innowacyjne centrum rehabilitacji

advertisement
PROJEKT
Maniac Gym - innowacyjne centrum rehabilitacji kardiologicznej - wspomaganie leczenia
chorób układu krążenia i otyłości poprzez aktywność fizyczną
Przedmiotem projektu był zakup innowacyjnego oprogramowania oraz środków trwałych m.in.
defibrylatora, urządzenia do diagnostyki ergospirometrycznej, kalorymetrii i wydolności, do
diagnostyki elektrokardiologicznej, do monitorowania aktywności fizycznej, bieżni medycznej,
sprzętu treningowego, monitorów pracy serca, stacji rejestru danych, ciśnieniomierza, nowoczesnego
systemu obsługi klienta.
Celem projektu była poprawa pozycji konkurencyjnej spółki i zdobycie przewagi rynkowej w branży w
skali kraju.
ZAKUP INNOWACYJNEGO SPRZĘTU:
Wielofunkcyjne urządzenie do diagnostyki ergospirometrycznej, kalorymetrii i wydolności
Urządzenie pozwala na diagnozę i wskazania konkretnego programu
treningowego oraz diety dla osób z otyłością i chorobami układu
krążenia. Badanie ergospirometryczne polega na tym, że gdy
pacjent maszeruje po ruchomej bieżni, komputer analizuje
zawartość wydychanego powietrza, ocenia zużycie tlenu i wydalanie
dwutlenku węgla. Tylko badanie ergospirometryczne pozwala na
obiektywną ocenę niewydolności serca: im mniej pacjent zużywa
tlenu tym gorzej radzi sobie jego serce. W zależności od wyników
kardiolodzy mogą wybrać najskuteczniejszą terapię.
Kalorymetria jest natomiast metodą pomiaru wydatku
energetycznego organizmu polegającą na pomiarze całkowitej ilości
ciepła wytworzonego przez organizm. Urządzenie pozwala także na
wskazanie wydolności organizmu, czyli zdolności do wykonywania
długotrwałego wysiłku fizycznego bez wyraźnych objawów
zmęczenia. Diagnozy te umożliwią optymalne dobranie
intensywności i rodzajów aktywności fizycznej do możliwości
organizmu chorego.
Urządzenie do diagnostyki elektrokardiologicznej w wysiłku
Urządzenie współpracujące z wielofunkcyjnym urządzeniem
do diagnostyki ergospirometrycznej, kalorymetrii i
wydolności.
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa to badanie EKG
połączone z monitorowaniem ciśnienia tętniczego oraz
ogólnego
stanu
pacjenta
wykonywane
podczas
kontrolowanego wysiłku fizycznego. W trakcie wysiłku
fizycznego zwiększa się zapotrzebowanie mięśnia sercowego
na tlen, i przy zwężeniu naczyń wieńcowych
spowodowanych głównie w wyniku miażdżycy dochodzi do
niedotlenienia serca, co uwidacznia się w postaci krzywej
EKG. Badania obciążone jest ryzykiem i dlatego powinno być
wykonywane tylko w obecności lekarza i po zapewnieniu
możliwości postępowania reanimacyjnego (defibrylator,
leki).
Urządzenie do monitorowania aktywności fizycznej.
Urządzenie współpracujące z wielofunkcyjnym urządzeniem
do diagnostyki ergospirometrycznej, kalorymetrii i
wydolności. Pozwala mierzyć pokonany dystans, spalone
kalorie, czas ćwiczeń oraz kompleksowo rejestrując zapis
EKG.
Specjalistyczna bieżnia medyczna
Urządzenie
współpracujące
z
wielofunkcyjnym
urządzeniem do diagnostyki ergospirometrycznej,
kalorymetrii i wydolności. Wysiłek fizyczny w trakcie
badania dozowany jest za pomocą bieżni o zmiennym
kącie nachylenia (najpierw idzie się po płaskim, a potem
coraz bardziej pod górę). Stopniowane wysiłku jest
zgodnie ze specjalnymi protokołami w zależności od stanu
klinicznego pacjenta.
Stacja rejestru danych pracy serca z monitorami pracy serca
Urządzenia pozwala na stały monitoring pracy serca podczas treningu
na poszczególnych urządzeniach w trakcie realizacji programów
treningowych. Pozwala na kontrolę między innymi wskaźnika
obciążenia organizmu, pulsu, częstotliwości oddechu, objętości
wentylacji płucnej, zużycia tlenu, zużycia energii i poziomu
wytrenowania. Posiadają systemy alarmujące o skokach ciśnienia i
przekazują dane do stacji rejestru danych pracy serca.
Stacja umożliwia jednorazowo monitoring 30 osób. Wyniki zbierane
przez monitory pracy serca wyświetlane są na ekranie i osoby
odpowiedzialne za grupę czuwają nad prawidłowością danych.
Parametry pomiędzy urządzeniami przesyłane są bezprzewodowo.
System obsługi klienta
System składa się z czytników, monitorów dotykowych,
automatycznie
otwieranych
szafek,
oprogramowania
umożliwiającego pracę serwera, recepcji i komunikacji po
zalogowaniu klienta.
System stanowi kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do
zarządzania obiektami sportowymi, pozwalający na obsługę i
rozliczanie klientów obiektów. Wykorzystuje on technologie
zbliżeniową, która jest najtrwalszym i najwygodniejszym
sposobem pozwalającym na zautomatyzowanie rozliczenia
klienta.
Każdy zarejestrowany klient otrzymuje w recepcji identyfikator
będący elektronicznym układem zbliżeniowym. Klient korzystając
z różnych usług przechodzi między strefami płatnymi
(odzwierciedlającymi funkcjonalne podzielenie obiektu), w
których wysokość opłaty może być zróżnicowana. Informacja o
czasie rozpoczęcia i zakończenia usługi jest zbierana z urządzeń
rejestrujących
zintegrowanych
z
bramkami
elektromechanicznymi lub urządzeniami rejestrującymi.
Powyższy zakres inwestycji umożliwia świadczenie usług osobom z chorobami układu krążenia, nadwagą i
otyłością oraz poprawia jakość obsługi klienta w Maniac Gym. Dzięki temu Maniac Gym, jako pierwszy fitness
klub w kraju zapewnia wspomaganie leczenia chorób układu krążenia i otyłości poprzez aktywność fizyczną.
Innowacyjna usługa w skali kraju powoduje zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wymieniony
zakres rzeczowy umożliwił szczegółową diagnozę wykorzystującą najnowszy sprzęt medyczny oraz ćwiczenia
przyczyniające się do poprawy zdrowia klientów klubu. Maniac Gym zapewnia bezpieczeństwo monitorując
stan zdrowia ćwiczących na każdym etapie programu treningowego. Projekt pozwala na włącznie do oferty
spółki 4 nowych usług tj.:
diagnostyki kardiologicznej, diagnostyki wydolności fizycznej, diagnostyki dietetycznej nadwagi i otyłości,
diagnostyki psychologicznej.
Dzięki takiemu podejściu możliwa jest diagnostyka osób z chorobami układu krążenia zgłaszającymi się do
Maniac Gym, kierowanie programem treningowym osób ze schorzeniami ćwiczących, nadzór nad
prawidłowością wykonywanych ćwiczeń, tempem, dobór programów treningowych do wyników badań
diagnostyki dietetycznej, przełamywanie barier psychicznych osób ze schorzeniami.
SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWYCH USŁUG:
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA: Próba wysiłkowa na bieżni mechanicznej , badanie ciśnienia i EKG
wysiłkowego , stres test wysiłkowy, poradnictwo kardiologiczne, indywidualny trening kardiologiczny
DIAGNOSTYKA WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ: Próba ergospirometryczna, diagnoza wydolności fizycznej – pomiar
Vo2max, indywidualny trening wydolnościowy
DIAGNOSTYKA DIETETYCZNA NADWAGI I OTYŁOŚCI : Badania kalorymetrii w spoczynku i wysiłku, poradnictwo
dietetyka, indywidualny trening w nadwadze i otyłości, 24h monitoring aktywności fizycznej, 7-dniowy
monitoring aktywności fizycznej
DIAGNOSTYKA TRENINGOWO-PSYCHOLOGICZNA: Poradnictwo treningu personalnego z elementami
psychologii
Download