Zwierzęta wiosną

advertisement
WIOSNA
Wiosna − jedna z czterech
podstawowych pór roku w przyrodzie, w
strefie klimatu umiarkowanego.
Charakteryzuje się umiarkowanymi
temperaturami powietrza z rosnącą
średnią dobową oraz umiarkowaną
ilością opadu atmosferycznego. Świat
roślin i zwierząt przechodzi okres
budzenia się do życia, a następnie
rozpoczyna się pierwsza faza okresu
rozmnażania, czyli dobieranie partnerów
i zapłodnienie u zwierząt, a u roślin
kwitnienie i zawiązywanie zalążków.
Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na
drzewach pojawiają się liście, np. na
Mazowszu najwcześniej około 24 marca,
a najpóźniej w ostatniej dekadzie
kwietnia
Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w
momencie równonocy wiosennej i trwa do
momentu przesilenia letniego, co w
przybliżeniu oznacza na półkuli północnej
okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca
(czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub
dzień później, a w roku przestępnym mogą być
dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas
wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest
dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą
kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa.
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres
roku, w którym średnie dobowe temperatury
powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C.
Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak
pomiędzy tymi okresami znajduje się
klimatyczny etap przejściowy − przedwiośnie.
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe
temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę poprzedza
zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy −
przedwiośnie.
Za początek wiosny fenologicznej przyjmuje się początek wegetacji oraz kwitnienie
przebiśniegów i krokusów.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku. Za
miesiące wiosenne na półkuli północnej uznaje się marzec, kwiecień i maj, a na
południowej wrzesień, październik i listopad.
Zwiastuny wiosny
W lutym zakwita leszczyna. Zwisające
żółtozielone kotki to kwiatostany męski.
Leszczynę można spotkać na obrzeżach lasów,
przy drogach i nad brzegami strumieni. Jesienią
orzechy laskowe będą przysmakiem ludzi i
gryzoni.
Do Europy przybywają bociany. Pokonują
wiele tysięcy kilometrów docierając z Afryki
Zawilec gajowy kwitnie od marca do
kwietnia. Tworzy białe kobierce w lasach
dobrze prześwietlonych, a więc zanim na
drzewach i krzewach wyrosną liście. Pokrywa
też łąki górskie. Jest bardzo pospolity w
naszym kraju.
Młode liście lipy szerokolistnej bywają lepkie.
Niebawem rozwiną też kwiaty - drobne ale
aromatyczne. Herbatka z kwiatu lipy jest
smaczna i zdrowa.
Przedwiośnie – jedna z dwóch uzupełniających
pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu
umiarkowanego (drugą uzupełniającą porą jest
przedzimie).
Za przedwiośnie przyjmuje się okres roku na
styku zimy i wiosny, w którym średnie dobowe
temperatury powietrza wahają się pomiędzy 0
a 5 °C (z tendencją wzrostową). Opad
atmosferyczny jest umiarkowany, zazwyczaj
ciekły, a jeśli stały (zamarznięty), to zanikający.
Natomiast osad atmosferyczny jest obfity i we
wszystkich rodzajach. Dzienna pora dnia jest
podobnej długości trwania do pory nocnej.
Rośliny wiosną
Wiosną zarówno fauna i flora budzą się
do życia. Zwierzęta, które zapadały na
zimę w sen zimowy powoli zaczynają
wychodzić ze swych nor. Takimi
zwierzętami są: borsuk, jeż, niedźwiedź.
Jedzą nowe roślinki które dopiero co
urosły. Przygotowują gniazda lub
miejsca do narodzin młodych. Z ciepłych
krajów przylatują ptaki.
Rośliny wychylają się z ziemi po długim
mroźnym śnie. Trawa się zieleni, na
drzewach zaczynają pojawiać się pąki, z
których niedługo potem będą liście.
Dookoła jest przyjemnie i zielono.
Zwierzęta wiosną
Kuszący nadzieją na ciepło marzec jest
porą, w której wiele osłabionych już
zwierząt ginie. Na jedne gatunki
zmieniające się warunki pogodowe
działają silniej, na drugie słabiej, niemniej
jest to pora trudna.
Pokarm dostępny dla zwierząt zimą
zwykle nie jest wystarczający, by
zapewnić wszystkie potrzeby ich
organizmów. Przetrwanie zależy w
dużym stopniu od zapasów
zgromadzonych w trakcie poprzedniego
sezonu wegetacyjnego.
W marcu zwierzęta zużyły już większość z tych rezerw. W
miejscach nasłonecznionych, gdzie śnieg topnieje najszybciej i
najwcześniej pojawiają się młode rośliny, często zobaczyć
możemy pasących się dzikich roślinożerców. I jakkolwiek ta
świeża zieleń pozwala im zapełnić żołądki, układ pokarmowy
potrzebuje czasu na przyzwyczajenie się do nowego rodzaju
pożywienia. Częste są zatem kłopoty z układem trawiennym.
Dostosowanie się do zmian w żywieniu może trwać od kilku dni
do tygodnia. Te zwierzęta, które były już bardzo osłabione,
chore, bądź narażone są na zwiększone wydatki energii, mogą
tego czasu nie przetrwać. Ponadto dorosłe łanie, klępy i kozy
saren są o tej porze roku w większości ciężarne. Warunki
pogodowe w marcu wpłyną istotnie na ilość zdrowo urodzonych
cieląt – a to znacznie wpłynie na liczebność jeleni, łosi i saren w
nadchodzącym sezonie wegetacyjnym.
Las wiosną
Download