5) Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu

advertisement
Załącznik do zapytania cenowego z dnia 21 listopada 2014 roku
1) Seria „Stymulacja i terapia”. Szeregi i sekwencje
Ćwiczenia kształtujące umiejętność szeregowania i odtwarzania sekwencji, podstawowej
zdolności poznawczej warunkującej możliwość posługiwania się językiem mówionym oraz
pisanym (pisanie to odtwarzanie głosek, liter w odpowiedniej kolejności). Zawiera materiał z
zakresu szeregów (naśladowanie, kontynuowanie), sekwencji wzrokowych (naśladowanie,
kontynuowanie, uzupełnianie), rysunków schematycznych, rysowania (naśladowanie,
kontynuowanie sekwencji), wzorów atematycznych, sekwencji czasowych, naśladowania
bezpośredniego, sekwencji ruchów, naśladowania sekwencji uderzeń, sekwencji słuchowych.,
format: A4, 46 kart.
2) Seria „Stymulacja i terapia” Relacje czasowe i przestrzenne
To zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi oraz
przygotowujących do pełnego rozumienia czytanych tekstów, format: A4 , 68 karty.
3) Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu - analiza i synteza wzrokowa, materiał
atematyczny
Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są przeznaczone dla dzieci
zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją i z trudnościami w nauce języka. Ćwiczenia te są
przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe,
motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania zawarte w książeczce
uczą linearnego, sekwencyjnego analizowania materiału atematycznego, precyzji posługiwania się
dominującą ręką, rozwijają przede wszystkim mechanizmy lewopółkulowe, przygotowują do nauki
pisania, postrzegania kierunku zgodnym z kierunkiem czytania, oprawa miękka , format A4 , 88 stron
czarno-białych z perforacją (do wyrywania).
4) Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu - analiza, synteza wzrokowa i odwrócenia
Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są przeznaczone dla dzieci
zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją i z trudnościami w nauce języka. Ćwiczenia te są
przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe,
motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania zawarte w książeczce
uczą dostrzegania szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu rysunku.
Propozycje mogą być wykorzystane także do ćwiczeń sekwencji słuchowo-ruchowych, oprawa miękka,
format A4 , 56 stron czarno-białych z perforacją (do wyrywania)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
5) Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu - grafopercepcja
Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są przeznaczone dla dzieci
zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją i z trudnościami w nauce języka. Ćwiczenia te są
przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe,
motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania zawarte w książeczce
uczą kontrolowania wzrokiem wykonywanych czynności, naśladowania ruchu, organizowania czynności
od strony lewej do prawej, precyzji posługiwania się dominującą ręką, rozszerzają pole widzenia,
rozwijają koordynację wzrokowo - ruchową. Ćwiczenia przygotowują do samodzielnego rysowania linii
poziomych i pionowych, rysowania kółek, figur geometrycznych, oprawa miękka, format A4 , 88 stron
czarno-białych z perforacją (do wyrywania).
6) Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu - kategoryzacja tematyczna
Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są przeznaczone dla dzieci
zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją i z trudnościami w nauce języka. Ćwiczenia te są
przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe,
motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania zawarte w książeczce
uczą dostrzegania szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu rysunku oraz
samodzielnego tworzenia ilustracji tematycznych. Propozycje mogą być wykorzystane także do ćwiczeń
sekwencji słuchowo-ruchowych, oprawa miękka, format A4 , 120 stron czarno-białych z perforacją (do
wyrywania).
7) Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu - percepcja wzrokowa
Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są przeznaczone dla dzieci
zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją i z trudnościami w nauce języka. Ćwiczenia te są
przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe,
motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania zawarte w książeczce
uczą dostrzegania szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu rysunku oraz
samodzielnego tworzenia ilustracji tematycznych. Propozycje mogą być wykorzystane także do ćwiczeń
sekwencji słuchowo-ruchowych, oprawa miękka, format A4 , 80 stron czarno-białych z perforacją (do
wyrywania).
8) Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu - planowanie ruchu ręki
Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są przeznaczone dla dzieci
zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją i z trudnościami w nauce języka. Ćwiczenia te są
przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe,
motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania zawarte w książeczce
uczą dostrzegania szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu rysunku oraz
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
samodzielnego tworzenia ilustracji tematycznych. Propozycje mogą być wykorzystane także do ćwiczeń
sekwencji słuchowo-ruchowych. Ćwiczenia te przygotowują do nauki pisania, wtórnie wspomagają
poprawne planowanie ruchów narządów artykulacyjnych, oprawa miękka, format A4 , 120 stron czarnobiałych z perforacją (do wyrywania).
9) Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu - sekwencje
Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu" są przeznaczone dla dzieci
zagrożonych dysleksją, ze skrzyżowaną lateralizacją i z trudnościami w nauce języka. Ćwiczenia te są
przydatne w terapii logopedycznej, reedukacyjnej. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe,
motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania zawarte w książeczce
uczą dostrzegania szczegółów obrazka, analizowania elementów narysowanego schematu rysunku.
Propozycje mogą być wykorzystane także do ćwiczeń sekwencji słuchowo-ruchowych, oprawa miękka,
format A4 , 48 stron czarno-białych z perforacją (do wyrywania).
10) Pytam i odpowiadam - karty ćwiczeń
Zestawy przeznaczone są dla wszystkich osób z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególności dla
dzieci z: autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, afazją, z obniżeniem sprawności
intelektualnej, z porażeniem mózgowym, opóźnionym rozwojem mowy, SLI, centralnymi zaburzeniami
słuchu. Warunkiem kształtowania się umiejętności samodzielnego budowania zdań gramatycznie
poprawnych jest rozumienie pytań, a potem ich użycie w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Etykietki
z odpowiedziami na pytania umożliwiają efektywne uczenie się w działaniu, a jednoznaczne ilustracje
pozwolą uczącemu się dziecku zrozumieć treść zdań, 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi
rysunkami i pytaniami dwustronnie zafoliowanych , 80 etykietek z odpowiedziami do układania na
planszach , opis przykładowych ćwiczeń.
11) Przyimki - karty ćwiczeń
Zestawy przeznaczone są dla wszystkich osób z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególności dla
dzieci z: autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, afazją, z obniżeniem sprawności
intelektualnej, z porażeniem mózgowym, opóźnionym rozwojem mowy, SLI, centralnymi zaburzeniami
słuchu.Dziecko uczy się zastosowania przyimków i przyswaja sobie odmianę wyrazów, czyli uczy się
końcówek. W zestawie zastosowano elementy (obrazki) "ruchome", które wymagają od dziecka
umiejscowienia przedmiotu (obrazka) na karcie, 20 kart tekturowych formatu A4 z rysunkami, 44
plakietki (obrazki) , 60 etykietek , teczka tekturowa formatu A4, zapinana na rzepki.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
12) Przeciwieństwa - karty ćwiczeń
Zestawy przeznaczone są dla wszystkich osób z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególności dla
dzieci z: autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, afazją, z obniżeniem sprawności
intelektualnej, z porażeniem mózgowym, opóźnionym rozwojem mowy, SLI, centralnymi zaburzeniami
słuchu. Poznawanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym jest podstawą do rozumienia określeń ogólnie
wartościujących, które ułatwiają klasyfikację świata na rzeczy dobre i złe, ładne i brzydkie, dozwolone i
zakazane, takie które należy unikać lub akceptować. Ćwiczenia które polegają na dobieraniu wyrazów
"do pary", doskonalą i usprawniają rozwój myślenia i mowy, 20 plansz tekturowych formatu A4 z
kolorowymi rysunkami i okienkami na etykietki, dwustronnie zafoliowanych, 80 etykietek z
odpowiedziami do układania na planszach, teczka tekturowa formatu A4, zapinana na rzepki.
13) Powtarzam, rozumiem, nazywam - Zestaw 1
Programy przeznaczone do wspierania rozwoju mowy dzieci z trudnościami w komunikacji językowej.
Układ materiału naśladuje naturalną kolejnością nabywania języka przez dziecko. Zaletą jest prostota
budowy dźwiękowej, co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej
umiejętności. Zestaw 1 zawiera: rysunki rzeczy i czynności. Celem ćwiczeń jest wykształcenie
umiejętności złożenia dwóch sylab otwartych w słowo nazywające osobę, rzecz lub czynność,
zbudowanie prostego zdania złożonego z dwóch słów o równej prostej konstrukcji, a następnie właściwe
użycie w zdaniu formy biernika, teczka formatu A4, 64 karty, 18 - stronicowa broszura z opisem założeń
metody i przebiegu ćwiczeń.
14) Powtarzam, rozumiem, nazywam - Zestaw 2
Programy przeznaczone do wspierania rozwoju mowy dzieci z trudnościami w komunikacji językowej.
Układ materiału naśladuje naturalną kolejnością nabywania języka przez dziecko. Zaletą jest prostota
budowy dźwiękowej, co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej
umiejętności. Zestaw 2 zawiera: rysunki, w których opisie dziecko używa wyrażeń i zadań z
dopełniaczem, narzędnikiem, miejscownikiem i celownikiem, teczka formatu A4, 43 karty, 19 stronicowa broszura z opisem założeń metody i przebiegu ćwiczeń.
15) Powtarzam, rozumiem, nazywam - Zestaw 3
Programy przeznaczone do wspierania rozwoju mowy dzieci z trudnościami w komunikacji językowej.
Układ materiału naśladuje naturalną kolejnością nabywania języka przez dziecko. Zaletą jest prostota
budowy dźwiękowej, co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej
umiejętności. Zestaw 3 zawiera: rysunki, w których opisie dziecko używa konstrukcji z przymiotnikiem,
liczebnikiem i przysłówkiem oraz kształtuje umiejętności budowania zdań złożonych współrzędnie,
teczka formatu A4, 56 kart, 19 - stronicowa broszura z opisem założeń metody i przebiegu ćwiczeń.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
16) Małe, większe, największe - Układanka edukacyjna
Zadaniem dzieci jest ułożenie zwierzątek we właściwej kolejności - od najmniejszego do największego.
Tworzenie szeregów pozwoli dziecku na nabycie pierwszych matematycznych umiejętności oraz zapozna
je z nowymi pojęciami: najmniejszy, mniejszy, duży, większy, największy, 40 elem. (8 kompletów po 5
puzzli o wym. 6 x 6,5 cm).
17) Historyjki obrazkowo-zdaniowe z pytaniami
Zestaw zawiera 21 historyjek obrazkowych składających się z trzech obrazków przedstawiających kolejne
etapy jednego zdarzenia. Pod każdym obrazkiem zapisano pytanie związane z jego treścią, a odpowiedzi
na te pytania podano na osobnych paskach. Historyjki podzielono ze względu na stopień trudności na
trzy poziomy. Różnica w poziomie trudności polega przede wszystkim na długości pytań i odpowiedzi, a
także budowie fonetycznej wyrazów. Dziecko po przyjrzeniu się obrazkom układa z nich historyjkę, czyta
pytania i dopiera do nich odpowiedzi. Historyjki można wykorzystać do ćwiczeń w czytaniu, rozwijaniu
mowy czynnej, układaniu pytań, umiejętności mówienia zdaniami, opowiadania. Pomoc przeznaczona
jest dla dzieci, które rozpoczęły już naukę czytania, format: A4, oprawa: teczka, zeszyta A5, 16 str.,
plansze: 21 dwustronnie kolorowych kart, plastikowe kieszonki.
18) Dmuchajka
Dmuchajka ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania aparatu oddechowego, artykulacyjnego i
fonacyjnego. Ćwiczy kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia ustalenie
prawidłowego toru oddechowego, a ponadto jest wspaniałym sposobem na rozwinięcie umiejętności
koncentracji. Poprzez zabawę uczy spokoju i ekonomicznego zużywania powietrza. Drewniana pomoc
jest w pełni higieniczna, przeznaczona do wielokrotnego użytku w gabinetach logopedycznych,
przedszkolach oraz domu. Zabawka logopedyczna wykonana jest z drewna bukowego, śr. 6 cm, wys. 5
cm, 2 piłeczki styropianowe o śr. 2,5 cm, 10 wymiennych słomek, różne kolory, sprzedawane losowo.
19) Nożyczki łączone
wymiar 19 cm
20) Tablica korkowa
Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych, wymiary
90x150 cm.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Download