Program konferencji - Akademia Humanistyczno

advertisement
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
kierunek Pielęgniarstwo
zaprasza na
VIII Ogólnopolską Konferencję
Szkoleniowo-Naukową
pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Łodzi
Hanny Zdanowskiej
Rektora AHE w Łodzi
prof. ndzw. dr hab. Kamili Turewicz
09.00-10.00
10.00-10.15
10.15-10.45
Rejestracja uczestników konferencji
Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie uczestników i wystąpienia gości
Wykład Inauguracyjny – dr n. med. Barbara Daniszewska
REHABILITACJA W HOLISTYCZNEJ OPIECE NAD CZŁOWIEKIEM
10.45-12.00
SESJA I
„BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE”
dr n. hum. Zbigniew Tokarski, mgr Agnieszka Renn-Żurek, mgr Iwona Łopacińska
10.45-10.55
dr Adam Gogacz
O ewaluacji w kształceniu pielęgniarek
10.55-11.05
mgr Iwona Łopacińska
Motywacja do podjęcia kształcenia na studiach pomostowych
11.05-11.15
dr inż. Rasińska Renata
Badania naukowe w opinii studentek kierunku Pielęgniarstwa i Położnictwa
11.15-11.25
Karski Karol
Ewaluacja kształcenia pielęgniarek w Oddziałach Intensywnej Terapii warszawskich szpitali
11.25-11.35
dr n. med. Kamusińska Elżbieta
Zastosowanie metody case-study w pielęgniarstwie
11.35-11.45
dr n. med. Anna Cisińska
Profesjonalizacja kadr opieki zdrowotnej w Polsce na przykładzie środowiska pielęgniarskiego do 1939 r.
11.45-11.55
dr n. hum. Bożena Ostrowska
Wiedza kobiet w zakresie zakażenia wirusem HPV
11.55-12.00
Dyskusja
12.00-12.30
Przerwa kawowa
12.30-14.00
SESJA II
„WYKORZYSTANIE FUNKCJI REHABILITACYJNEJ PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTEM”
prof. dr hab. n. med. Andrzej Buczyński, prof. Andrzej Denys, dr Ewa Szeląg
12.30-12.40
dr n. med. Mariola Świderska
Wiedza pielęgniarek z zakresu udzielania pierwszej pomocy
12.40-12.50
dr n. med. Elżbieta Kamusińska
Rola pielęgniarki w zespole rehabilitacyjnym
12.50-13.00
mgr Magdalena Weber-Rajek
Postępowanie fizykalne w spastyczności
13.00-13.10
dr n. med. Małgorzata Łukowicz
Metody neurorehabilitacji po udarze mózgu
13.10-13.20
dr n. hum. Zbigniew Tokarski
Znaczenie wczesnej rehabilitacji u chorego po udarze mózgu
13.20-13.30
dr n. med. Małgorzata Łukowicz
Reedukacja mięśni u pacjentów po udarze mózgu w ocenie sEMG
13.30-13.40
mgr Agnieszka Renn-Żurek
Rehabilitacja jako element poprawy jakości życia chorych objętych opieką paliatywną
13.40-13.50
dr n. med. Mieczysława Wyderka
Pielęgniarka w procesie opiekuńczym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym nad kobietami po amputacji piersi
13.50-14.00
Dyskusja
14.00-14.45
Przerwa obiadowa
14.45-17.00
SESJA III
„DZIAŁANIA REHABILITACYJNE NA RZECZ PACJENTA W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH”
prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel, dr n. med. Piotr Jamrozik, dr n. med. Mieczysława Wyderka
14.45-14.55
prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys
Rehabilitacja dzieci z przebytymi zakażeniami układu oddechowego
14.55-15.05
dr n. med. Ewa Szeląg
Zadania pielęgniarki jako edukatora w pielęgnacji i rehabilitacji dzieci chorych na mukowiscydozę
15.05-15.15
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
Rola pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej
15.15-15.25
dr n. med. Edyta Guty
Możliwość podejmowania działań rehabilitacyjnych wobec chorych z rozpoznanym otępieniem i współistniejącym
nietrzymaniem moczu
15.25-16.00
Przerwa kawowa
16.00-16.10
dr n. med. Piotr Jamrozik
Funkcje i zadania pielęgniarki w rehabilitacji i rozwiązywaniu problemów życia codziennego pacjentów z chorobą Parkinsona
i ich rodzin
16.10-16.20
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
Reumatoidalne zapalenie stawów –rola edukacyjna pielęgniarki
16.20-16.30
dr n. med. Aleksandra Słopiecka
Wybrane problemy osób chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście zagadnień rehabilitacji
16.30-16.40
mgr Monika Kowalska-Wojtysiak
Rola pielęgniarki we wzmocnieniu osobowości pacjentów z cukrzycą typu 2
16.40-16.50
dr n. hum. Małgorzata Marcysiak
Jakość życia osób starszych zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej i w środowisku domowym
16.50-17.00
Dyskusja
17.00-17-30
17.30
Podsumowanie konferencji
Zakończenie Konferencji
Download