, żołądek, żołnierz, żółw, żubr, żuraw, żużel,
żwawy, życie, żyła, żyrafa, żywność.
Wyrazy z h:
aha!, bohater, czyhać, druh, eh!, ha!, haft, hak, hala, Halina, hałas, hamak, hamulec, handel,
hangar, hańba, harcerz, hardy, harmonia, hart, hasło, hebel, hejnał, hektar, Helena, helikopter,
hełm, hetman, hiacynt, hiena, higiena, hipopotam, hodowla, hojny, hołd, honor, horyzont,
hotel, huba, hufiec, huk, hulajnoga, humor, hura, huragan, huśtawka, huta, hydraulik, hymn,
Podhale, wahać się, wahadło.
Wyrazy z ch:
bochenek, chart, chata, chleb, chlew, chłopiec, chłód, chmura, chodzić, chociaż, choinka,
chomik, chorągiew, chór, chrabąszcz, chrypa, chryzantema, chrzest, chrześcijaństwo, chuchał,
chudy, chustka, chwasty, chwila, chytry, echo, machać, marchewka, samochód, schody,
schować, schron, tchórz, ucho, wepchnąć, westchnienie, wichura, wychowawca.
Edukacja matematyczna
Klasa II SP
Zakres treści matematycznych dla klasy II
1. Biegłe dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 różnymi sposobami, bez przekroczenia i
z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
2. Porównywanie różnicowe.
3. Zero w dodawaniu i odejmowaniu liczb.
4. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30.
5. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie.
6. Znajomość pojęć: składnik, suma, różnica.
7. Wiadomości i umiejętności praktyczne:
 jednostki pojemności – litr, pół litra, ćwierć litra,
 liczenie pieniędzy, płacenie – grosze i złotówki,
 pisanie dat, znaki rzymskie I - XII,
4
 jednostki wagi – 1kg, 2kg, 5kg,
 czas – pełne godziny,
 pomiar – centymetr.
(dokonywanie prostych obliczeń dotyczących pojemności – litr, wagi – kilogramy, miary –
centymetry)
Klasa III SP
Zakres treści matematycznych dla klasy III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Biegłe dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia i z przekroczeniem
progu dziesiątkowego.
Obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość).
Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
oraz na porównywanie różnicowe.
Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000:
 zapisywanie liczb trzycyfrowych cyframi;
 wskazywanie w liczbie trzycyfrowej cyfr: jedności, dziesiątek, setek;
 porównywanie liczb;
 porządkowanie ich w ustalone ciągi liczbowe: rosnące, malejące;
Wykonywanie czterech działań arytmetycznych na liczbach trzycyfrowych bez
przekraczania progów dziesiątkowych.
Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100.
Znajomość pojęć: suma, różnica, iloczyn, iloraz.
Wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące:
a) Czasu kalendarzowego:
 biegłe posługiwanie się nazwami dni tygodnia; wymienianie ich we właściwej
kolejności;
 nazwy kolejnych miesięcy; rozumienie pojęć: miesiąc, kwartał, pół roku, rok,
pora roku;
 pisanie dat;
 umiejętne posługiwanie się kalendarzem;
 wyszukiwanie w kalendarzu wskazanych dni, świąt, rocznic;
 wykonywanie łatwych obliczeń upływu czasu kalendarzowego;
b) Czasu zegarowego:
 odczytywanie wskazań zegara;
 określanie czasu w systemie 12- i 24-godzinnym - doba, godzina, minuta;
 wykonywanie łatwych obliczeń upływu czasu odmierzanego zegarem;
c) Długości:
 mierzenie długości, szerokości, wysokości różnych przedmiotów przy pomocy
linijki;
 stosowanie jednostek miary długości: metr, centymetr, milimetr;
d) Masy:
 pojęcie dekagrama;
 wykonywanie obliczeń, w których występują jednostki masy: kilogram,
dekagram;
e) Temperatury:
 odczytywanie wskazań termometru.
5
Przedmiot: język polski
Klasa IV SP
Formy wypowiedzi
1. Informacja o wyglądzie osób (przykłady ze słownictwa stosowanego przy opisie wyglądu
postaci).
2. Rozmowa i jej zapis w formie dialogu.
3. List (schemat listu).
4. Opowiadanie.
5. Zaproszenie, przepis na wykonanie czegoś, kartka pocztowa, instrukcja.
Sprawność językowa
1. Grupowanie wyrazów wokół określonego tematu (dobieranie wyrazów bliskoznacznych
i pokrewnych).
2. Dobór wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym: rzeczowników, przymiotników,
przysłówków.
3. Umiejętność zastosowania zasad poprawnej pisowni wyrazów z: ż, rz, h, ch, ó, u;
stosowanie wielkich liter w nazwach części świata, krajów, regionów i ich mieszkańców
oraz w tytułach utworów literackich.
Nauka o języku
1. Typy zdań ze względu na cel wypowiedzi.
2. Znajomość poszczególnych części mowy (rzeczownik, czasownik,
przysłówek) i ich związków z innymi wyrazami.
3. Budowa zdania pojedynczego (podmiot i orzeczenie, wykres graficzny).
przymiotnik,
Wiadomości o literaturze
1.
2.
3.
4.
5.
Świat przedstawiony w utworze literackim.
Rozumienie pojęć: realistyczne (prawdopodobne) i fantastyczne (nieprawdopodobne).
Cechy gatunkowe baśni; motywy baśniowe; osoba narratora.
Elementy wiersza: wers, strofa, rym (bez nazywania rodzaju rymów i układu rymów).
Środki stylistyczne: epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, przenośnia (na
łatwych przykładach), uosobienie.
Lektury:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
J. Ch. Andersen: „Królowa Śniegu”, „Księżniczka na ziarnku grochu”
Ch. Perrault: „Wróżki”
„Opowieści z Narnii” - film,
C. Collodi: „Pinokio”,
A. Mickiewicz: „Przyjaciele”,
K. Makuszyński: „Panna z mokrą głową”
6
Klasa V SP
Formy wypowiedzi
1. Formy wypowiedzi obowiązujące w klasie IV.
2. Opis przedmiotu, opis postaci z elementami charakterystyki.
3. Reklama, ogłoszenie.
Sprawność językowa
Starożytna Grecja w naszym języku, znaczenie wyrażeń i zwrotów.
Związki frazeologiczne.
Części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, przyimek.
Części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik, wykresy
graficzne zdań.
5. Zasady ortograficzne: jak w kl. IV, pisownia cząstek - bym, - byś, - by; pisownia
wyrazów z ą, ę, om, on, en, em.
1.
2.
3.
4.
Wiadomości o literaturze
1. Środki wyrazu poetyckiego (epitet, porównanie,
dźwiękonaśladownictwo).
2. Rodzaje i układ rymów.
3. Nowela, mit, podanie, bajka - cechy gatunkowe, przykłady.
uosobienie,
przenośnia,
Lektury:
1. J. Parandowski: „Mitologia” (mity: „Syzyf”, „Dedal i Ikar”, „Prometeusz”, „Demeter i
Kora”),
2. J. Parandowski: „Przygody Odyseusza”,
3. B. Prus: „Katarynka”,
4. Ignacy Krasicki: Bajki - „Wół i mrówki”, „Czapla, ryby i rak”, Przyjaciele”, Żółw i mysz”,
„Lis i osieł”, „Mądry i głupi”,
5. K. Makuszyński: „Szaleństwa panny Ewy”
6. Interpretacja utworów poetyckich Cz. Miłosza, J. Tuwima, E. Lipskiej
Klasa VI SP
Formy wypowiedzi
1. Obowiązujące w klasie IV i V.
2. Streszczenie, sprawozdanie, dziennik.
Sprawność językowa
Czasownik, rzeczownik, przysłówek, przymiotnik, liczebnik, przyimek, zaimek, spójnik.
Synonimy, antonimy, wyrazy pokrewne.
Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania.
Funkcje składniowe części mowy.
Ortografia: ó-u, rz-ż, h-ch, wielka litera; pisownia cząstek - bym, - byś, - by; pisownia
wyrazów z ą, ę, om, on, em, en, pisownia przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy.
6. Pisownia liczebników, przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych.
1.
2.
3.
4.
5.
7
Wiadomości o literaturze
1. Odmiany powieści ze względu na temat i stosunek czasu w świecie przedstawionym.
2. Rozumienie pojęć i poprawne posługiwanie się terminami w zakresie epiki (np. fabuła,
akcja, wątek, świat przedstawiony).
3. Środki stylistyczne, budowa wiersza, rodzaje i układ rymów.
Lektury:
1.
2.
3.
4.
5.
J. Kochanowski: „Na lipę”,
M. Dąbrowska „Marcin Kozera”,
I. Jurgielewiczowa: „Ten obcy”,
St. Lem: „Bajka o maszynie cyfrowej...”, „Trzej elektrycerze”,
Interpretacja utworów poetyckich T. Różewicz, A. Kamieńskiej
Przedmiot: historia
Klasa V SP
Starożytność
1. Życie społeczeństw starożytnych.
Praca podstawą cywilizacji starożytnych. Starożytne miasta: Babilon, Ateny, Rzym;
życie codzienne w Mezopotamii, Egipcie, Grecji, Rzymie.
Życie rodzinne i szkolne. Niewolnictwo.
2. Bogowie i ludzie.
Bogowie Egiptu, Mezopotamii, Grecji i Rzymu, Palestyny.
Mity o bogach i bohaterach. Wpływ wierzeń na życie mieszkańców. Obrzędy religijne.
3. Dziedzictwo starożytności.
Rządy w starożytności. Teatr ateński. Sport w życiu Greków. Architektura antyczna.
Dziedzictwo nauki. Rozwój pisma.
Literatura:
1. J. Parandowski - „Mitologia”
2. Wł. Kopaliński - „Słownik mitów i tradycji kultury”
3. Atlas historyczny kl. V - VI.
Klasa VI SP
Polska i świat w XIV i XVI wieku
Stosunki polsko - krzyżackie (od bitwy pod Grunwaldem po hołd pruski).
Unie Polski z Litwą. (Unia w Krewie, unia realna.)
Turcy w Europie.
Odkrycia geograficzne - Obraz świata w średniowieczu. Wyprawy morskie. Przyczyny i
skutki odkryć geograficznych.
5. Kultura Odrodzenia. Odrodzenie we Włoszech i w Polsce. Wybitni przedstawiciele
renesansu i ich dzieła.
6. Reformy w kościele katolickim - Reformy Lutra, Kalwina, Henryka VIII.
Kontrreformacja w Europie.
1.
2.
3.
4.
8
7. Demokracja szlachecka. Rozwój przywilejów szlacheckich. Powstanie Sejmu Walnego.
Wolna elekcja. Artykuły Henrykowskie. Pierwsi królowie elekcyjni. (Henryk Walezy,
Stefan Batory, Zygmunt III Waza.)
Literatura:
1. A. Garlicki - „Poczet królów polskich”.
2. H. Samsonowicz - „Historia Polski do 1795 r.”
3. Atlas historyczny kl. V - VI.
Przedmiot: język angielski
Klasa V SP
Grammar:
Present Simple
Present Continuous
personal pronouns
possessive adjectives
possessive pronouns: mine, yours
articles
demonstrative pronouns: this\that\these\those
plural forms: regular and irregular
countable and uncountable nouns
can
have got
adverbs of frequency
prepositions of place and time: at\on\in
prepositions: describing location: behind\next to
much\many\some\any
Communication:
conversational English: greetings, names, ages: Where are you from?
introducing people
likes and dislikes
making suggestions: What about…?
possession: Whose…?
giving directions
Vocabulary:
days of the week
months of the year
numbers: cardinal and ordinal (1-100)
in the classroom
family members
food and drink
rooms
clothes and colours
body parts
sports
9
-
climate and weather, seasons
time
hobbies and interests
shops and shopping
personality and appearance
countries and nationalities
animals
jobs
Great Britain and the U.S.A.: culture and customs
Writing:
letter writing (simple forms)
describing people, places and animals
describing daily routines
describing present events
Klasa VI SP
Grammar:























Present Simple
Present Continuous
Future Simple
Past Simple – regular and irregular verbs (connected with school and every day life)
future with going to, will, Present Simple and Present Continuous
personal pronouns
possessive adjectives
possessive pronouns: mine, yours
articles
demonstrative pronouns: this\that\these\those
plural forms: regular and irregular
countable and uncountable nouns
can\could
have got
questions words
adverbs of frequency
prepositions of place and time: at\on\in
prepositions: describing location: behind\next to
must\mustn’t
much\many\(a) little\(a) few\ some\any
comparative and superlative forms of adjectives
too and enough
have to\don’t have to\need to\needn’t
Communication:



conversational English: greetings, names, ages: Where are you from\ Pleased to meet
you
introducing people
likes and dislikes
10












offering, accepting and refusing: Would you like…?
making suggestions: What shall we do now?\ Let’s…\Why don’t we…?
possession: Whose…?
permission: Can…?/Could…?
abilities
plans and intentions
obligation and prohibition: have to\mustn’t
giving directions
giving advice: You should…
expressing wishes and preferences: I’d like\ I’d prefer
expressing opinions
polite requests
Vocabulary:




















days of the week
months of the year
numbers: cardinal and ordinal
in the classroom
family members
food and drink
rooms
clothes and colours
body parts
sports
climate and weather, seasons
time
hobbies and interests
methods of transport
shops and shopping
personality and appearance
countries and nationalities
animals
jobs
Great Britain and the U.S.A.: culture and customs
Writing:




letter writing
describing people, places and animals
describing daily routines
describing past and present events
11
Przedmiot: matematyka
Klasa IV SP
Liczy naturalne
1. Dziesiątkowy system pozycyjny.
2. Liczby naturalne na osi liczbowej.
3. Porównywanie liczb.
4. Działania pamięciowe i pisemne w zbiorze liczb naturalnych:
5.
6.
7.
8.
9.
a) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie,
b) kwadraty i sześciany liczb,
c) dzielenie z resztą,
d) podzielność liczb (cechy podzielności przez 2, 4, 5, 10, 100 oraz 3 i 9)
Obliczania pieniężne.
Obliczania związane z kalendarzem i czasem.
Kolejność wykonywania działań.
Szacowanie wyników działań.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem wyżej wymienionych zagadnień.
Figury na płaszczyźnie
1.
2.
3.
4.
Kreślenie odcinków, prostokątów i kwadratów. Mierzenie odcinków. Jednostki długości.
Obwód prostokąta i kwadratu.
Zadania związane ze skalą.
Zadania związane z okręgiem i kołem.
Zadania i zagadki logiczne. *
Klasa V SP
Liczby naturalne
1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz potęgowanie w zbiorze liczb
naturalnych, kolejność wykonywania działań, zastosowanie działań do rozwiązywania
zadań tekstowych.
2. Podzielność liczb naturalnych. Dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych. Cechy
podzielności liczb przez 2, 4, 5, 10, 100 oraz przez 3, 6 i 9.
3. Rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze.
4. Zadania z zastosowaniem NWW i NWD.
Ułamki
1. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych, zastosowanie tych działań
w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
2. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych, zastosowanie tych działań
w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
3. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych przez liczbę naturalną, zastosowanie tych
działań w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
4. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną, zastosowanie tych
działań w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
5. Mnożenie, dzielenie i potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
Figury na płaszczyźnie
1. Podstawowe figury geometryczne: punkt, prosta, półprosta, odcinek. Kąty, rodzaje
kątów.
2. Proste przecinające się, kąty wierzchołkowe i przyległe.
3. Pole i obwód prostokąta i kwadratu (również w skali).
4. Obliczanie pól prostokątów i kwadratów przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.
5. Klasyfikacja trójkątów i czworokątów.
12
6. Zadania z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów.
Zadania i zagadki logiczne.*
Klasa VI SP
Liczby naturalne i liczby wymierne
1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
2. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych.
3. Procenty. Obliczanie procentu danej liczby i liczby na podstawie jej procentu.
4. Liczby wymierne i ich własności. Wykonywanie działań na liczbach wymiernych.
5. Wartość bezwzględna liczby wymiernej i jej interpretacja geometryczna.
6. Odczytywanie i interpretowanie informacji przedstawionych w różnych formach
(tabele, wykresy, diagramy, tekst).
7. Prędkość, droga, czas, obliczenia kalendarzowe, skala.
8. Zadania tekstowe z zastosowaniem powyższych zagadnień.
Figury na płaszczyźnie
1. Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów.
2. Kąty w trójkątach i czworokątach.
3. Okręgi i koła. Wzajemne położenie okręgów.
4. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.
5. Kąty wypukłe i wklęsłe utworzone przez wskazówki zegara.
6. Zadania tekstowe z zastosowaniem powyższych zagadnień.
Zadania i zagadki logiczne.*
* Rozwiązywanie zadań i zagadek logicznych daje uczniowi możliwość:

wykazania się logicznym myśleniem,

wykazania się umiejętnościami selekcji podanych informacji i właściwego ich wykorzystania,

sprawdzenia się w sytuacji nietypowej.
Przedmiot: przyroda
Klasa IV SP
1. Przyrządy i pomoce przyrodnika.
2. Elementy środowiska przyrodniczego: ożywione i nieożywione.
3. Sposoby określania kierunków świata.
4. Trzy stany skupienia wody, zmiany stanów skupienia.
5. Obieg wody w przyrodzie.
6. Pogoda (składniki oraz przyrządy pomiarowe).
7. Pory roku (daty i zmiany w przyrodzie (bez ruch obiegowego).
8. Sposoby odżywiania (samożywność i cudzożywność).
9. Łańcuch pokarmowy (obieg energii i materii).
10. Pojęcia: komórka, tkanka, narząd, układ, organizm.
11. Budowa i funkcje układów człowieka: pokarmowego, krwionośnego, oddechowego,
szkieletowego, mięśniowego, rozrodczego.
12. Budowa (oko i ucho, bez procesów świetlnych) i funkcje narządów zmysłów.
13. Ekosystem lasu (warstwy lasu, organizmy je zamieszkujące, rozpoznawanie
pospolitych drzew liściastych i iglastych).
13
Klasa V SP
Polska w Europie i jej sąsiedzi.
Wody powierzchniowe Polski (rzeki i jeziora).
Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej, funkcje jej elementów.
Warunki życia w Morzu Bałtyckim.
Pasy krajobrazowe w Polsce.
Krainy geograficzne polski (pobrzeża: szczecińskie, koszalińskie, gdańskie, pojezierze
mazurskie, niziny: mazowiecka, śląska, wyżyny: krakowska-częstochowska, śląska,
lubelska, góry : Tatry).
7. Odczytywanie informacji z mapy poziomicowej, hipsometrycznej Polski (wysokości
względne i bezwzględne)
8. Warunki życia w jeziorze.
9. Przystosowania glonów i roślin do życia w jeziorze.
10. Właściwości i budowa ciał stałych, cieczy i gazów.
11. Mieszaniny jednorodne i niejednorodne, sposoby ich rozdzielania.
12. Skład i właściwości powietrza.
13. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej (funkcje poszczególnych elementów).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klasa VI SP
Budowa Układu Słonecznego.
Ruchy Ziemi (obrotowy i obiegowy) oraz ich następstwa.
Strefy oświetleniowe Ziemi bez charakterystyki stref krajobrazowych.
Określanie współrzędnych geograficznych.
Zjawiska świetlne i cechy dźwięku.
Budowa oka i ucha człowieka, analiza procesu widzenia i słyszenia.
Rozmieszczenie, wielkości i umowne granice między kontynentami i oceanami.
Odżywianie się organizmów (samożywność i cudzożywność).
Przystosowania bezkręgowców do środowiska życia w budowie zewnętrznej
(pierścienice, owady, pajęczaki, mięczaki).
10. Przystosowania kręgowców do środowiska życia w budowie zewnętrznej (ryby, płazy,
gady, ptaki, ssaki).
11. Płazy i gady krajowe (rozpoznawanie i środowisko występowania).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
14
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards