Ogień wykorzystuje tlen z powietrza, a wytwarza dymy, które często

advertisement
OGIEŃ GROŹNY ŻYWIOŁ
Opracowała: Elżbieta Gawron
OGIEŃ
Ludzie
wykorzystują
ogień
paliw do gotowania, ogrzewania
i napędzania maszyn.
Lecz jeśli ogień wymknie się
spod kontroli, może być groźny.
Ogień wykorzystuje tlen z powietrza, a wytwarza dymy,
które często są nie mniej niebezpieczne od płomieni.
Dymy z płonącego plastiku, gumy piankowej i niektórych
farb są śmiertelnie trujące nawet w małych ilościach.
Dlatego strażacy mają butle z tlenem i maski do
oddychania.
Ogień może rozprzestrzeniać się przez
konwekcję.
Prądy konwekcyjne przenoszą ciepło
i płonące elementy, wywołując nowe pożary
w innych miejscach.
Ogień może rozprzestrzeniać się przez
promieniowanie.
Promieniowanie cieplne wydzielane przez
płomienie może tak nagrzać przedmioty, że
zaczynają płonąć.
Ogień może rozprzestrzeniać się przez
przewodzenie.
Metal nie płonie, lecz może przewodzić ciepło
przyczyniając się do rozszerzenia pożaru.
ZAPAMIĘTAJ !
Aby ogień zgasł należy pozbawić
go paliwa, tlenu lub ciepła.
Zależnie od rodzaju płonącego
materiału pożary gasi się na różne
sposoby.
Aby przyhamować rozprzestrzenianie
się pożaru należy zamknąć drzwi
i okna płonącego pomieszczenia,
zmniejszając dopływ tlenu.
Płonące drewno lub papier można polać
wodą, zabierając w ten sposób część
ciepła. Bez ciepła spalanie ustaje.
Jeśli na kimś pali się odzież, należy
okręcić go szczelnie kocem czy kotarą
w celu zamknięcia dopływu tlenu.
Rondel z płonącym tłuszczem należy
przykryć pokrywką lub mokrą ścierką, aby
zamknąć dopływ tlenu. Nie wolno polewać
wodą; płonący tłuszcz zacznie pryskać.
Jeśli płonie urządzenie elektryczne, należy
wyłączyć dopływ prądu. Urządzenia pod napięciem
można gasić stosując gaśnice gazowe lub
proszkowe, nie wolno polewać wodą.
Spostrzegłszy pożar należy jak
najszybciej zaalarmować dorosłych,
a najlepiej straż pożarną.
NUMER TELEFONU STRAŻY POŻARNEJ
998
Wszystko poza
płonącymi
cieczami
i urządzeniami
elektrycznymi
można gasić
wodą.
Do gaszenia ognia używa się
gaśnic.
Gaśnice napełnia się
wodą, pianą, proszkiem lub gazem.
Gaśnic
proszkowych
używa się do
gaszenia
płonących
cieczy i
urządzeń
elektrycznych
.
Do gaszenia
cieczy
i urządzeń
elektrycznych
mogą też
służyć gaśnice
wypełnione
dwutlenkiem
węgla.
Ciecze
i urządzenia
elektryczne
są również
gaszone
gaśnicami
wypełnionymi
gazem
halonem.
HALON
Płonące ciecze
gasi się pianą.
Piany nie
wolno
stosować do
gaszenia
urządzeń
elektrycznych
.
…a najlepiej zachować
ostrożność, aby
nigdy nie doszło do
pożaru !
Prezentację opracowano w oparciu o:
ENCYKLOPEDIĘ NAUKI I
TECHNIKI
wyd. RES POLONA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards