Szkody

advertisement
Wydarzenia grudniowe
1970 roku
Przygotowały:
Agata Bugalska
Natalia Giziła
Justyna Glajc
Bunt Robotniczy
 Wydarzenia z końców 1970 r. nazywane inaczej
Buntem Robotniczym ,miały miejsce pomiędzy 14
a 22 grudnia 1970.
 Były to wystąpienia robotnicze w miastach
Wybrzeża, głównie Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
wynikające z pogarszającej się sytuacji społecznej
i gospodarczej kraju.
 Bezpośrednim pretekstem do wydarzeń grudniowych
stało się ogłoszenie 13 grudnia podwyżki artykułów
żywnościowych m. in. mięsa i mąki.
Szkody




W wyniku represji 1164 osób zostało rannych
i zmarło 41 osób
Podpalono 17
gmachów
Rozbito 220
sklepów
Ok .3 tys. osób
aresztowano
Oskarżeni




Wojciech Jaruzelski - o spowodowanie
śmierci 29 osób i kalectwa lub innych ran
u 116.
Kazimierz Świtała - o śmierć 10 osób, rany
u 30 osób
Stanisław Kociołek – o śmierć 13 osób, rany
u 30 osób
Józef Kamiński – o śmierć 15 osób, rany
u 31 osób
Oskarżeni





Stanisław Kruczek - śmierć 13 osób, rany
u 30 osób
Władysław Łomot - śmierć 10 osób, rany
u 22 osób
Bolesław Fałdasz - śmierć 3 osób, rany
u 8 osób
Karol Kubalica - śmierć 5 osób, rany
u 22 osób
Lańcucki,Wiekiera, Gop - o śmierć 2 osób
i rany u 11 osób
W walce brało udział:

27 tys. żołnierzy

550 czołgów

750 transporterów opancerzonych

ok. 100 śmigłowców i samolotów
Janek Wiśniewski
Janek Wiśniewski to
fikcyjne imię i nazwisko,
utworzone na potrzeby
ballady o Janku
Wiśniewskim. Prawdziwe
imię i nazwisko tej osoby to
Zbigniew Godlewski.
Zbigniew Godlewski
Ur. 3 sierpnia 1952
w Zielonej Górze, zm. 17
grudnia 1970 w Gdyni.
 Był pracownikiem Stoczni
Gdyńskiej im. Komuny
Paryskiej
Zastrzelony w czasie
wydarzeń grudniowych.
Jest uważany za symbol
ofiar Grudnia '70. O jego
śmierci traktuje Ballada o
Janku Wiśniewskim.
Ballada o Janku
Wiśniewskim
Chłopcy z Grabówka, chłopcy
z Chyloni
Dzisiaj milicja użyła broni
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali
Janek Wiśniewski padł
Krwawy Kociołek to kat Trójmiasta
Przez niego giną dzieci, niewiasty
Poczekaj draniu, my cię dostaniem
Janek Wiśniewski padł
Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy
Na drzwiach ponieśli go Świętojańską
Gdańska
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom
Idźcie do domu, skończona walka
Chłopcy, stoczniowcy, pomścijcie
Świat się dowiedział, nic nie powiedział
druha
Janek Wiśniewski padł
Janek Wiśniewski padł
Jeden raniony, drugi zabity
Nie płaczcie matki, to nie na darmo
Krwi się zachciało Słupskim bandytom
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą
To Partia strzela do robotników
Za chleb i wolność, i nową Polskę
Janek Wiśniewski padł
Janek Wiśniewski padł
Czarny Czwartek
Takim
hasłem
określano
tamte
wydarzenia.
Na podstawie informacji o zdarzeniach z tamtego
okresu utworzono film, który niedawno pojawił się
w kinach.
Skutki wydarzeń
grudniowych w Stoczni
Gdańskiej
 20 grudnia 1970r.-rezygnację z funkcji pierwszego
sekretarza KC PZPR, składa Władysław Gomółka;
odsunięci zostają także od władzy jego najbliżsi
współpracownicy.
 Edward Gierek (dotychczasowy przywódca PZPR na
Śląsku) obejmuje stanowisko pierwszego sekretarza.
 Początkowo nie odwołano podwyżek cen, skrytykowano jedynie to, że ich wprowadzenie nie było
konsultowane ze społeczeństwem.
Skutki wydarzeń
grudniowych w Stoczni
Gdańskiej
 23 stycznia 1971r.-w Stoczni Szczecińskiej wybucha
strajk; Gierek jedzie rozmawiać ze stoczniowcami.
 Strajk włókniarek w Łodzi - 15 lutego, odwołanie
grudniowej podwyżki cen.
 Wydarzenia
grudniowe
strajkujących robotników.
ukazały
osamotnienie
Strajki
Download